Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Παρακολούθηση υποχώρου για ένθετες συστοιχίες κεραιών

Fountoulakis Emmanouil

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/6F4094F7-A1FD-45D3-8578-74CFD1B6FDBA
Έτος 2016
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Εμμανουήλ Φουντουλάκης, "Παρακολούθηση υποχώρου για ένθετες συστοιχίες κεραιών", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2016 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.66130
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

In radar, sonar, and mobile communications, the estimation of the directions from which multi-ple signals arrive at a point is called the direction of arrival (DoA) estimation problem and, overthe past decades, has been performed often through uniform linear arrays (ULAs) in conjunc-tion with high-resolution subspace-based algorithms. Such techniques, however, have limitedcapability of the number of directions they can estimate; if the ULA consists of N antennaelements, then high-resolution subspace-based algorithms can estimate the directions of up toN − 1 signals. To increase this number, a novel structure that consists of N antenna elementsand enables the estimation of O (N^2 ) signal directions has been developed recently. It lies onspecific nonuniform-array structures which are called nested arrays.In this thesis, we first overviewed the structure and properties of nested arrays and eval-uated their performance through computer simulations. We observed that the nested arrayswith conventional subspace-based signal-processing algorithms can offer high performance butrequire high complexity, which makes them impractical for real-time applications. Then, wedeveloped novel subspace tracking techniques for nested arrays that have lower complexity,are proven to converge to the optimal, subspace-based estimator, and are capable of trackingchanges in the directions of the arriving signals (for example, when a source is moving withrespect to the array receiver).

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά