Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Σημεία προσωρινής αποθήκευσης απορριμμάτων και εναλλακτική χωροθέτησή τους

Karagiannaki Ioanna

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/65ECD735-2D1C-445A-887A-5DA167F91667
Έτος 2016
Τύπος Μεταπτυχιακή Διατριβή
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Ιωάννα Καραγιαννάκη, "Σημεία προσωρινής αποθήκευσης απορριμμάτων και εναλλακτική χωροθέτησή τους", Μεταπτυχιακή Διατριβή, Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2016 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.66157
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Η παρούσα μεταπτυχιακή διατριβή ερευνά τη δυνατότητα εναλλακτικής χωροθέτησης των σημείων προσωρινής αποθήκευσης των απορριμμάτων με τη βοήθεια προηγμένου προγράμματος γεωπληροφοριών. Στόχος είναι η αναβάθμιση του βιοτικού επιπέδου, λαμβάνοντας υπ’ όψιν τις ανθρώπινες δραστηριότητες και τις καταναλωτικές συνήθειες του εξυπηρετούμενου πληθυσμού. Με την πάροδο των χρόνων και την οργάνωση των κοινωνιών η διαχείριση των αστικών απορριμμάτων αποτέλεσε αλλά και αποτελεί μείζον ζήτημα, καθώς επηρεάζει άμεσα τις συνθήκες υγιεινής και την ποιότητα ζωής. Μάλιστα ο υπερκαταναλωτισμός της σύγχρονης εποχής ειδικά στις αναπτυγμένες χώρες καθιστά τον σωστό και προσεκτικό σχεδιασμό της αποκομιδής ακόμα πιο επιτακτική ανάγκη. Για την επίτευξη αυτού του σκοπού βασικό μέλημα θεωρείται η δημιουργία ενός δικτύου σημείων προσωρινής αποθήκευσης απορριμμάτων εύκολα προσβάσιμου από τους χρήστες αλλά και το προσωπικό της περισυλλογής, συνυπολογίζοντας τις διάφορες οικονομικές και κοινωνικές δραστηριότητες που έχουν αναπτυχθεί και παγιωθεί σε μια περιοχή, αλλά και τον πολεοδομικό ιστό της. Η εργασία αυτή επικεντρώνεται στην περιοχή της Παλιάς πόλης και του Ενετικού λιμανιού των Χανίων με σκοπό την εναλλακτική χωροθέτηση μόνο εκείνων των σημείων προσωρινής αποθήκευσης απορριμμάτων που εξυπηρετούν τους περιπλανώμενους επισκέπτες της. Η περιοχή αυτή χαρακτηρίζεται για τη γραφικότητά της, τον ιδιαίτερο ρυμοτομικό σχεδιασμό, καθώς επίσης και τις έντονες πληθυσμιακές διακυμάνσεις κατά τη διάρκεια του έτους. Έπειτα, η ποσοτική και ποιοτική ανάλυση δείγματος απορριμμάτων της περιοχής έρευνας ταυτίστηκε με εκείνες ολόκληρου του δήμου Χανίων. Ωστόσο, για την κατανόηση των ιδιαιτεροτήτων της περιοχής και των συνθηκών που πραγματικά υφίσταντο αναπτύχθηκε ερωτηματολόγιο που απευθυνόταν αποκλειστικά στο προσωπικό της αποκομιδής των απορριμμάτων, καθώς δεν υπάρχει καταλληλότερος τρόπος για την απόδοση της πραγματικότητας. Έπειτα, η περιοχή μελέτης δομήθηκε εκ του μηδενός στο περιβάλλον του προγράμματος ArcGIS 10.2 προκειμένου να αποτυπωθούν πιστά όλα τα πολεοδομικά χαρακτηριστικά της, όπως το οδικό δίκτυο οι κάδοι απορριμμάτων αλλά και σημεία γενικού ενδιαφέροντος, όπως μουσεία ή καταστήματα. Έχοντας, λοιπόν, δημιουργηθεί η ψηφιακή οντότητα τη Παλιάς πόλης και του λιμανιού των Χανίων αναπτύχθηκαν σενάρια εναλλακτικής τοποθέτησης των σημείων προσωρινής αποθήκευσης των αστικών απορριμμάτων, τα οποία αποσκοπούν στην κάλυψη των σχετικών απαιτήσεων, έχοντας όμως ως σημείο αναφοράς τα επίπεδα επισκεψιμότητας των οδών και κεντρικών σημείων, όπως αυτά διαμορφώνονται από τις ανθρώπινες δραστηριότητες, υπό το πρίσμα της πρότυπης διαστασιολόγησης κατά Neufert για τον συγκερασμό της εργονομίας και της μέγιστης εξυπηρέτησης του πληθυσμού.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά