Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Αξιολόγηση ασφαλτούχων σχηματισμών (tar sands) της Νιγηρίας με γεωχημικές μεθόδους

Konstantinopoulos Miltiadis

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/A2B5B41D-5F00-4BA9-BE86-AEB8C88C060F
Έτος 2016
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Μιλτιάδης Κωνσταντινόπουλος, "Αξιολόγηση ασφαλτούχων σχηματισμών (tar sands) της Νιγηρίας με γεωχημικές μεθόδους", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2016 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.66253
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Στη παρούσα διπλωματική εργασία πραγματοποιείται οργανική γεωχημική ανάλυση 18 επιφανειακών δειγμάτων ασφαλτούχων άμμων από τη νοτιοδυτική πλευρά της Νιγηρίας με στόχο τον προσδιορισμό της ποιότητας και ποσότητας της οργανικής ύλης, τη συσχέτιση των δειγμάτων μεταξύ τους και τον εντοπισμό στοιχείων προέλευσης τους.Ειδικότερα, το οργανικό υλικό εκχυλίστηκε από τα δείγματα και αναλύθηκε με υγρή χρωματογραφία ανοικτής στήλης. Το κορεσμένο κλάσμα που συλλέχθηκε, αναλύθηκε περαιτέρω με αέρια χρωματογραφία-φασματοσκοπία μάζας. Από τα πειραματικά αποτελέσματα υπολογίστηκαν συγκεκριμένοι γεωχημικοί δείκτες χαρακτηριστικοί της ποιότητας και ποσότητας της οργανικής ύλης, της προέλευσης της και των συνθηκών εναπόθεσής της.Διαπιστώθηκε ότι τα δείγματα μπορούν να χωριστούν σε δύο οικογένειες κυρίως με βάση το βαθμό βιοαποδόμησης της οργανικής ύλης. Στην πρώτη οικογένεια η προέλευση εκτιμάται κυρίως χερσαίας συνεισφοράς και η οργανική ύλη χαρακτηρίζεται ως ανώριμη. Για τα δείγματα της δεύτερης οικογένειας προκύπτει ότι έχουν υποστεί έντονα τη διεργασία της βιοαποδόμησης, η προέλευση τους εκτιμάται συνδυασμός χερσαίας και θαλάσσιας συνεισφοράς και η οργανική ύλη χαρακτηρίζεται υψηλής ωριμότητας.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά