Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Πρότυπος οδηγός βέλτιστης χωροδιάταξης κάδων και βέλτιστης δρομολόγησης απορριματοφόρων - καταγραφή και ανάλυση στοιχείων σε επίπεδο δημοτικής ενότητας

Siakandari Ifigeneia

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/6CB6B79B-BC5F-4FE5-AD5D-116D25FD005E
Έτος 2016
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Ιφιγένεια Σιακανδάρη, "Πρότυπος οδηγός βέλτιστης χωροδιάταξης κάδων και βέλτιστης δρομολόγησης απορριματοφόρων - καταγραφή και ανάλυση στοιχείων σε επίπεδο δημοτικής ενότητας", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2016 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.66417
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Η παρούσα διπλωματική εργασία αφορά στη βελτιστοποίηση της χωροδιάταξης των κάδων, καθώς και στην βελτιστοποίηση των δρομολογίων αποκομιδής της Δημοτικής Κοινότητας Κουνουπιδιανών. Η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε γενικεύεται προς δημιουργία ενός Πρότυπου Οδηγού Χωροδιάταξης Κάδων και Συλλογής-Μεταφοράς των ΑΣΑ, άμεσα εφαρμόσιμο από τον εκάστοτε Φο.Δ.Σ.Α και δη τους Ο.Τ.Α. Τα αποτελέσματα της έρευνας είναι έγκυρα και άμεσα εφαρμόσιμα από τον Δήμο Χανίων και τη ΔΕΔΙΣΑ. Η μελέτη χωρίζεται σε δύο μέρη για λόγους λειτουργικούς. Στο Α΄ μέρος περιλαμβάνεται καταγραφή και ενδελεχής ανάλυση των ενδεικτικών στοιχείων παραγωγής ΑΣΑ ( σύμμεικτων και ανακυκλωσίμων) της Δ.Κ.Κουνουπιδιανών. Συνοπτικά διερευνώνται:1. η διοικητική οργάνωση, ο πληθυσμός και η αποκομιδή απορριμμάτων της Δ.Κοινότητας 2. τα ποσοτικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά των ΑΣΑ της Δ.Κοινότητας3. τα σημεία αστοχίας της μέχρι σήμερα εφαρμοζόμενης συλλογής- μεταφοράς των ΑΣΑ 4. οι μελλοντικοί στόχοι, όπως ορίζονται από τη Νομοθεσία Στο Β’ μέρος ακολουθεί η περιγραφή βήμα – βήμα του απαιτούμενου τρόπου εργασίας, από το αρχικό στάδιο της επιτόπιας καταμέτρησης των κάδων (μπλε και πράσινων) έως το τελικό στάδιο βελτιστοποίησης. Το κυρίαρχο περιβάλλον εργασίας στο Β΄ μέρος είναι αυτό του ArcGIS 10.2.2 ( ArcMap 10.2.2 και ΑrcCatalog 10.2.2.). Συνοπτικά :1. περιγράφεται η διαδικασία επιτόπιας παρατήρησης κάδων και επεξεργάζονται τα δεδομένα 2. αναπτύσσεται μεθοδολογία βέλτιστης χωροδιάταξη κάδων μέσω GIS3. αναπτύσσεται μεθοδολογία βέλτιστης δρομολόγησης μέσω GIS, Google Earth, Google Map4. προτείνεται εναλλακτικό σχέδιο συλλογής- μεταφοράς των ΑΣΑ με κριτήρια βελτιστοποίησης :• την βελτίωση της εξυπηρέτησης των δημοτών• την ελαχιστοποίηση του νεκρού χρόνου αποκομιδής και • την ελαχιστοποίηση της διανυόμενης απόστασης των απορριμματοφόρων

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά