Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Άνθρωπος-χώρος. Ερμηνεύοντας την διαδικασία αντίληψης και την επιρροή της στη χωρική συμπεριφορά

Sarantopoulou Christina

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/52D47DF3-9E6A-4028-89CC-2279CA75E334
Έτος 2015
Τύπος Ερευνητική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Χριστίνα Σαραντοπούλου, "Άνθρωπος-χώρος. Ερμηνεύοντας την διαδικασία αντίληψης και την επιρροή της στη χωρική συμπεριφορά", Ερευνητική Εργασία, Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2015 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.66464
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Η βίωση του χώρου αποτελεί μια σύνθετη διαδικασία. Τοπεριβάλλον αποκωδικοποιείται απο το αισθητηριακό μας σύστημακαι γίνεται αντιληπτό μεσα απο ενα συνδυασμό των γνωστικώνλειτουργιών. Το πως θα τοποθετηθεί, θα συμπεριφερθεί καιγενικότερα θα χειριστεί ένα άτομο το περιβάλλον του αποτελείαπόροια της επεξεργασίας των πληροφοριών που έχει δεχθεί αποαυτό.Για να μελετηθεί μια ανθρωποκεντρική προσσέγγιση τηςαρχιτεκτονικής πρέπει αρχικά να μελετήσουμε τον άνθρωπο και τοπως επεξεργάζετα και αντιλαμβάνεται έναν χώρο. Στη συνέχεια ναερευνήσουμε ποια χωρικά χαρακτηριστικά είναι τα βασικά στοιχείαπου επηρρεάζουν την επεξεργασία και την ερμηνεία του χώρου καιτέλος συνδυάζοντας αυτές τις 2 μελέτες να κατανοήσουμε τηνσυπεριφορά του ατομου στον χώρο αυτό, που αποτελεί και τοβασικό ζητούμενο για τις πληροφορίες που θέλουμε να αντλήσουμεγια τον συσχετισμό αρχιτεκτονικής και ανθρώπου.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά