Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Ανάλυση δεδομένων μαγνητοεγκεφαλογραφήματος από πρόκλητα δυναμικά οπτικού και ακουστικού ερεθίσματος

Patsioura Maria

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/70AE3E73-7515-4AB7-AB04-87F05990654D
Έτος 2016
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Μαρία Πατσιούρα, "Ανάλυση δεδομένων μαγνητοεγκεφαλογραφήματος από πρόκλητα δυναμικά οπτικού και ακουστικού ερεθίσματος", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2016 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.66517
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Magnetoencephalogram (MEG) is a useful tool towards the direction of understanding of the mechanisms of human brain having been assessed for its superior accuracy over other modalities. The scope of the present study is the extraction of synchronization features using independent component analysis (ICA) on the MEG recording from normal people after being subjected to an experiment that involves exposure to visual and auditory stimulus. The purpose of this diploma thesis is to process MEG data in order to remove artifacts contaminating the brain activity recordings and then to classify the MEG channels in order to categorize the most important ones, that are most involved in the visual and the auditory brain response, into clusters. For the first task, proper filtering procedures, BSS and ICA methods were used. The application of ICA helps to emerge hidden cerebral and non-cerebral activity and the elimination of non-cerebral activity to the independent components. For the clustering purposes, the method that was used is k-means algorithm, with the help of measures like phase lag index (PLI), energy and kurtosis. Finally, a statistical analysis was performed for the extraction of statistical differences between auditory and visual results.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά