Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Μελέτη αλληλεπίδρασης οξειδίου του γραφένιου και καολινίτη σε πειράματα διαλείποντος έργου και κορεσμένης στήλης

Sotirelis Nikolaos

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/AAFA9BBB-B15E-43DF-9F3A-E72F76200710
Έτος 2016
Τύπος Μεταπτυχιακή Διατριβή
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Νικόλαος Σωτηρέλης, "Μελέτη αλληλεπίδρασης οξειδίου του γραφένιου και καολινίτη σε πειράματα διαλείποντος έργου και κορεσμένης στήλης", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2016 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.66561
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Το οξείδιο του γραφενίου (GO) είναι ένα υλικό με μεγάλη ανάπτυξη στην παραγωγή του, συνεπώς νανοσωματίδια του GO ενδέχεται να εισχωρήσουν στους υπόγειους σχηματισμούς των εδαφών, όπου υπάρχουν σε αφθονία μικρά ορυκτά σωματίδια. Αυτή η εργασία μελετά την αλληλεπίδραση των νανοσωματιδίων του GO με κολλοειδή καολινίτη (KGa-1b), σε πειράματα διαλείποντος έργου και ροής σε στήλη υπό διάφορες συνθήκες. Έγιναν δυναμικά πειράματα διαλείποντος έργου σε διαλύματα με διαφορετικές τιμές του pH (pH=4, 7, και 10), διαφορετικές συγκεντρώσει ιοντικής ισχύος (IS=7, 12, και 27 mM), και σε τρεις ελεγχόμενες θερμοκρασίες (8, 14, and 25C) και υπολογίσθηκαν τα αντίστοιχα κινητικά, ισοθερμικά και θερμοδυναμικά δεδομένα για κάθε πείραμα. Επιπρόσθετα χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος Δυναμικής Σκέδασης Φωτός (DLS) για να προσδιοριστεί η επίδραση της IS στην ετεροσυσσωμάτωση των νανοσωματιδίων του GO και των κολλοειδών KGa-1b. Οι ενέργειες αλληλεπίδρασης μεταξύ των δύο σωματιδίων, για όλες τις πειραματικές συνθήκες υπολογίστηκαν χρησιμοποιώντας τις μετρημένες τιμές του ζ δυναμικού και εφαρμόζοντας την κλασική θεωρία DLVO. Στη συνέχεια έγιναν πειράματα ροής σε στήλη κορεσμένη με νερό, πληρωμένη με γυάλινα σφαιρίδια και χαλαζιακή άμμο, με σκοπό να προσδιοριστούν τα χαρακτηριστικά της μεταφοράς του GO και του KGa-1b ξεχωριστά αλλά και τα χαρακτηριστικά της συμμεταφοράς του GO με το KGa-1b, υπό διάφορες υδατικές συνθήκες (pH=4, 7, 10 και IS=7, 12, 27 mM). Επίσης υπολογίσθηκαν οι αποδόσεις των συγκρούσεων χρησιμοποιώντας την κλασσική θεωρία διήθησης. Και εδώ τα ενεργειακά προφίλ αλληλεπίδρασης μεταξύ του GO ή του ΚGa-1b με τα γυάλινα σφαιρίδια ή την χαλαζιακή άμμο υπολογίστηκαν χρησιμοποιώντας τις μετρημένες τιμές του ζ δυναμικού και εφαρμόζοντας την κλασική θεωρία DLVO.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά