Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Θερμική ανάλυση και μοντελοποίηση αστικού περιβάλλοντος

Arapakis Panagiotis

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/76B63D46-FFB4-4091-B67D-EC287EFBD93D
Έτος 2016
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Παναγιώτης Αραπάκης, "Θερμική ανάλυση και μοντελοποίηση αστικού περιβάλλοντος", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2016 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.66568
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Αντικείμενο της παρούσας διπλωματικής εργασίας αποτελεί η μελέτη του βιοκλιματικού σχεδιασμού, εστιάζοντας στις επιφανειακές θερμοκρασίες των δομικών υλικών (δρόμοι – πεζοδρόμια – επιφάνειες κτηρίων) και τον τρόπο που επιδρούν στη διαμόρφωση του αστικού μικροκλίματος και στη θερμική άνεση, καθώς και η προσομοίωση των μικροκλιματικών συνθηκών σε ένα ελεύθερο και διαδεδομένο πρόγραμμα υπολογιστικής ρευστομηχανικής, το ENVI-met.Ως χώρος εφαρμογής επιλέχθηκε η πλατεία Ομόνοιας στο κέντρο της Αθήνας και η μελέτη επικεντρώνεται στη σύγκριση των αποτελεσμάτων (προσομοίωσης της περιοχής) επιφανειακής θερμοκρασίας του προγράμματος, με τις πραγματικές θερμοκρασίες των επιφανειών στους δρόμους και στα πεζοδρόμια, οι οποίες καταγράφηκαν με θερμοκάμερα, συγκεκριμένες μέρες και ώρες των θερινών μηνών. Παράλληλα κατασκευάστηκε το μοντέλο της πλατείας στο Envi-met και επιλύθηκε για την ημέρα των μετρήσεων που αντιπροσώπευε μία μέση καλοκαιρινή ημέρα στο κέντρο της Αθήνας. Τα αποτελέσματα της προσομοίωσης οπτικοποιήθηκαν επίσης, μέσω του προγράμματος Leonardo το οποίο συμπεριλαμβάνεται στο Envi-met.Στόχος της εργασίας είναι ο έλεγχος της αξιοπιστίας των αποτελεσμάτων αυτών του ENVI-met και η αναλυτική παρουσίαση των τιμών της επιφανειακής θερμοκρασίας της περιοχής για μία τυπική καλοκαιρινή μέρα καθώς και των παραγόντων που την καθορίζουν.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά