Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Ανάπτυξη πλατφόρμας επικοινωνίας για παρακολούθηση και έλεγχο ενεργειακής αποδοτικότητας ευφυών κατοικιών

Tsaniklidis Georgios

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/B0896C07-44BA-4265-9656-1C79F33DA4B9
Έτος 2016
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Γεώργιος Τσανικλίδης, "Ανάπτυξη πλατφόρμας επικοινωνίας για παρακολούθηση και έλεγχο ενεργειακής αποδοτικότητας ευφυών κατοικιών", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2016 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.66571
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Η παρούσα εργασία πραγματεύεται την υλοποίηση μίας πλατφόρμας παρακολούθησης ενεργειακών δεδομένων μίας ευφυούς κατοικίας από ηλεκτρονικό υπολογιστή ή από έξυπνα κινητά τηλέφωνα. Περιλαμβάνει την κυκλωματική υλοποίηση και προγραμματισμό των σταθμών βάσης αισθητήρων και ενεργοποιητών, καθώς και τον προγραμματισμό της διεπαφής χρήστη της εφαρμογής, μαζί με τον μηχανισμό άντλησης των δεδομένων από αυτήν.Τα δεδομένα τα οποία συλλέγονται από τους αισθητήρες, οι οποίοι είναι εγκατεστημένοι στα δωμάτια της κατοικίας και εμφανίζονται στην εφαρμογή, είναι η θερμοκρασία, η υγρασία, η φωτεινότητα, η ταχύτητα ανέμου, η περιεκτικότητα του αέρα σε διοξείδιο του άνθρακα και η ανίχνευση κίνησης. Τα δεδομένα αυτά, στην συνέχεια, δύναται να χρησιμοποιηθούν για αυτοματισμό της λειτουργίας της οικίας, σε συνδυασμό με τους ενεργοποιητές.Οι ενεργοποιητές, οι οποίοι εγκαταστάθηκαν στην οικία, περιλαμβάνουν φώτα, κινητήρες πορτών και παραθύρων και ηχεία ειδοποίησης. Τα φώτα και οι κινητήρες μπορούν, επίσης, να ελεγχθούν μέσω της υλοποιηθήσας πλατφόρμας, έπειτα από επιλογή του χρήστη στην εφαρμογή, ενέργεια για την οποία επινοήθηκε και υλοποιήθηκε προγραμματιστικά ένα βασικό πρωτόκολλο.Η υλοποιηθήσα πλατφόρμα δύναται να επεκταθεί και να παραμετροποιηθεί, ώστε να φιλοξενήσει οποιουδήποτε είδους αισθητήρα και να εμφανίσει τα δεδομένα από αυτόν στον χρήστη. Αυτό το γεγονός, σε συνδυασμό με την ταχύτητα και την απόδοσή της, την καθιστά κατάλληλη όχι μόνο στο πλαίσιο μίας έξυπνης οικίας, αλλά και σε πλήθος άλλων εφαρμογών του διαδικτύου των πραγμάτων.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά