Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Ανάπτυξη χαμηλού κόστους τεχνολογίας για την προ-επεξεργασία των υγρών αποβλήτων ελαιοτριβείων (ΥΑΕ)

Karaiskos Labros

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/3DC317E1-0679-4659-A81A-FB39176DE97A
Έτος 2016
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Λάμπρος Καραΐσκος, "Ανάπτυξη χαμηλού κόστους τεχνολογίας για την προ-επεξεργασία των υγρών αποβλήτων ελαιοτριβείων (ΥΑΕ)", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2016 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.66587
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Τα υγρά απόβλητα των ελαιουργείων (ΥΑΕ) παράγονται κατά την εξαγωγή του ελαιόλαδου από τα παραδοσιακά και τα φυγοκεντρικά ελαιοτριβεία τριών φάσεων και αποτελούν ένα σημαντικό και συνεχώς διογκούμενο περιβαλλοντικό πρόβλημα λόγω της μεγάλης ποσότητάς τους, του υψηλού οργανικού ρυπαντικού τους φορτίου και των ιδιαίτερων συστατικών τους (φαινολικές ενώσεις) που είναι δύσκολα αποδομήσιμα.Το πρόβλημα που δημιουργείται από αυτά τα απόβλητα είναι εντονότερο στις Μεσογειακές χώρες όπου παράγεται το 97% της παγκόσμιας παραγωγής ελαιολάδου. Η μελέτη του προβλήματος καθώς και η αντιμετώπιση του είναι αλληλένδετα και οι λύσεις που χρησιμοποιούνται ποικίλουν όχι μόνο από χώρα σε χώρα αλλά και από περιοχή σε περιοχή. Στη χώρα μας η πιο κοινή μέθοδος διαχείρισης των ΥΑΕ είναι η διάθεσή τους σε εξατμισοδεξαμενές.Ωστόσο, διάφορες μέθοδοι διαχείρισης έχουν προταθεί για την επεξεργασία των ΥΑΕ, συμπεριλαμβανομένων φυσικών, φυσικοχημικών, βιολογικών, θερμικών και συνδυασμό τους, όπως αραίωση, φυγοκέντρηση, επίπλευση, κροκίδωση/συσσωμάτωση, προσρόφηση, αναερόβια και αερόβια επεξεργασία, εξάτμιση-απόσταξη, καύση-πυρόλυση, κ.ά.Από τα συστατικά των ΥΑΕ ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι φαινόλες, οι οποίες ως αντιοξειδωτικές ουσίες εμποδίζουν τη διάσπαση των λιπαρών οξέων και βοηθούν στη διατήρηση του λαδιού. Είναι όμως η κύρια ρυπαντική παράμετρος, η οποία ευθύνεται για τις σημαντικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις των υγρών αποβλήτων των ελαιουργείων.Επειδή τα υγρά απόβλητα περιέχουν φαινόλες, οξέα, μεταλλικά στοιχεία και οργανικές ενώσεις, η άμεση διάθεση αυτών των αποβλήτων στο έδαφος, επηρεάζει σημαντικά τις φυσικοχημικές (pH, αγωγιμότητα, συγκέντρωση αμμωνιακού, νιτρικού αζώτου και οργανικού άνθρακα) και βιολογικές (μικροβιακή δραστηριότητα) ιδιότητές του.Στόχος της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η ανάπτυξη μιας χαμηλού κόστους τεχνολογίας για την προ-επεξεργασία των υγρών αποβλήτων ελαιοτριβείων με χρήση κυρίως χαμηλού κόστους πρώτων υλών.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά