Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Ανάκτηση σφαλερίτη από μετάλλευμα μικτών θειούχων με μαγνητικό διαχωρισμό προς αποφυγή χρήσης κυανιούχου νάτριου

Dermitzaki Roxani

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/E5108FA4-9D60-42F4-94B2-B0F48B5E6E9D
Έτος 2016
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Ρωξάνη Δερμιτζάκη, "Ανάκτηση σφαλερίτη από μετάλλευμα μικτών θειούχων με μαγνητικό διαχωρισμό προς αποφυγή χρήσης κυανιούχου νάτριου ", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2016 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.66594
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Στα πλαίσια της διπλωματικής εργασίας με τίτλο, ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΣΦΑΛΕΡΙΤΗ ΑΠΟ ΜΕΤΑΛΛΕΥΜΑ ΜΙΚΤΩΝ ΘΕΙΟΥΧΩΝ ΜΕ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟ ΠΡΟΣ ΑΠΟΦΥΓΗ ΧΡΗΣΗΣ ΚΥΑΝΙΟΥΧΟΥ ΝΑΤΡΙΟΥ προκειμένου να ξεχωρίσουμε τον σφαλερίτη από πυρίτες (σιδηροπυρίτη, αρσενοπυρίτη) και γαληνίτη, κατά την διαδικασία εμπλουτισμου μικτών θειούχων, χρησιμοποιήθηκε μαγνητικός διαχωρισμός αντί της επίπλευσης με σκοπό την αποφυγή χρήσης κυανιούχου νατρίου. Το δείγμα που χρησιμοποίησαμε προερχόταν απο την εταιρεία Ελληνικός Χρυσός και συγκεκριμένα απο το μεταλλείο Μαύρων Πετρών στο Στρατώνι Χαλκιδικής. Σήμερα για να επιτευχθεί η ανάκτηση του σφαλερίτη, χρησιμοποιείται η διαδικασία της επίπλευσης και γίνεται χρήση κυανιούχου νάτριου. Το κυανιούχο νάτριο μπορεί να έχει πολύ σοβαρές περιβαλλοντικές επιπτώσεις . Παρόλο που υπάρχουν μέθοδοι εξουδετέρωσης του και δεν υπάρχει κίνδυνος για το περιβάλλον εξακολουθούν να υπάρχουν κοινωνικές αντιδράσεις απο τη χρήση του . Για να πετύχουμε το σκοπό μας, χρησιμοποιήσαμε μαγνητικό διαχωρισμό αντί της επίπλευσης. Εκμεταλλευτήκαμε το γεγονός ότι ο αρσενοπυρίτης ( FeAsS ), ο σιδηροπυρίτης( FeS ) και ο γαληνίτης ( PbS) δεν έλκονται σχεδόν καθόλου από τον μαγνήτη ενώ ο σφαλερίτης (ΖnFeS ) έλκετε από αυτόν. Η μαγνητική επιδεκτικότητα του σφαλερίτη στο συγκεκριμένο μετάλλευμα οφείλεται στο ότι ένα μέρος του Zn στο κρυσταλλικό του πλέγμα έχει αντικατασταθεί με δισθενή Fe σε ποσοστά μέχρι 30%. Επιπλέον δύο πολύ σημαντικοί παράγοντες που δύνανται να επηρεάσουν το αποτέλεσμα, είναι η ένταση του μαγνητικού πεδίου και η κοκκομετρία του υλικού καθόσον αυτή επηρεάζει την αποδέσμευση των ορυκτών μεταξύ τους. Με τον τρόπο αυτό είναι δυνατόν να επιτευχθεί μαγνητικός διαχωρισμός του σφαλερίτη, για τον οποίο ενδιαφερόμαστε. Συγκεκριμένα έγιναν δοκιμές με εργαστηριακό ηλεκτρομαγνήτη υψηλής έντασης, σε διάφορες εντάσεις ρεύματος και ανάλογα μαγνητικά πεδία, σύμφωνα με το νόμο του Gauss. Το περιβάλλον λειτουργίας του μαγνήτη ήταν υγρό και το δείγμα τροφοδοτείτο σε μορφή πολφού. Τέλος έγιναν δοκιμές και σε διαφορετικές κοκκομετρίες καθώς είναι απαραίτητο να υπάρξει η κατάλληλη αποδέσμευση ώστε να έχουμε τα βέλτιστα δυνατά προϊόντα. Τα αποτελέσματα έδειξαν πράγματι ότι υπάρχει διαχωρισμός του σφαλερίτη από τα άλλα ορυκτά, αλλά τόσο η ποιότητα του προϊόντος όσο και η ανάκτηση του δεν μπορούν να συγκριθούν ακόμη με αυτά της επίπλευσης .

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά