Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Ενεργειακή βελτίωση και αναβάθμιση της φοιτητικής εστίας ΠΚ σύμφωνα με τις ανάγκες των χρηστών, με στόχο τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης

Petidis Ioannis

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/883F86EF-E3C2-480F-9F2C-B3F2C0012607
Έτος 2016
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Ιωάννης Πετίδης, "Ενεργειακή βελτίωση και αναβάθμιση της φοιτητικής εστίας ΠΚ σύμφωνα με τις ανάγκες των χρηστών, με στόχο τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2016 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.66602
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Η παρούσα ΔΕ έχει σαν στόχο τη μελέτη για την αναβάθμιση του κτιρίου της φοιτητικής εστίας του Πολυτεχνείου Κρήτης με σκοπό όχι μόνο την εξοικονόμηση ενέργειας, αλλά και τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των ενοίκων.Αρχικά πραγματοποιήθηκε διερεύνηση της παρούσας ενεργειακής κατάστασης της εστίας με τη συλλογή των καταγεγραμμένων πληροφοριών από τις πραγματικές καταναλώσεις. Επίσης ταυτόχρονα διεξάχθηκε μια έρευνα μέσω ερωτηματολογίου ώστε να συνυπολογιστεί η άποψη και η εμπειρία των ενοίκων για την παρούσα κατάσταση της εστίας αλλά και για να συλλέγουν πληροφορίες που αφορούν τις συνήθειες και τις απόψεις των ενοίκων πάνω στον τομέα αυτόν.Από τη διαδικασία του ερωτηματολογίου έγινε η στατιστική ανάλυση και ομαδοποίηση των αποτελεσμάτων. Σκοπός ήταν την απεικόνιση της γενικής Εικόνας της παρούσας κατάστασης ώστε να γίνουν οι κατάλληλες παρεμβάσεις στοχευμένα, στα κρισιμότερα τμήματα που πάσχει το κτίριο. Επίσης επιχειρήθηκαν κάποιες συσχετίσεις μεταξύ μεταβλητών για να διαπιστωθεί τυχόν αλληλεξάρτηση ώστε να εκμεταλλευτεί μελλοντικά σε τυχόν παρεμβάσεις. Σκοπός της μελέτης ήταν να εξεταστούν πιθανά σενάρια που μπορούν να εφαρμοστούν στο παρόν κτίριο ώστε να επιτευχθεί μείωση των ενεργειακών αναγκών αλλά ταυτόχρονα και βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των φοιτητών. Ο στόχος για την ενεργειακή εξοικονόμηση στο κτίριο ήταν να προσεγγίσει ένα κτίριο σχεδόν μηδενικής ενέργειας. Για την επίτευξη αυτού του στόχου ήταν αναγκαία επίσης η αυτοπαραγωγή ενέργειας επί του κτιρίου μέσω ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Βέλτιστο σύστημα παραγωγής ενέργειας για τη συγκεκριμένη περίπτωση κρίθηκαν τα φωτοβολταϊκά πλαίσια. Έτσι, αρχικά εξετάστηκαν τέσσερα διαφορετικά σενάρια εξοικονόμησης και ένα συνδυαστικό όλων των σεναρίων μαζί και στη συνέχεια, αφού επιλέχθηκε το βέλτιστο, σχεδιάστηκαν τρία διαφορετικά σενάρια αυτοπαραγωγής ενέργειας. Το βέλτιστο και προτεινόμενο σενάριο ήταν το συνδυαστικό το οποίο επιτυγχάνει 36% μείωση των ενεργειακών απαιτήσεων όπου η επένδυση για τις μετατροπές και αλλαγές που θα πρέπει να γίνουν έχει μακροπρόθεσμο χρόνο αποπληρωμής που αγγίζει τα 20 έτη. Τέλος το σενάριο αυτοπαραγωγής που προτείνεται ως βέλτιστο είναι για την κάλυψη του 62% των αναγκών του κτιρίου όπου επιτυγχάνει τη μέγιστη εκμετάλλευση του διαθέσιμου χώρου με βέλτιστη ενσωμάτωση.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά