Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Μοντελοποίηση βιοαντιδραστήρα προσκολλημένης βιομάζας για την επεξεργασία υγρών αποβλήτων υψηλής αλατότητας

Ledaki Eftychia

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/AD95E208-9350-419D-A99D-E758919DF6AB
Έτος 2016
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Ευτυχία Λεδάκη, "Μοντελοποίηση βιοαντιδραστήρα προσκολλημένης βιομάζας για την επεξεργασία υγρών αποβλήτων υψηλής αλατότητας", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2016 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.66653
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Οι Υδατοκαλλιέργειες μπορούν να είναι μία ιδιαίτερα επιζήμια δραστηριότητα για το περιβάλλον, αν συνδυαστούν με υπερεκμετάλλευση των φυσικών πόρων, κακή διαχείριση της διαδικασίας και απουσία συστημάτων επεξεργασίας των αποβλήτων τους. Στην παρούσα εργασία, έγινε μοντελοποίηση ενός βιοαντιδραστήρα προσκολλημένης βιομάζας ως προς τη δυνατότητά του να επεξεργαστεί υγρά απόβλητα υψηλής αλατότητας. Το μαθηματικό μοντέλο αναπτύχθηκε σε περιβάλλον MATLAB® και περιγράφει τη δυναμική των διεργασιών απομάκρυνσης της οργανικής ύλης και των θρεπτικών συστατικών στον υπό μελέτη βιοαντιδραστήρα, για διαφορετικές οργανικές φορτίσεις αποβλήτου. Στη συνέχεια, τροποποιώντας το μοντέλο έγινε διερεύνηση της απόδοσης του συστήματος επεξεργασίας υπό συνεχή τροφοδοσία φρέσκου αποβλήτου, έτσι ώστε να, εκτιμηθεί η καταλληλότητα εφαρμογής του σε πραγματική χερσαία μονάδας υδατοκαλλιέργειας.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά