Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Στατιστική ανάλυση συμπεριφοράς χρηστών και συσχέτιση με την εξοικονόμηση ενέργειας

Tsekeri Elisavet

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/086A86E8-C18B-48EC-8719-8B3DF9CD1BC9
Έτος 2016
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Ελισάβετ Τσέκερη, "Στατιστική ανάλυση συμπεριφοράς χρηστών και συσχέτιση με την εξοικονόμηση ενέργειας", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2016 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.66666
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Η εξοικονόμηση ενέργειας αποτελεί τον βασικότερο πυλώνα της ενεργειακής πολιτικής κάθε χώρας αφού θεωρείται ως μια από τις πλέον αξιόλογες εγχώριες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Τα κτίρια αποτελούν ένα μεγάλο ενεργειακό καταναλωτή που, ταυτοχρόνως, διαθέτει υψηλό δυναμικό εξοικονόμησης ενέργειας. Με τη χρήση κατάλληλων τεχνικών και οικονομικά αποτελεσματικών τεχνολογιών αλλά και με την επίτευξη της ενεργειακής συμπεριφοράς των χρηστών, είναι δυνατή η βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας των κτιρίων με αντίστοιχα περιβαλλοντικά και κοινωνικά οφέλη. Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η στατιστική ανάλυση της συμπεριφοράς των χρηστών στις Φοιτητικές Εστίες του Πολυτεχνείου Κρήτης, όσον αφορά την εξοικονόμηση ενέργειας, και η συσχέτιση των αποτελεσμάτων με τις τιμές των μετρητών που έχουν τοποθετηθεί στην Εστία. Η μελέτη αποτελείται από πέντε μέρη.Στο 1ο μέρος παρουσιάζεται η εκστρατεία Student Switch off, η οποία ξεκίνησε το 2006 από το Ηνωμένο Βασίλειο και εδώ και δύο χρόνια συμμετέχει και η Φοιτητική Εστία του Πολυτεχνείου Κρήτης. Σκοπός της οποίας είναι η εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας σε κτίρια φοιτητικών εστιών και την ενημέρωση των φοιτητών πάνω σε θέματα εξοικονόμησης ενέργειας και κλιματικής αλλαγής. Στο 2ο μέρος παρουσιάζεται το ερωτηματολόγιο το οποίο συμπληρώθηκε από 30 φοιτητές οι οποίοι μένουν στην Εστία. Έπειτα από τη συλλογή τους, ακολουθεί η επεξεργασία τους με το SPSS καθώς είναι το πιο διαδεδομένο πρόγραμμα για την στατιστική ανάλυση δεδομένων.Στο 3ο μέρος παρουσιάζεται η συλλογή δεδομένων από τον κεντρικό μετρητή που έχει τοποθετηθεί στην Φοιτητική Εστία, το οποίο είναι ένα επαγωγικό πηνίο μέτρησης ηλεκτρικού ρεύματος, εμφανίζοντάς μας μετρήσεις ηλεκτρικής ισχύος προκύπτοντας έτσι η ηλεκτρική κατανάλωση. Στο 4ο μέρος παρουσιάζονται οι μετρήσεις της υγρασίας και της θερμοκρασίας που προκύπτουν από τους μετρητές που έχουν τοποθετηθεί σε κάθε δωμάτιο αλλά και της ηλεκτρικής κατανάλωσης στους τρείς πυρήνες που έχουμε χωρίσει την Φοιτητική Εστία, ώστε να είναι πιο εύκολη η ανάλυση των αποτελεσμάτων. Στο 5ο και τελευταίο μέρος παρουσιάζεται ο προσωπικός Δείκτης Δυσφορίας (PMV) επιλέγοντας τυχαία δωμάτια από τους τρεις πυρήνες της Φοιτητικής Εστίας.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά