Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Αποδόμηση πετρελαιοειδών σε αντιδραστήρα υψηλής πίεσης με θαλάσσιους πιεζοφιλικούς μικροοργανισμούς

Oikonomopoulou Evgenia

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/3510551F-224C-4A4B-8DD1-EE7A5586A084
Έτος 2016
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Ευγενία Οικονομοπούλου, "Αποδόμηση πετρελαιοειδών σε αντιδραστήρα υψηλής πίεσης με θαλάσσιους πιεζοφιλικούς μικροοργανισμούς ", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2016 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.66672
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Η παρούσα διπλωματική εργασία αποτελεί ερευνητικό κομμάτι για την εξέταση της βιοεξυγίανσης πετρελαιοειδών σε θαλάσσιο περιβάλλον από μικροοργανισμούς. Στόχος της έρευνας αυτής ήταν η παρακολούθηση της αποδόμησης των συστατικών του πετρελαίου σε συνθήκες υψηλής πίεσης από θαλάσσιους πιεζοφιλικούς μικροοργανισμούς. Διερευνάται, πώς το πετρελαϊκό πλούμιο που δημιουργείται σε περιπτώσεις υποθαλάσσιας διαφυγής πετρελαίου και συνεχίζει να μετακινείται στα ίδια βάθη μπορεί να αποδομηθεί σταδιακά από τους μικροοργανισμούς,. Πιο συγκεκριμένα, προσομοιώθηκαν πειραματικά σε αντιδραστήρα υψηλής πίεσης οι συνθήκες που επικρατούν σε μεγάλα θαλάσσια βάθη (>1000m). Μελετήθηκε η βιοδιάσπαση πετρελαίου από αυτόχθονες σε συνδυασμό με πιεζοφιλικούς μικροοργανισμούς υπό πίεση καθώς και η επίδραση θρεπτικών συστατικών, σε διάλυμα θαλασσινού νερού. Η υψηλή πίεση στον αντιδραστήρα εφαρμόστηκε με την παροχή πεπιεσμένου μίγματος αέρα και αζώτου και διατηρήθηκε στο επίπεδο των 100bar. Η ποσοτικοποίηση των υδρογονανθράκων έγινε με την τεχνική αέριας χρωματογραφίας και φασματοσκοπίας μάζας (GC/MS). Η ποιοτική ανάλυση των δειγμάτων των μικροοργανισμών έγινε με τη μέθοδο χρώσης του DNA των κυττάρων με πορτοκαλί ακριδίνη (Acridine Orange). Παρατηρήθηκαν χαμηλά ποσοστά βιοαποδόμησης των υδρογονανθράκων του πετρελαίου τόσο σε συνθήκες ατμοσφαιρικής όσο και υψηλής πίεσης με χρήση της συγκεκριμένης πιεζοφιλικής μικροβιακής κοινότητας. Επίσης, ποσοτικοποιήθηκε ο ρυθμός διαλυτοποίησης του πετρελαίου στην υδατική φάση.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά