Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Βέλτιστη διαχείριση του φαινομένου της υφαλμύρισης στον υδροφορέα Κατάπολων της νήσου Αμοργού με τη χρήση γενετικού αλγόριθμου

Christoforidou Maria

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/14D1030B-76A0-40E5-AC12-696FA58AFF6A
Έτος 2016
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Μαρία Χριστοφορίδου, "Βέλτιστη διαχείριση του φαινομένου της υφαλμύρισης στον υδροφορέα Κατάπολων της νήσου Αμοργού με τη χρήση γενετικού αλγόριθμου", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2016 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.66693
Εμφανίζεται στις Συλλογές
Συσχετίσεις με Άλλα Τεκμήρια

Περίληψη

Το φαινόμενο της υφαλμύρισης αποτελεί ένα από τα πιο συνηθισμένα προβλήματα σε παράκτιους υδροφορείς, ενώ στις περιπτώσεις των νησιών το πρόβλημα εντείνεται λόγω αδυναμίας εύρεσης εναλλακτικής λύσης στην προμήθεια νερού. Επιπλέον πίεση ασκείται από την αυξανόμενη ζήτηση νερού λόγω της τουριστικής ανάπτυξης που γνωρίζουν τα ελληνικά νησιά. Η Αμοργός, αποτελεί μια τέτοια περίπτωση νησιού, όπου οι ανάγκες σε νερό, κατά την θερινή περίοδο, ικανοποιούνται μέσω μεταφοράς νερού. Η επέμβαση στην διαχείριση των παράκτιων υδροφορέων είναι επιτακτική, καθώς ο κίνδυνος μόνιμης ρύπανσης των υπόγειων υδάτων είναι υπαρκτός. Για τον λόγο αυτό, προτείνονται τέσσερα σχέδια διαχείρισης του υδροφορέα των Κατάπολων Αμοργού έτσι ώστε να μπορέσει να περιοριστεί το φαινόμενο. Τα σχέδια αυτά δημιουργήθηκαν μέσω της διαδικασίας της βελτιστοποίησης. Για την εύρεση της βέλτιστης, ή προσεγγιστικής στη βέλτιστη, λύσης, συνδυάστηκε το μοντέλο προσομοίωσης του Argus One και κώδικα PTC, με το εργαλείο βελτιστοποίησης της MATLAB και τους Γενετικούς Αλγόριθμους. Το ήδη υπάρχον μοντέλο προσομοίωσης του υδροφορέα (Σιάκα, 2015), προσαρμόστηκε ώστε, κάτω από ορισμένες συνθήκες άντλησης, να προβλέπει τα υδραυλικά ύψη της περιοχής για τα επόμενα πέντε χρόνια (2016-2020) και λειτούργησε αξιολογώντας τις παραμέτρους εισόδου (παροχές άντλησης) που δημιουργούνταν από τις διαδικασίες της επιλογής, της αναπαραγωγής και της μετάλλαξης βάσει των οποίων λειτουργούν οι Γενετικοί Αλγόριθμοι. Το κριτήριο τερματισμού της διαδικασίας ορίστηκε ως το πέρας 100 γενεών με 27 άτομα σε κάθε πληθυσμό. Για τον λόγο αυτό, τα αποτελέσματα της βελτιστοποίησης ενδέχεται να μην καταλήγουν στις βέλτιστες τιμές.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά