Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Ανάπτυξη πρωτοκόλλου αξιολόγησης τασιενεργών ουσιών σε υψηλή πίεση και επίδραση αυτών στην βιοαποδόμηση πετρελαιοειδών

Daskalakis Marios

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/BBF5968F-8214-401C-A3D3-DB18DAB6AEF4
Έτος 2016
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Μάριος Δασκαλάκης, "Ανάπτυξη πρωτοκόλλου αξιολόγησης τασιενεργών ουσιών σε υψηλή πίεση και επίδραση αυτών στην βιοαποδόμηση πετρελαιοειδών", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2016 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.66697
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Στην παρούσα διπλωματική εργασία εξετάστηκε η αποτελεσματικότητα βιολογικών τασιενεργών ουσιών με τη χρήση του πρωτοκόλλου της Υπηρεσίας Προστασίας του Περιβάλλοντος (Environmental Protection Agency (EPA)) της Αμερικής για την καταπολέμηση των πετρελαιοκηλίδων στο θαλάσσιο περιβάλλον και στη συνέχεια αναπτύχθηκε αντίστοιχο πρωτόκολλο για συνθήκες υψηλής πίεσης, με χρήση αντιδραστήρα υψηλής πίεσης. Με βάση τα πρωτόκολλα αξιολογήθηκαν βιοτασιενεργές ουσίες ως προς την ικανότητά τους να διαλυτοποιούν το πετρέλαιο στην υδατική φάση. Στη συνέχεια η καταλληλότερη βιοτασιενεργή ουσία χρησιμοποιήθηκε σε πείραμα βιοεξυγίανσης σε συνθήκες υψηλής πίεσης. Προσομοιώθηκε πειραματικά η βιοαποδόμηση του πετρελαίου σε μεγάλα θαλάσσια βάθη (1000m και 100bar) με χρήση πιεζοφιλικών μικροοργανισμών και μελετήθηκε η επίδραση των βιοτασιενεργών ουσιών στο ρυθμό αποδόμησης των υδρογονανθράκων. Η ανίχνευση και ποσοτικοποίηση των υδρογονανθράκων πραγματοποιήθηκε με τη τεχνική της αέριας χρωματογραφίας και φασματοσκοπίας μάζας (GC/MS). Η ποιοτική ανάλυση του μικροβιακού πληθυσμού κατά τη διάρκεια του πειράματος έγινε με την τεχνική της χρώσης του DNA των κυττάρων με πορτοκαλί ακριδίνη (Acridine Orange).

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά