Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Φωτοκαταλυτική επεξεργασία εκροών της εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων με στόχο την απομάκρυνση ενδοκρινικών διαταρακτών

Lytras Christos

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/C279DBB3-6838-47C3-9D9A-63ADA14DE89E
Έτος 2016
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Σκοπός της συγκεκριμένης εργασίας είναι η απομάκρυνση ενδοκρινικών διαταρακτών με φωτοκαταλυτική επεξεργασία των εκροών της εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων. Συγκεκριμένα μελετήθηκε η απομάκρυνση φαρμακευτικών ουσιών με ετερογενή φωτοκατάλυση σε ακτινοβολία UVA και σε προσομοιωτή ηλιακής ακτινοβολίας με διαφορετικές συγκεντρώσεις καταλύτη TiO2. Ο αναλυτικός προσδιορισμός των ουσιών βασίστηκε σε ήδη ανεπτυγμένη μέθοδο SPME-GC-MS για τον προσδιορισμό ενδοκρινικών διαταρακτών και φαρμακευτικών ουσιών σε εκροές βιολογικών καθαρισμών, ώστε να συμπεριλαμβάνει τις 9 ουσίες 2,4-Dichlorophenol, 2,3,4-Trichlorophenol, Triclosan, Bisphenol A, Carbamazepine, Norethindrone, Androsterone, Estrone και 17–α Ethinyl estradiol. Η μέθοδος είχε πολύ καλή ακρίβεια και εφαρμόστηκε σε δείγματα δευτεροβάθμιας εκροής από τον βιολογικό καθαρισμό Χανίων.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά