Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Φωτοκαταλυτική επεξεργασία εκροών της εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων με στόχο την απομάκρυνση ενδοκρινικών διαταρακτών

Lytras Christos

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/C279DBB3-6838-47C3-9D9A-63ADA14DE89E
Έτος 2016
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Χρήστος Λύτρας, "Φωτοκαταλυτική επεξεργασία εκροών της εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων με στόχο την απομάκρυνση ενδοκρινικών διαταρακτών", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2016 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.66733
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Σκοπός της συγκεκριμένης εργασίας είναι η απομάκρυνση ενδοκρινικών διαταρακτών με φωτοκαταλυτική επεξεργασία των εκροών της εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων. Συγκεκριμένα μελετήθηκε η απομάκρυνση φαρμακευτικών ουσιών με ετερογενή φωτοκατάλυση σε ακτινοβολία UVA και σε προσομοιωτή ηλιακής ακτινοβολίας με διαφορετικές συγκεντρώσεις καταλύτη TiO2. Ο αναλυτικός προσδιορισμός των ουσιών βασίστηκε σε ήδη ανεπτυγμένη μέθοδο SPME-GC-MS για τον προσδιορισμό ενδοκρινικών διαταρακτών και φαρμακευτικών ουσιών σε εκροές βιολογικών καθαρισμών, ώστε να συμπεριλαμβάνει τις 9 ουσίες 2,4-Dichlorophenol, 2,3,4-Trichlorophenol, Triclosan, Bisphenol A, Carbamazepine, Norethindrone, Androsterone, Estrone και 17–α Ethinyl estradiol. Η μέθοδος είχε πολύ καλή ακρίβεια και εφαρμόστηκε σε δείγματα δευτεροβάθμιας εκροής από τον βιολογικό καθαρισμό Χανίων.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά