Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Ανάπτυξη διαδικτυακής εφαρμομής για δημιουργία μουσικών ακολουθιών μέσω διάδρασης με 3D objects

Sariggelos Athanasios

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/60EA8C61-125C-4C7A-8EA3-87C36D84C740
Έτος 2016
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Αθανάσιος Σαρίγγελος, "Ανάπτυξη διαδικτυακής εφαρμομής για δημιουργία μουσικών ακολουθιών μέσω διάδρασης με 3D objects", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2016 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.66751
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Some years ago, the web was considered a useful medium for exchanging structured data or conduct other trivial activities. Today, the web is the main focus of many software developers, as its support capabilities are getting so strong that the functionality and appearance of the web applications are very similar to what the native offer. But its advantage lies on their flexibility : the code of a web app is able to reach instantly every device in the world that employs a browser. In contrast, the native apps we are used to run on PCs, smartphones or tablets, are tied to a specific operating system and device. Due to increasing focus on web development the World Wide Web Consortium (W3C), which is the main international standards organization for the Web, has put all of its efforts to refine the technologies the web is built upon by publishing new standards and APIs, to enable the web to be the main platform of choice for building applications.This thesis (Looparound) exploits two of the latest APIs and aims to develop a web application that gives the user the capability to navigate in a 3D environment, interact with it and manipulate the sounds its objects can produce, create audio loops with great time precision in extreme speed, apply some effects on them and even produce sinusoidal sounds with a parametric oscillator. In a nutshell, this web application provides to the user a 3D environment that contains a number of 3D interactive objects. Every object is interactive, conducts a specific movement and has parameters the user can alter. Every object is also recordable via the 2D sequencer at the top of the screen. The user can either record an object’s sound by interacting directly with it or by interacting with the 2D sequencer itself. The 2D sequencer has also its own parameters. There are also overall parameters which apply universally to the whole application. In addition, there is the ability to connect a motion controller (e.g. Leap Motion) and a HMD(as Oculus Rift) to navigate and interact with the scene. The user is also able to download his recording in the WAV format. This thesis shows not only the great tools the new APIs are providing to us, but also the fact that web applications now can have really complex structures , many abilities and manipulate enormous data structures efficiently. The important part is that all of the above are achieved inside the browser environment, giving the ability to the user to access thousand of modern applications just by clicking a url (rather than install numerous plug-ins or extensions on their computer). A browser (preferably Google Chrome) and a fairly modern GPU and CPU are enough to run this application almost in any device.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά