Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Θερμική προσομοίωση κτιρίων

Liontiris Andreas

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/F1ACF2EB-7AAA-42FF-8CAC-D05EF451CA1C
Έτος 2016
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Ανδρέας Λιοντήρης, "Θερμική προσομοίωση κτιρίων", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2016 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.66770
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Η ενεργειακή προσομοίωση κτιρίων αποτελεί ένα πολύ σημαντικό εργαλείο το οποίο επιτρέπει την πρόγνωση της ενεργειακής απόδοσης κτιρίων ήδη από το στάδιο της σχεδίασης τους καθώς και την αξιολόγηση παρεμβάσεων που αποσκοπούν στη βελτίωση της ενεργειακής συμπεριφοράς ήδη υφιστάμενων κτιρίων. Τα τελευταία 50 χρόνια έχουν ανακαλυφθεί – αναπτυχθεί και διατεθεί στην αγορά εκατοντάδες λογισμικά τα οποία υλοποιούν ενεργειακές προσομοιώσεις κτιρίων. Στην παρούσα εργασία πραγματοποιείται η συσχέτιση ενός σχεδιαστικού προγράμματος δημιουργίας 3D μοντέλων ευρείας χρήσης (SketchUp) και ενός προγράμματος ενεργειακής προσομοίωσης ανοικτού κώδικα (ESP-r) με τη δημιουργία και χρήση plug-in το οποίο αποσκοπεί στην διευκόλυνση στο σκέλος της σχεδίασης. Το plug-in το οποίο δημιουργήθηκε χρησιμοποιώντας τη γλώσσα προγραμματισμού Ruby επιτρέπει την εξαγωγή γεωμετρικών στοιχείων κτιριακών μοντέλων από αρχεία εικόνας 3D που σχετίζονται με το SketchUp (.skp) και δημιουργεί αρχεία μορφής GEO τα οποία είναι συμβατά με το ESP-r, παρέχοντάς μας τη δυνατότητα ενεργειακής προσομοίωσης τους μέσω του ενεργειακού προσομοιωτή ESP-r. Ακόμη εξυπηρετεί την αντίστροφη διαδικασία επιτρέποντάς μας την εισαγωγή μοντέλων μορφής GEO στη σκηνή του SketchUp με στόχο την ευκολότερη επεξεργασία των γεωμετρικών τους στοιχείων. Αρχικά παρουσιάζονται οι δομές οι οποίες κατανοήθηκαν για την υλοποίηση του plug-in, στη συνέχεια η μεθοδολογία αντιμετώπισης των ζητημάτων που ανέκυψαν μέχρι την τελική υλοποίηση και τέλος παρατίθεται ένας οδηγός χρήσης του plug-in.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά