Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Επεξεργασία συνθετικών δεδομένων σεισμικής ανάκλασης για τη Δυτική Μεσσαρά

Chatzimichailidou Rafailia

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/5B7CB782-225E-4704-9B67-748E9485EBFA
Έτος 2016
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Ραφαηλία Χατζημιχαηλίδου, "Επεξεργασία συνθετικών δεδομένων σεισμικής ανάκλασης για τη Δυτική Μεσσαρά", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2016 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.66955
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Η παρούσα διπλωματική εργασία πραγματεύεται την επεξεργασία συνθετικών δεδομένων σεισμικής ανάκλασης για τη δυτική Μεσσαρά (Νομός Ηρακλείου) για την λεπτομερή απεικόνιση του αλπικού υποβάθρου.Στη λεκάνη της Μεσσαράς σεισμικά δεδομένα τα οποία συλλέχθηκαν από την Δημόσια Επιχείρηση Πετρελαίου (ΔΕΠ) την δεκαετία του 1980 δεν παρέχουν επαρκή στοιχεία για την χαρτογράφηση του αλπικού υποβάθρου λόγω του αραιού δικτύου σεισμικών γραμμών.Για το σχεδιασμό της σεισμικής διασκόπησης πραγματοποιήθηκε προσομοίωση της διάδοσης των σεισμικών κυμάτων και τρισδιάστατη απεικόνιση των σεισμικών τομών. Πιο αναλυτικά, επιλέχθηκαν 5 θέσεις σεισμικών γραμμών μελέτης. Στη συνέχεια, με βάση τα διαθέσιμα γεωφυσικά και γεωτρητικά στοιχεία δημιουργήθηκαν τα μοντέλα σεισμικής ταχύτητας. Ακολούθησε η επεξεργασία των συνθετικών δεδομένων με την εφαρμογή της σεισμικής χωροθέτησης και της αποσυνέλιξης πρόβλεψης και παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα της εφαρμογής τους. Στη συνέχεια έγινε προσπάθεια ερμηνείας των αποτελεσμάτων από την οποία προέκυψε η ανάγκη για πιο ρεαλιστική προσομοίωση λαμβάνοντας υπόψιν και τα ρήγματα.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά