Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Δημοσιεύσεις σε Περιοδικά

Μπορείτε να πλοηγηθείτε στη συλλογή της κοινότητας ή μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία αναζήτησης

Τελευταίες Υποβολές

 1-15 από 4842 αποτελέσματα
1 E. Psillakis, S. Pedersen-Bjergaard and S. A. Ozkan, “Separation science: the state of the art: Analytical chemistry: there is no green like more green,” LCGC Europe, vol. 35, no. 10, pp. 438–439, Dec. 2022, doi: 10.56530/lcgc.eu.fv1287o6.2024-02-26
2 M. Akhtaruzzaman, R. Benkraiem, S. Boubaker and C. Zopounidis, “COVID‐19 crisis and risk spillovers to developing economies: evidence from Africa,” J. Int. Dev., vol. 34, no. 4, pp. 898–918, May 2022, doi: 10.1002/jid.3634.2024-02-26
3 N. Alachiotis, P. Skrimponis, M. Pissadakis and D. Pnevmatikatos, “Scalable phylogeny reconstruction with disaggregated near-memory processing,” ACM Trans. Reconfigurable Technol. Syst., vol. 15, no. 3, 2022, doi: 10.1145/3484983. 2024-02-26
4 Y. He, S. Xia, D. G. Angelakis, D. Song, Z. Chen and D. Leykam, “Persistent homology analysis of a generalized Aubry-André-Harper model,” Phys. Rev. B, vol. 106, no. 5, Aug. 2022, doi: 10.1103/physrevb.106.054210.2024-02-26
5 S. De Iaco, D. T. Hristopulos and G. Lin, “Special issue: geostatistics and machine learning,” Math. Geosci., vol. 54, no. 3, pp. 459–465, Apr. 2022, doi: 10.1007/s11004-022-09998-6.2024-02-26
6 G. J. Tsekouras, P. M. Deligianni, F. D. Kanellos, V. T. Kontargyri, P. A. Kontaxis, N. M. Manousakis and C. N. Elias, “Microbial fuel cell for wastewater treatment as power plant in smart grids: utopia or reality?,” Front. Energy Res., vol. 10, Apr. 2022, doi: 10.3389/fenrg.2022.843768.2024-02-26
7 G. Giannakakis, K. Makantasis, K. Giannakaki, M. Zervakis, and P. Vorgia, “Detection of focal epileptic seizures on EEG signals using the CSP algorithm,” Epilepsia, vol. 63, no. S2, pp. 107, Sep. 2022, doi: 10.1111/epi.17388.2024-02-26
8 H. Yokota, D. M. Frangopol, M. Akiyama and Y. Tsompanakis, “Bridge maintenance, monitoring, management, risk, life-cycle performance and optimization,” Struct. Infrastruct. Eng., vol. 18, no. 10–11, pp. 1377–1378, Nov. 2022, doi: 10.1080/15732479.2022.2112059.2024-02-23
9 A. Chen, X. Ruan, D. M. Frangopol and Y. Tsompanakis, “Life-cycle, reliability and sustainability of civil infrastructure,” Struct. Infrastruct. Eng., vol. 18, no. 7, pp. 893–894, July 2022, doi: 10.1080/15732479.2022.2047075.2024-02-23
10 S. Rozakis and A. Kampas, “An interactive multi-criteria approach to admit new members in international environmental agreements,” Oper. Res. Int. J., vol. 22, no. 4, pp. 3461–3487, Sep. 2022, doi: 10.1007/s12351-022-00696-z.2024-02-23
11 D. Leykam, I. Rondón and D. G. Angelakis, “Dark soliton detection using persistent homology,” Chaos, vol. 32, no. 7, July 2022, doi: 10.1063/5.0097053.2024-02-23
12 J. Diaz, Z. Agioutantis, D. T. Hristopulos, S. Schafrik and K. Luxbacher, “Time series modeling of methane gas in underground mines,” Mining, Metallurgy & Exploration, vol. 39, no. 5, pp. 1961–1982, Oct. 2022, doi: 10.1007/s42461-022-00654-5.2024-02-23
13 S. A. Argyros, A. Georgiou, A. Manoussakis, and P. Motakis, “The complete separation of the two finer asymptotic ℓp structures for 1≤p<∞,” Forum Math. Sigma, vol. 10, Dec. 2022, doi:10.1017/fms.2022.101.2024-02-23
14 N. Glaveli, P. Manolitzas and E. Grigoroudis, “Substitute vs permanent teacher job satisfaction: applying MUSA to delineate differences and highlight evidence-based guidelines for decision makers,” Kybernetes, vol. 53, no. 1, pp. 492–511, Jan. 2024, doi: 10.1108/k-08-2022-1076.2024-02-23
15 N. Glaveli, P. Manolitzas, S. Palamas, E. Grigoroudis and C. Zopounidis, “Developing effective strategic decision-making in the areas of hotel quality management and customer satisfaction from online ratings,” Curr. Issues Tour., vol. 26, no. 6, pp. 1003–1021, Mar. 2023, doi: 10.1080/13683500.2022.2048805.2024-02-23
Pages: 1 |2 |3 |4 |5 |6 |...