Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Δημοσιεύσεις σε Περιοδικά

Μπορείτε να πλοηγηθείτε στη συλλογή της κοινότητας ή μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία αναζήτησης

Τελευταίες Υποβολές

 16-30 από 4947 αποτελέσματα
16 C. López-Serrano, M. Zakynthinaki, D. Mon-López and J. J. Molina Martín, “Contextualizing evaluation of performance in volleyball: introducing contextual individual contribution coefficients to assess technical actions,” Percept. Mot. Skills, 2023, doi: 10.1177/00315125231212592.2024-06-17
17 C. López-Serrano, M. S. Zakynthinaki, D. Mon-López and J. J. Molina-Martín, “Introducing the technical individual contribution coefficient: a metric for evaluating performance in elite volleyball,” Int. J. Perform. Anal. Sport, 2023, doi: 10.1080/24748668.2023.2278380.2024-06-14
18 T. A. Kurniawan, X. Liang, D. Singh, M. H. D. Othman, H. H. Goh, P. Gikas, A. O. Kern, T. D. Kusworo, J. A. Shoqeir, “Harnessing landfill gas (LFG) for electricity: a strategy to mitigate greenhouse gas (GHG) emissions in Jakarta (Indonesia),” J. Environ. Manage., vol. 301, Jan. 2022, doi: 10.1016/j.jenvman.2021.113882.2024-06-14
19 L. N. Osli, M. R. Shalaby, Md A. Islam, S. Kalaitzidis, M. E. Damoulianou, K. N. Pg Dr Karim, B. Tsikouras, and N. Pasadakis, “Organic matter characteristics and hydrocarbon generating potential of the Miocene Belait Formation, Brunei-Muara district, Brunei Darussalam,” J. Petrol. Sci. Eng., vol. 208, Jan. 2022, doi: 10.1016/j.petrol.2021.109503.2024-06-13
20 A. Stratakis and M. Galetakis, “Prediction of ash fusion temperatures of high calcium lignites originated from the Ptolemais-Amyntaio basin, North Greece,” Int. J. Coal Prep. Util., vol. 42, no. 5, pp. 1304–1317, May 2022, doi: 10.1080/19392699.2019.1708336.2024-06-11
21 E. G. Carayannis and E. Grigoroudis, “Towards an ambidextrous, robust and resilient impact assessment of sustainable smarter specialisation strategies (AR2IA/S4),” J. Knowl. Econ., vol. 14, no. 3, pp. 2420–2462, Sep. 2023, doi: 10.1007/s13132-022-00991-2.2024-06-11
22 V. Kouloumpis, and A. Azapagic, “A model for estimating life cycle environmental impacts of offshore wind electricity considering specific characteristics of wind farms,” Sustainable Prod. Consumption, 2021, doi: 10.1016/j.spc.2021.10.024.2024-06-10
23 D. Chatzidakis, Y. Tsompanakis, and P. N. Psarropoulos, “Kinematic distress of pipelines subjected to secondary seismic fault rupture,” Soil Dyn. Earthquake Eng., vol. 152, Jan. 2022, doi: 10.1016/j.soildyn.2021.107065.2024-06-07
24 A. A. Karandinou, and F. D. Kanellos, "A method for the assessment of multi-objective optimal charging of plug-in electric vehicles at power system level," WSEAS Trans. Syst. Control, vol. 17, pp. 314-323, July 2022, doi: 10.37394/23203.2022.17.36.2024-05-31
25 M. Papoutsakis, K. Fysarakis, E. Michalodimitrakis, G. Spanoudakis and S. Ioannidis, “CIRCE: architectural patterns for circular and trustworthy by-design IoT orchestrations,” Front. Sustain., vol. 3, Feb. 2022, doi: 10.3389/frsus.2022.792103.2024-05-31
26 E. Syranidou, and N. Kalogerakis, “Interactions of microplastics, antibiotics and antibiotic resistant genes within WWTPs,” Sci. Total Environ., vol. 804, Jan. 2022, doi: 10.1016/j.scitotenv.2021.150141.2024-05-29
27 N. M. Papadakis, M. Garai and G. E. Stavroulakis, “Special issue: Advances in architectural acoustics,” Appl. Sci., vol. 12, no. 3, Feb. 2022, doi: 10.3390/app12031728.2024-05-29
28 N. A. Kyriakakis, I. Sevastopoulos, M. Marinaki, and Y. Marinakis, “A hybrid Tabu search – variable neighborhood descent algorithm for the cumulative capacitated vehicle routing problem with time windows in humanitarian applications,” Comput. Ind. Eng., vol. 164, Feb. 2022, doi: 10.1016/j.cie.2021.107868.2024-05-29
29 A. Veksha, A. Ahamed, X. Y. Wu, L. Liang, W. P. Chan, A. Giannis, and G. Lisak, “Technical and environmental assessment of laboratory scale approach for sustainable management of marine plastic litter,” J. Hazard. Mater., vol. 421, Jan. 2022, doi: 10.1016/j.jhazmat.2021.126717.2024-05-29
30 V. Thomaidi, I. Petousi, D. Kotsia, N. Kalogerakis, M.S. Fountoulakis, “Use of green roofs for greywater treatment: role of substrate, depth, plants, and recirculation,” Sci. Total Environ., vol. 807, Feb. 2022, doi: 10.1016/j.scitotenv.2021.151004.2024-05-28
Pages: |1 | 2 |3 |4 |5 |6 |7 |...