Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Δημοσιεύσεις σε Περιοδικά

Μπορείτε να πλοηγηθείτε στη συλλογή της κοινότητας ή μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία αναζήτησης

Τελευταίες Υποβολές

 16-30 από 4642 αποτελέσματα
16 P. Sotirelis, P. Nakopoulos, T. Valvi, E. Grigoroudis and E. Carayannis, “Measuring smart city performance: a multiple criteria decision analysis approach,” J. Knowl. Econ., vol. 13, no. 4, pp. 2957–2985, Dec. 2022, doi: 10.1007/s13132-021-00847-1.2023-05-02
17 N. A. Kyriakakis, M. Marinaki, N. Matsatsinis and Y. Marinakis, "A cumulative unmanned aerial vehicle routing problem approach for humanitarian coverage path planning," Eur. J. Oper. Res., vol. 300, no. 3, pp. 992-1004, Aug. 2022, doi: 10.1016/j.ejor.2021.09.008.2023-05-02
18 D. Vamvuka, M. Diamantaki and S. Sfakiotakis, “Combustion performance and kinetic modeling of lignite blended with torrefied biomass of different origin,” Int. J. Green Energy, vol. 19, no. 11, pp. 1221–1229, Sep. 2022, doi: 10.1080/15435075.2021.1987914.2023-05-02
19 E. G. Carayannis, E. Grigoroudis, and B. Wurth, "OR for entrepreneurial ecosystems: a problem-oriented review and agenda," Eur. J. Oper. Res., vol. 300, no. 3, pp. 791-808, Aug. 2022, doi: 10.1016/j.ejor.2021.10.030.2023-05-02
20 C. H. Skiadas, Y. Dimotikalis and M. A. Caruana, “Special issue – Communications in statistics – Case studies and data analysis – 6th stochastic modeling techniques and data analysis international conference,” Commun. Stat.: Case Stud. Data Anal. Appl., vol. 7, no. 4, pp. 517–519, Oct. 2021, doi: 10.1080/23737484.2021.2012013.2023-04-28
21 D. Ipsakis, G. Varvoutis, A. Lambropoulos, E. Mandela, S. Papaefthimiou, G. E. Marnellos and M. Konsolakis, "A circular approach to upgrade cement-based CO2 and renewable H2: techno-economic analysis of SNG production," Chem. Eng. Trans., vol. 88, pp. 673-678, 2021, doi: 10.3303/CET2188112.2023-04-28
22 S. Sharma, I. Papamichail, A. Nadi, H. Van Lint, L. Tavasszy and M. Snelder, "A multi-class lane-changing advisory system for freeway merging sections using cooperative ITS," IEEE Trans. Intell. Transp. Syst., vol. 23, no. 9, pp. 15121-15132, Sept. 2022, doi: 10.1109/TITS.2021.3137233.2023-04-28
23 J. Zubrzycki, A. Świć, Ł. Sobaszek, J. Kovac, R. Kralikova, R. Jencik, N. Smidova, P. Arapi, P. Dulencin, and J. Homza, "Cyber-Physical Systems technologies as a key factor in the process of Industry 4.0 and Smart Manufacturing development," Appl. Comput. Sci., vol. 17, no. 4, pp. 84-99, 2021, doi: 10.23743/acs-2021-31.2023-04-28
24 A. Vecina, A. Kalnbalkite, L. Zihare, S. Rozakis and D. Blumberga, “Biodiplomacy attractiveness in bioeconomy education. Case study,” Environ. Clim. Technol., vol. 25, no. 1, pp. 1205–1214, Jan. 2021, doi: 10.2478/rtuect-2021-0091.2023-04-27
25 A. Kampas, K. Czech, and S. Rozakis, "How globalisation and environmental policy stringency affect the environmental terms of trade? The case of the V4 countries," Int. J. Green Econ., vol. 15, no. 3, pp 233-252, Jan. 2021, doi: 10.1504/IJGE.2021.120872.2023-04-27
26 H. Wang, G. Liu, A. Veksha, X. Dou, A. Giannis, T.-T. Lim, and G. Lisak, "Iron ore modified with alkaline earth metals for the chemical looping combustion of municipal solid waste derived syngas," J. Cleaner Prod., vol. 282, Feb. 2021, doi: 10.1016/j.jclepro.2020.124467.2023-04-27
27 N. P. Raval, S. Mukherjee, N. K. Shah, P. Gikas, and M. Kumar, "Hexametaphosphate cross-linked chitosan beads for the eco-efficient removal of organic dyes: tackling water quality," J. Environ. Manage., vol. 280, Feb. 2021, doi: 10.1016/j.jenvman.2020.111680.2023-04-27
28 G. I. Siakavelas, N. D. Charisiou, S. AlKhoori, A. A. AlKhoori, V. Sebastian, S. J. Hinder, M. A. Baker, I. V. Yentekakis, K. Polychronopoulou, and M. A. Goula, "Highly selective and stable nickel catalysts supported on ceria promoted with Sm2O3, Pr2O3 and MgO for the CO2 methanation reaction," Appl. Catal., B, vol. 282, Mar. 2021, doi: 10.1016/j.apcatb.2020.119562.2023-04-27
29 H. Wang, G. Liu, A. Veksha, A. Giannis, T.-T. Lim and G. Lisak, "Effective H2S control during chemical looping combustion by iron ore modified with alkaline earth metal oxides," Energy, vol. 218, Mar. 2021, doi: 10.1016/j.energy.2020.119548.2023-04-26
30 K. Komnitsas, G. Bartzas, V. Karmali, and E. Petrakis, “Factors affecting alkali activation of laterite acid leaching residues,” Environments, vol. 8, no. 1, Jan. 2021, doi: 10.3390/environments8010004.2023-04-25
Pages: |1 | 2 |3 |4 |5 |6 |7 |...