Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Δημοσιεύσεις σε Περιοδικά

Μπορείτε να πλοηγηθείτε στη συλλογή της κοινότητας ή μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία αναζήτησης

Τελευταίες Υποβολές

 3796-3810 από 3989 αποτελέσματα
3796 T.Tsoutsos, V. Gekas, K. Marketaki , "Technical and economical evaluation of solar thermal power generation ",Ren. Ener.,vol. 28, no. 6, pp. 873–886,May 2003.doi :10.1016/S0960-1481(02)00152-02015-09-27
3797 K. Venetsanos, P. Angelopoulou, T. Tsoutsos ,"Renewable energy sources project appraisal under uncertainty: the case of wind energy exploitation within a changing energy market environment",En. Pol. ,vol. 30, no. 4,pp. 293–307, Mar. 2002 .doi :10.1016/S0301-4215(01)00096-92015-09-27
3798 T. Tsoutsos, M. Drandaki, N. Frantzeskaki, E. Iosifidis, I. Kiosses ,"Sustainable energy planning by using multi-criteria analysis application in the island of Crete ",En.Pol., vol. 37,no. 5, pp. 1587–1600,May 2009.doi :10.1016/j.enpol.2008.12.0112015-09-27
3799 T.D Tsoutsos, Y. A Stamboulis .(2005) .The sustainable diffusion of Renewable Energy technologies as an example of an Innovation-Focused Policy. Tech. [online] .vol.25 (no. 7), pp.753–761.Available :http://www.researchgate.net/profile/Theocharis_Tsoutsos2/publication/233421143_The_sustainable_diffusion_of_Renewable_Energy_technologies_as_an_example_of_an_Innovation-Focused_Policy/links/0deec524b31345057a000000.pdf2015-09-26
3800 T. Tsoutsos, N.Frantzeskaki, V.Gekas (2005). Environmental impacts from the solar energy technologies .Ener. Poli. [online] .vol.33,pp.289–296. Available: http://www.calepa.ca.gov/Cepc/2013/Feb28/Comments/AppA_Ex5.pdf2015-09-26
3801 G. Chalkiadakis, E. Elkind, M. Wooldridge.(2012).Cooperative game theory: Basic concepts and computational Challenges .IEEE Intelligent Systems [online].Available :http://www.cs.ox.ac.uk/people/michael.wooldridge/pubs/ieeeis2012d.pdf2015-09-26
3802 G.Chalkiadakis, C. Boutilier , "Sequentially optimal repeated coalition formation under uncertainty",Auto.s Ag. and Mul.-Ag. Syst.,vol.24,no.3 ,pp.441-484 ,2012.doi: 10.1007/s10458-010-9157-y2015-09-26
3803 G.Chalkiadakis, E. Elkind, E.Markakis, M. Polukarov, N. R Jennings .(2010). Cooperative games with overlapping coalitions.Journal of Artificial Intelligence Research [online].Available :http://www.aaai.org/Papers/JAIR/Vol39/JAIR-3904.pdf2015-09-26
3804 G.Chalkiadakis, E.Elkind, M. Wooldridge .(2011) .Computational aspects of cooperative game theory.Synthesis Lectures on Artificial Intelligence and Machine Learning [online].Available:https://wiki.eecs.yorku.ca/course_archive/2014-15/F/4412/_media/coop_game_theory.pdf2015-09-26
3805 Christos D. Georgiou, Henry J. Sun, Christopher P. McKay, Konstantinos Grintzalis1, Ioannis Papapostolou,Dimitrios Zisimopoulos, Konstantinos Panagiotidis, Gaosen Zhang, Eleni Koutsopoulou, George E. Christidis& Irene Margiolaki "Evidence for photochemical production of reactiveoxygen species in desert soils "Nature Communications (Impact Factor: 11.47). 05/2015; 6:71002015-09-26
3806 I. Spiliopoulos, D. T. Hristopulos, E. Petrakis, A. Chorti, " A multigrid method for the estimation of geometric anisotropy in environmental data from sensor networks, Comp. Geosci., vol. 37, no. 3, pp. 320-330, Mar. 2011. doi: 10.1016/j.cageo.2010.06.0072015-09-26
3807 G. Dubois, D. Cornford, D. Hristopulos, E. Pebesma, J. Pilz, " Introduction to this special issue on geoinformatics for environmental surveillance " , Comp. and Geo.,vol.37,no.3,pp.277-279 ,2011.doi:10.1016/j.cageo.2010.06.0022015-09-26
3808 D. T. Hristopulos,M. Zukovic ," Relationships between correlation lengths and integral scales for covariance models with more than two parameters ", Stoch. Env. Res. and Risk As.,vol. 25, no. 1 , pp. 11-19, 2011.doi:10.1007/s00477-010-0407-y2015-09-26
3809 M. Zukovic, D. T. Hristopulos ," Classification of missing values in spatial data using spin models, Ph. Re. E,vol. 80 ,no.1,2009. doi:10.1103/PhysRevE.80.0111162015-09-26
3810 D. T. Hristopulos and S. N. Elogne, " Computationally efficient spatial interpolators based on spartan spatial random fields," IEEE Trans. Sign. Proc., vol. 57, no.9, pp. 3475-3487, Sep. 2009. doi: 10.1109/TSP.2009.20214502015-09-26
Pages: |...249 |250 |251 |252 |253 | 254 |255 |256 |257 |258 |259 |...