Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Δημοσιεύσεις σε Περιοδικά

Μπορείτε να πλοηγηθείτε στη συλλογή της κοινότητας ή μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία αναζήτησης

Τελευταίες Υποβολές

 3811-3825 από 3867 αποτελέσματα
3811 C. V. Chrysikopoulos , " Three-δimensional αnalytical μodels of contaminant transport from nonaqueous phase liquid pool dissolution in saturated subsurface formations " , Wat. Res. Res.,vol.31,no.4,pp.1137-1146,1995. doi :10.1029/94WR02780 2015-09-20
3812 C. V. Chrysikopoulos ,P. V. Roberts,P. K. Kitanidis , " One-dimensional solute transport in porous media with partial well-to-Well recirculation: Application to field experiments ", Wat. resour. res.,vol. 26, no. 6,pp.1189-1195,1990.doi:10.1029/WR026i006p011892015-09-20
3813 C. V. Chrysikopoulos ,P. K. Kitanidis , P.V. Roberts, "Analysis of one-dimensional solute transport through porous media with spatially variable retardation factor" , Wa. resourc. researc.,vol. 26, no. 3 ,pp.437-446,1990.doi :10.1029/WR026i003p004372015-09-20
3814 C. V. Chrysikopoulos,A. A. Keller ,S. Sirivithayapakorn , "Early breakthrough of colloids and bacteriophage MS2 in a water-saturated sand column", Wat.Resourc. Re.,vol.40,no. 8,2004.doi :10.1029/2003WR002676 2015-09-20
3815 E.T. Vogler , C. V. Chrysikopoulos, "Experimental investigation of acoustically enhanced solute transport in porous media ", Geoph.Res. Let.,vol. 29,no. 15,pp.1710,2002.doi:10.1029/2002GL0153042015-09-20
3816 Constantinos V. Chrysikopoulos,Kenneth Y. Lee ,Thomas C. Harmon , "Dissolution of a well-defined trichloroethylene pool in saturated porous media:Experimental design and aquifer characterization" , Water Resources Research. 2000, 36(7):1687-1696 2015-09-20
3817 Y. Sim, C. V. Chrysikopoulos , "Virus transport in unsaturated porous media ", Wat. Res.. Res.. ,vol. 36,no. 1,pp. 173-179,2000.doi : 10.1029/1999WR9003022015-09-20
3818 Y. Sim, C. V. Chrysikopoulos ,"Analytical models for virus adsorption and inactivation in unsaturated porous media ",Physicoch. and Engin. Aspects,vol. 155 , no.2-3 ,pp.189–197,1999.doi:10.1016/S0927-7757(99)00073-4 2015-09-20
3819 Y. Sim , C. V. Chrysikopoulos,"One-dimensional virus transport in porous media with time-dependent inactivation rate coefficients ", Wa.resourc. res. , vol .32,no.8,pp.2607-2611,1996.doi:10.1029/96WR014962015-09-20
3820 A. A.Salam , C.V. Chrysikopoulos, "Unsaturated flow quasi-three-dimensional fractured medium with spatially variable aperture ", W.Resou.Resear ,vol.32,no.6,pp.1531-1540,1996.doi: 10.1029/96WR00656 .2015-09-20
3821 C. V. Chrysikopoulos ,Y. Sim , "Analytical models for one-dimensional virus transport in saturated porous media , W. Resou. Res. ,vol. 31,no.5,pp.1429-1437,1995. doi :10.1029/95WR001992015-09-20
3822 S. C. James , C. V. Chrysikopoulos ,"Transport of polydisperse colloids in a saturated fracture with spatially variable aperture ",Wat.Resou.Res., vol. 36, no. 6, pp 1457–1465, Jun. 2000.doi :10.1029/2000WR900048 2015-09-19
3823 S. C. James , C.V. Chrysikopoulos , "Monodisperse and polydisperse colloid transport in water-saturated fractures with various orientations: Gravity effects " ,Advanc. in Wat.Resou. ,vol.3,no.10, pp. 1249–1255,2011.doi : 10.1016/j.advwatres.2011.06.001 2015-09-19
3824 W.M.J. Bao, E.T. Vogler, C.V. Chrysikopoulos ,"Nonaqueous liquid pool dissolution in three-dimensional heterogeneous subsurface formations ",Envir. Geol.,vol. 43,no.8 ,pp.968–977,2003.doi :10.1007/s00254-002-0721-x 2015-09-19
3825 C. V. Chrysikopoulos,E. T. Vogler,"Acoustically enhanced ganglia dissolution and mobilization in a monolayer of glass beads " ,trans.in por. media ,vol.64,no.1 ,pp.103–121,2006.doi:10.1007/s11242-005-1525-8 2015-09-19
Pages: |...250 |251 |252 |253 |254 | 255 |256 |257 |258 |