Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Δημοσιεύσεις σε Περιοδικά

Μπορείτε να πλοηγηθείτε στη συλλογή της κοινότητας ή μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία αναζήτησης

Τελευταίες Υποβολές

 31-45 από 4642 αποτελέσματα
31 E. V. Liarakos and C. P. Providakis, “Concrete damage mapping combining laser scanning vibrometry, dynamic response modeling, and ordinary kriging regression,” Mat. Design Process. Comm., vol. 3, no. 2, Apr. 2021, doi: 10.1002/mdp2.153.2023-04-25
32 A. Kolosionis, E. Kastanaki, A. Veksha, H. Wang, C. He, G. Lisak and A. Giannis, “The effects of washing techniques on thermal combustion properties of sewage sludge chars,” Int. J. Environ. Res., vol. 15, no. 2, pp. 285–297, Apr. 2021, doi: 10.1007/s41742-021-00312-6.2023-04-25
33 C. Efstathiou, and N. Tapoglou, “A novel CAD-based simulation model for manufacturing of spiral bevel gears by face milling,” CIRP J. Manuf. Sci. Technol., vol. 33, pp. 277-292, May 2021, doi: 10.1016/j.cirpj.2021.04.004.2023-04-25
34 E. A. Varouchakis, “Gaussian transformation methods for spatial data,” Geosciences, vol. 11, no. 5, May 2021, doi: 10.3390/geosciences11050196.2023-04-20
35 H. Ma, Y. Li, C. Shen, C. V. Chrysikopoulos and H. Kim, “Editorial: advances in pollutant transport in critical zone environments,” Front. Water, vol. 3, May 2021, doi: 10.3389/frwa.2021.693102.2023-04-20
36 G. Bartzas, P. E. Tsakiridis, and K. Komnitsas, “Nickel industry: heavy metal(loid)s contamination - sources, environmental impacts and recent advances on waste valorization,” Curr. Opin. Environ. Sci. Health, vol. 21, June 2021, doi: 10.1016/j.coesh.2021.100253.2023-04-20
37 A. Ahamed, A. Veksha, A. Giannis, and G. Lisak, “Flexible packaging plastic waste – environmental implications, management solutions, and the way forward,” Curr. Opin. Chem. Eng., vol. 32, June 2021, doi: 10.1016/j.coche.2021.100684.2023-04-20
38 P. Nomikos, K. Kaklis, Z. Agioutantis and S. Mavrigiannakis, “Experimental characterization and numerical modeling of the fracture process in banded Alfas porous stone,” Mater. Des. Process. Commun., vol. 3, no. 3, June 2021, doi: 10.1002/mdp2.165.2023-04-20
39 G. Charitopoulos, D. N. Pnevmatikatos and G. Gaydadjiev, “MC-DeF: creating customized CGRAs for dataflow applications,” ACM Trans. Archit. Code Optim., vol. 18, no. 3, Sept. 2021, doi: 10.1145/3447970.2023-04-19
40 B. Santos, J. Gonçalves, A. M. Martins, M. T. Pérez-Cano, E. Mosquera-Adell, D. Dimelli, A. Lagarias, and P. G. Almeida, “GIS in architectural teaching and research: planning and heritage,” Educ. Sci., vol. 11, no. 6, June 2021, doi: 10.3390/educsci11060307.2023-04-19
41 D. Theodosis, S. Berkane, and D. V. Dimarogonas, “State estimation for a class of linear systems with quadratic output,” IFAC-PapersOnLine, vol. 54, no. 9, pp. 261-266, July 2021, doi: 10.1016/j.ifacol.2021.06.149.2023-04-19
42 K. Chatzitheodorou, T. A. Tsalis, K. P. Tsagarakis, E. Grigoroudis, and I. Nikolaou, “A new practical methodology for the banking sector to assess corporate sustainability risks with an application in the energy sector,” Sustainable Prod. Consumption, vol. 27, pp. 1473-1487, July 2021, doi: 10.1016/j.spc.2021.03.005.2023-04-19
43 X. Yu, Z. Xu, D. Moraetis, N. P. Nikolaidis, F. W. Schwartz, Y. Zhang, L. Shu, C. J. Duffy, and B. Liu, “Capturing hotspots of fresh submarine groundwater discharge using a coupled surface–subsurface model,” J. Hydrol., vol. 598, July 2021, doi: 10.1016/j.jhydrol.2021.126356.2023-04-19
44 B. kazmi, S. A. A. Taqvi, M. Naqvi, S. U. Ilyas, A. Moshin, F. Inamullah and S. R. Naqvi, “Process system analysis on oil processing facility and economic viability from oil well-to-tank,” SN Appl. Sci., vol. 3, no. 7, June 2021, doi: 10.1007/s42452-021-04635-z.2023-04-11
45 G. Liu, H. Wang, A. Veksha, A. Giannis, T. T. Lim, and G. Lisak, “Chemical looping combustion-adsorption of HCl-containing syngas using alkaline-earth coated iron ore composites for simultaneous purification and combustion enhancement,” Chem. Eng. J., vol. 417, Aug. 2021, doi: 10.1016/j.cej.2021.129226.2023-04-11
Pages: |1 |2 | 3 |4 |5 |6 |7 |8 |...