Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Δημοσιεύσεις σε Περιοδικά

Μπορείτε να πλοηγηθείτε στη συλλογή της κοινότητας ή μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία αναζήτησης

Τελευταίες Υποβολές

 31-45 από 4721 αποτελέσματα
31 I. Passas, K. Ragazou, E. Zafeiriou, A. Garefalakis, and C. Zopounidis, “ESG controversies: a quantitative and qualitative analysis for the sociopolitical determinants in EU firms,” Sustainability, vol. 14, no. 19, Oct. 2022, doi: 10.3390/su141912879.2023-09-11
32 D. Deyannis, E. Papadogiannaki, G. Chrysos, K. Georgopoulos, and S. Ioannidis, “The diversification and enhancement of an IDS scheme for the cybersecurity needs of modern supply chains,” Electronics, vol. 11, no. 13, June 2022, doi: 10.3390/electronics11131944.2023-09-11
33 T. N. Kapetanakis, M. P. Ioannidou, A. T. Baklezos, C. D. Nikolopoulos, E. S. Sergaki, A. J. Konstantaras, and I. O. Vardiambasis, “Assessment of radiofrequency exposure in the vicinity of school environments in Crete island, South Greece,” Appl. Sci., vol. 12, no. 9, May 2022, doi: 10.3390/app12094701.2023-09-08
34 I. Lazos, I. Papanikolaou, S. Sboras, M. Foumelis, and C. Pikridas, “Geodetic upper crust deformation based on primary GNSS and INSAR data in the Strymon basin, Northern Greece—correlation with active faults,” Appl. Sci., vol. 12, no. 18, Sep. 2022, doi: 10.3390/app12189391.2023-09-08
35 K. Troullaki, S. Rozakis, K. Latoufis, C. Giotitsas, C. Priavolou, and F. Freire, “Sustainable rural electrification: harnessing a cosmolocal wind,” Energies, vol. 15, no. 13, June 2022, doi: 10.3390/en15134659.2023-09-08
36 M. Milousi, A. Pappas, A. P. Vouros, G. Mihalakakou, M. Souliotis, and S. Papaefthimiou, “Evaluating the technical and environmental capabilities of geothermal systems through Life Cycle Assessment,” Energies, vol. 15, no. 15, Aug. 2022, doi: 10.3390/en15155673.2023-09-07
37 A. I. Delis, M. Kazolea, and M. Gaitani, “On the numerical solution of sparse linear systems emerging in finite volume discretizations of 2D Boussinesq-type models on unstructured grids,” Water, vol. 14, no. 21, Nov. 2022, doi: 10.3390/w14213584.2023-09-07
38 O. Addo-Bankas, Y. Zhao, A. Gomes, and A. Stefanakis, “Challenges of urban artificial landscape water bodies: treatment techniques and restoration strategies towards ecosystem services enhancement,” Processes, vol. 10, no. 12, Nov. 2022, doi: 10.3390/pr10122486.2023-09-07
39 G. J. Tsekouras, V. T. Kontargyri, J. M. Prousalidis, F. D. Kanellos, C. D. Tsirekis, K. Leontaritis, J. C. Alexandris, P. M. Deligianni, P. A. Kontaxis, and A. X. Moronis, “Alternative simplified analytical models for the electric field, in shoreline pond electrode preliminary design, in the case of HVDC transmission systems,” Energies, vol. 15, no. 17, Sep. 2022, doi: 10.3390/en15176493.2023-09-07
40 M. Zoumaki, M. T. Mansour, K. Tsongas, D. Tzetzis, and G. Mansour, “Mechanical characterization and finite element analysis of hierarchical sandwich structures with PLA 3D-printed core and composite maize starch biodegradable skins,” J. Compos. Sci., vol. 6, no. 4, Apr. 2022, doi: 10.3390/jcs6040118.2023-09-04
41 M. Farfour, N. Economou, O. Abdalla, and M. Al-Taj, “Integration of geophysical methods for doline hazard assessment: a case study from Northern Oman,” Geosciences, vol. 12, no. 6, June 2022, doi: 10.3390/geosciences12060243.2023-09-04
42 N. Arnaoutakis, A. P. Vouros, M. Milousi, Y. G. Caouris, G. Panaras, A. Tourlidakis, K. Vafiadis, G. Mihalakakou, C. S. Garoufalis, Z. Frontistis, S. Papaefthimiou and M. Souliotis, “Design, energy, environmental and cost analysis of an integrated collector storage solar water heater based on multi-criteria methodology,” Energies, vol. 15, no. 5, Feb. 2022, doi: 10.3390/en15051673.2023-08-31
43 P. Michalopoulos, G. J. Tsekouras, F. D. Kanellos, and J. M. Prousalidis, “Optimal selection of the diesel generators supplying a ship electric power system,” Appl. Sci., vol. 12, no. 20, Oct. 2022, doi: 10.3390/app122010463.2023-08-31
44 S. Karagiannopoulou, G. Giannarakis, E. Galariotis, C. Zopounidis, and N. Sariannidis, “The impact of Dow Jones Sustainability Index, exchange rate and Consumer Sentiment Index on carbon emissions,” Sustainability, vol. 14, no. 19, Sep. 2022, doi: 10.3390/su141912052.2023-08-31
45 K.-A. Tsioptsia, E. Zafeiriou, D. Niklis, N. Sariannidis, and C. Zopounidis, “The corporate economic performance of environmentally eligible firms nexus climate change: an empirical research in a Bayesian VAR framework,” Energies, vol. 15, no. 19, Oct. 2022, doi: 10.3390/en15197266.2023-08-31
Pages: |1 |2 | 3 |4 |5 |6 |7 |8 |...