Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Δημοσιεύσεις σε Περιοδικά

Μπορείτε να πλοηγηθείτε στη συλλογή της κοινότητας ή μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία αναζήτησης

Τελευταίες Υποβολές

 31-45 από 4706 αποτελέσματα
31 G. Varvoutis, A. Lampropoulos, E. Mandela, M. Konsolakis, and G. E. Marnellos, “Recent advances on CO2 mitigation technologies: on the role of hydrogenation route via green H2,” Energies, vol. 15, no. 13, June 2022, doi: 10.3390/en15134790.2023-08-31
32 I. Papailiou, F. Spyropoulos, I. Trichakis, and G. P. Karatzas, “Artificial neural networks and multiple linear regression for filling in missing daily rainfall data,” Water, vol. 14, no. 18, Sep. 2022, doi: 10.3390/w14182892.2023-08-30
33 F. Spyropoulos, I. Trichakis, and A.-E. Vozinaki, “A narrative-driven role-playing game for raising flood awareness,” Sustainability, vol. 14, no. 1, Jan. 2022, doi: 10.3390/su14010554.2023-08-30
34 V. Evagelopoulos, N. D. Charisiou, M. Logothetis, G. Evagelopoulos, and C. Logothetis, “Cloud-based decision support system for air quality management,” Climate, vol. 10, no. 3, Mar. 2022, doi: 10.3390/cli10030039.2023-08-30
35 T. Tsalis, A. I. Stefanakis, and I. Nikolaou, “A framework to evaluate the social life cycle impact of products under the circular economy thinking,” Sustainability, vol. 14, no. 4, Feb. 2022, doi: 10.3390/su14042196.2023-08-30
36 S. Rozakis, L. Juvančič, and B. Kovacs, “Bioeconomy for resilient post-COVID economies,” Energies, vol. 15, no. 8, Apr. 2022, doi: 10.3390/en15082958.2023-08-30
37 C. Stylianoudaki, I. Trichakis, and G. P. Karatzas, “Modeling groundwater nitrate contamination using artificial neural networks,” Water, vol. 14, no. 7, Apr. 2022, doi: 10.3390/w14071173.2023-08-29
38 D. Varamogianni-Mamatsi, T. I. Anastasiou, E. Vernadou, N. Papandroulakis, N. Kalogerakis, T. Dailianis, and M. Mandalakis, “A multi-species investigation of sponges’ filtering activity towards marine microalgae,” Mar. Drugs, vol. 20, no. 1, Jan. 2022, doi: 10.3390/md20010024.2023-08-29
39 N. Petrakis, C. Lemonakis, C. Floros, and C. Zopounidis, “Eurozone stock market reaction to monetary policy interventions and other covariates,” J. Risk Financial Manag., vol. 15, no. 2, Jan. 2022, doi: 10.3390/jrfm15020056.2023-08-29
40 V. Karmali, E. Petrakis, G. Bartzas, and K. Komnitsas, “Valorization potential of Polish laterite leaching residues through alkali activation,” Minerals, vol. 12, no. 11, Nov. 2022, doi: 10.3390/min12111466.2023-08-29
41 K. Blazakis, Y. Katsigiannis, and G. Stavrakakis, “One-day-ahead solar irradiation and windspeed forecasting with advanced deep learning techniques,” Energies, vol. 15, no. 12, June 2022, doi: 10.3390/en15124361.2023-08-29
42 Y. Politis and E. Grigoroudis, “Incorporating the sustainability concept in the major business excellence models,” Sustainability, vol. 14, no. 13, July 2022, doi: 10.3390/su14138175.2023-08-28
43 I. Ntintakis and G. E. Stavroulakis, “Infill microstructures for additive manufacturing,” Appl. Sci., vol. 12, no. 15, July 2022, doi: 10.3390/app12157386.2023-08-28
44 D. T. Hristopulos and A. Baxevani, “Kaniadakis functions beyond statistical mechanics: weakest-link scaling, power-law tails, and modified lognormal distribution,” Entropy, vol. 24, no. 10, Sep. 2022, doi: 10.3390/e24101362.2023-08-28
45 N. Petrakis, C. Lemonakis, C. Floros, and C. Zopounidis, “Greek banking sector stock reaction to ECB’s monetary policy interventions,” J. Risk Financial Manag., vol. 15, no. 10, Oct. 2022, doi: 10.3390/jrfm15100448.2023-08-28
Pages: |1 |2 | 3 |4 |5 |6 |7 |8 |...