Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Δημοσιεύσεις σε Περιοδικά

Μπορείτε να πλοηγηθείτε στη συλλογή της κοινότητας ή μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία αναζήτησης

Τελευταίες Υποβολές

 4561-4575 από 4642 αποτελέσματα
4561 I.A. Vasiliadou, D. Papoulis, C. V. Chrysikopoulos,D.Panagiotaras, .Ε, Karakosta, M. Fardis, G. Papavassiliou , "Attachment of Pseudomonas putida onto differently structured kaoliniteminerals: A combined ATR-FTIR and 1H NMR study " , Col. and Surf. B: Biointerf.,vol. 84,no. 2 , pp.354–359,2011.doi :10.1016/j.colsurfb.2011.01.0262015-09-23
4562 V. A. Anagnostopoulos , I. D. Manariotis , H. K. Karapanagioti ,C.V. Chrysikopoulos , "Removal of mercury from aqueous solutions by malt spent rootlets " ,Chemi. Engin. J. ,vol. 213 ,pp. 135–141,2012.doi:10.1016/j.cej.2012.09.0742015-09-23
4563 T.J. Kim , C.V. Chrysikopoulos , "Mass transfer correlations for nonaqueous phase liquid pool dissolution in saturated porous media " ,Wat. Resour.Res. ,vol. 35,no.2,pp.449-459, 1999.doi: 10.1029/1998WR9000532015-09-23
4564 M. M. Fyrillas ,C. V. Chrysikopoulos , P.Y. Hsuan, " Bootstrap estimation of the mass transfer coefficient of a dissolving nonaqueous phaseliquid pool in porous media " Wat Resour Resear, Vol. 38, No. 3, pp.1026 , 2002.doi :10.1029/2001WR0006612015-09-23
4565 K. Y. Lee , C. V. Chrysikopoulos, "Numerical modeling of three-dimensional contaminant migration from dissolution of multicomponent NAPL poolsin saturated porous media " ,Environ. Geo. ,vol. 26,no.3, pp.157-165,1995.doi:10.1007/BF007687372015-09-23
4566 C. V. Chrysikopoulos , A. F. Aravantinou , "Virus attachment onto quartz sand: Role of grain size and temperature " ,J. of Envir. Ch. Eng.,vol. 2 ,no.2 ,pp. 796–801,2014.doi:10.1016/j.jece.2014.01.0252015-09-23
4567 C. V. Chrysikopoulos , V.I. Syngouna ,I. A. Vasiliadou ,V. E. Katzourakis , "Transport of Pseudomonas putida in a 3-D Bench ScaleExperimental Aquifer ",Trans. in Por. Media ,vol.76 ,no.1 ,pp. 121-138,2008. doi:0.1007/s11242-008-9239-32015-09-23
4568 C. V. Chrysikopoulos, I.D. Manariotis, V. I. Syngouna, "Virus inactivation by high frequency ultrasound in combination with visible light ",Col. and Surf. B: Biointerf., vol. 107 ,pp. 174– 179,2013.doi: 10.1016/j.colsurfb.2013.01.0382015-09-23
4569 K.C. Kalaitzakis and G.J. Vachtsevanos, "Power Optimization of Wind Electric Conversion Systems Integrated into the Utility Grid," Wind Engineering, vol. 6, no. 1, pp. 24-36, 1982.2015-09-23
4570 I. D. Manariotis , H.K. Karapanagioti , C.V. Chrysikopoulos , "Degradation of pahs by high frequency ultrasound ", wat. resear .,vol. 45, no.8, pp. 2587- 2594,2011.doi :10.1016/j.watres.2011.02.0092015-09-22
4571 V. E. Katzourakis , C. V. Chrysikopoulos , Mathematical modeling of colloid and virus cotransport in porous media: Application to experimental data " Advanc. in Wat. Resour.,vol. 68, pp. 62–73,2014 .doi :10.1016/j.advwatres.2014.03.0012015-09-22
4572 R. Anders,C. V. Chrysikopoulos, "Virus fate and transport during artificial recharge with recycled wate", Wa. Res. Resear. ,vol.10 , no.41, 2005. doi :10.1029/2004WR003419 2015-09-21
4573 C. V. Chrysikopoulos ,P. K. Kitanidis,.P. V. Roberts ,"Macrodispersion of sorbing solutes in heterogeneous porous formations with spatially periodic retardation factor and velocity field ", Wat.resour. rese., vol. 28 ,no.6 ,pp.1517-1529, 1992.doi:10.1029/92WR00010 2015-09-21
4574 B. K. Dela Barre, T. C. Harmon,C. V. Chrysikopoulos, "Measuring and modeling the dissolution of nonideally shaped dense nonaqueous phase liquid pools in saturated porous media " , Wat. Resour.Rese.,vol. 38 ,no.8 pp. 1133,2002.doi :10.1029/2001WR0004442015-09-21
4575 C. V. Chrysikopoulos ,A. A.Salam , "Modeling colloid transport and deposition in saturated fractures ", Col.and Surf. a Physico. and Engin. Aspect. ,vol.121 ,no.2 pp. 189-202,1997.doi :10.1016/S0927-7757(96)03979-9 2015-09-21
Pages: |...300 |301 |302 |303 |304 | 305 |306 |307 |308 |309 |310 |