Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Δημοσιεύσεις σε Περιοδικά

Μπορείτε να πλοηγηθείτε στη συλλογή της κοινότητας ή μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία αναζήτησης

Τελευταίες Υποβολές

 4636-4650 από 4706 αποτελέσματα
4636 R. Anders,C. V. Chrysikopoulos, "Virus fate and transport during artificial recharge with recycled wate", Wa. Res. Resear. ,vol.10 , no.41, 2005. doi :10.1029/2004WR003419 2015-09-21
4637 C. V. Chrysikopoulos ,P. K. Kitanidis,.P. V. Roberts ,"Macrodispersion of sorbing solutes in heterogeneous porous formations with spatially periodic retardation factor and velocity field ", Wat.resour. rese., vol. 28 ,no.6 ,pp.1517-1529, 1992.doi:10.1029/92WR00010 2015-09-21
4638 B. K. Dela Barre, T. C. Harmon,C. V. Chrysikopoulos, "Measuring and modeling the dissolution of nonideally shaped dense nonaqueous phase liquid pools in saturated porous media " , Wat. Resour.Rese.,vol. 38 ,no.8 pp. 1133,2002.doi :10.1029/2001WR0004442015-09-21
4639 C. V. Chrysikopoulos ,A. A.Salam , "Modeling colloid transport and deposition in saturated fractures ", Col.and Surf. a Physico. and Engin. Aspect. ,vol.121 ,no.2 pp. 189-202,1997.doi :10.1016/S0927-7757(96)03979-9 2015-09-21
4640 V. I. Syngouna, C. V. Chrysikopoulos , "Cotransport of clay colloids and viruses in water saturated porous media " , Coll. and Surf. a Physicoche. and Engin. Aspec. vol.416 ,no.1 ,pp. 56-65, 2013.doi:10.1016/j.colsurfa.2012.10.0182015-09-21
4641 C.V. Chrysikopoulos , V. I. Syngouna ,I. A. Vasiliadou ,V. E. Katzourakis, "Transport of pseudomonas putida in a 3-D bench scale experimental aquifer " Transp. in Por Media , vol. 94 ,no.3, pp. 617-642 ,2012.doi:10.1007/s11242-012-0015-z 2015-09-21
4642 C. V. Chrysikopoulos ,P. K. Kitanidis, P.V. Roberts ,"Generalized TaylorAris moment analysis of the transport of sorbing solutes through porous media with spatiallyperiodic retardation factor ", Transp. in Po.Media ,vol. 7 ,no.2 , pp.163-185, 1992.doi:10.1007/BF00647395 2015-09-21
4643 C. V. Chrysikopoulos, Ca C. Plega, V. E. Katzourakis , "Non-invasive in situ concentration determination of fluorescent or color tracers and pollutants in a glass pore network model " J. of hazar. materia. ,vol.198, pp. 299-306,2011.doi:10.1016/j.jhazmat.2011.10.042 2015-09-21
4644 J. M. Thomas , C. V. Chrysikopoulos , "Experimental investigation of acoustically enhanced colloid transport in water-saturated packed columns " , J. of Col. and Interf. Scienc. ,vol. 308 ,no. 1, pp. 200-207,2007.doi :10.1016/j.jcis.2006.12.062 2015-09-21
4645 C. V. Chrysikopoulos, . V. I. Syngouna, "Effect of gravity on colloid transport through water-saturated columns packed with glass beads: Modeling and experiments " , Envir. Scien. and Tech.,vol. 48 ,no. 12,2014.doi :10.1021/es501295n2015-09-21
4646 G.Markou , D. Mitrogiannis , A. Çelekli , H. Bozkurt , D. Georgakakis ,C. V. Chrysikopoulos , "Biosorption of Cu 2+ and Ni 2+ by Arthrospira platensis with different biochemical compositions "Che.Engin. J.,vol. 259, pp. 806–813,2015.doi 10.1016/j.cej.2014.08.037 2015-09-21
4647 I. A. Vasiliadou, C. V. Chrysikopoulos, "Cotransport of Pseudomonas putida and kaolinite particles through water-saturated columns packed with glass beads " , Waτ. Res.Resea., vol.47,no. 2,2011.doi : 10.1029/2010WR0095602015-09-20
4648 V. I. Syngouna, C.V. Chrysikopoulos , "Transport of biocolloids in water saturated columns packed with sand: Effect of grain size and pore water velocity ", J. of Cont. Hydro.,vol.126 ,no.3-4 ,pp. 301-314,2011.doi : 10.1016/j.jconhyd.2011.09.0072015-09-20
4649 Masciopinto, C., R. La Mantia, C. V. Chrysikopoulos, "Fate and transport of pathogens in a fractured aquifer in the Salento area, Italy ", Water Resources Research (Impact Factor: 3.71). 01/2008; 440(1). 2015-09-20
4650 C. V. Chrysikopoulos , " Three-δimensional αnalytical μodels of contaminant transport from nonaqueous phase liquid pool dissolution in saturated subsurface formations " , Wat. Res. Res.,vol.31,no.4,pp.1137-1146,1995. doi :10.1029/94WR02780 2015-09-20
Pages: |...305 |306 |307 |308 |309 | 310 |311 |312 |313 |314 |