Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Δημοσιεύσεις σε Περιοδικά

Μπορείτε να πλοηγηθείτε στη συλλογή της κοινότητας ή μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία αναζήτησης

Τελευταίες Υποβολές

 4696-4710 από 4727 αποτελέσματα
4696 C. V. Chrysikopoulos, K. Y. Lee "Contaminant transport resulting from multicomponent nonaqueous phase liquid pool dissolution in three-dimensional subsurface formations " ,J. of Cont. Hydrol.,vol. 31, no.1-2,pp.1–21,1998.doi:10.1016/S0169-7722(97)00053-3 .2015-09-18
4697 Y. Sim , C. V. Chrysikopoulos , "Analytical solutions for solute transport in saturated porous media with semi-infinite orfinite thickness " ,Adv.in Wat. Res.Vol. 22, No. 5, pp. 507–519, 1999.doi:10.1016/S0309-1708(98)00027-X.2015-09-18
4698 C. V. Chrysikopoulos , Y. Sim , " One-dimensional virus transport in homogeneous porous media with time-dependent distribution coefficient " ,Jour. of Hydrol.,vol. 185 ,no. 1-4 ,pp.199-219,1996.doi:10.1016/0022-1694(95)02990-72015-09-18
4699 A. A. Salam, C. V. Chrysikopoulos, "Analytical solutions for one-dimensional colloid transport in saturated fractures ",Adv.n Wa. Res.,vol.17,no. 5,pp. 283- 296,1994.doi :10.1016/0309-1708(94)90032-92015-09-18
4700 C. V. Chrysikopoulos ,L. M. Hildemann, P. V. Roberts, "A three-dimensional steady-state atmospheric dispersion-deposition model for emissions from a ground-level area source ",Atm. Envir, Vol. 26A, No. 5, pp. 747 -757, 1992.doi:10.1016/0960-1686(92)90234-C.2015-09-17
4701 A. A. Salam,C. V. Chrysikopoulos ,"Analysis of a model for contaminant transport in fracture media in the presence of colloid ", J. of Hydrol.,vol. 165,no.1-4 , pp. 261-268 ,1995.doi:10.1016/0022-1694(94)02557-R2015-09-17
4702 C. V . Chrysikopoulos , C. Masciopinto , R. L. Mantia , I. D .Manariotis " Removal of biocolloids suspended in reclaimed wastewater by Injection into a fractured aquifer model " ,environ. sci. technol.,vol.44,no.3 , pp.971–977,2003. doi :10.1021/es902754n.2015-09-17
4703 K. Y. Lee , C. V. Chrysikopoulos, "Dissolution of a well-defined trichloroethylene pool in saturated porous media: experimental results andmodel simulations " , Wat. Re.,vol. 36 ,no.15 ,pp.3911–3918,2002.doi:10.1016/S0043-1354(02)00097-02015-09-17
4704 C. V. Chrysikopoulos , P.Y.Hsuan,Marios M. Fyrillas , K. Y. Lee ,"Mass transfer coefficient and concentration boundary layer thickness for a dissolving NAPL pool in porous media ",vol.97 ,no.1-3,pp.245-255,2003. doi: 10.1016/S0304-3894(02)00264-92015-09-17
4705 S.C. James, C. V. Chrysikopoulos ,"Effective velocity and effective dispersion coefficient for finite-sized particles flowing in a uniform fracture " ,Journ. of Coll. and Interf. Sc.,vol. 263, no. 1 ,pp.288–295, 2003.doi :10.1016/S0021-9797(03)00254-6.2015-09-17
4706 S.C. James , C. V. Chrysikopoulos , "Dense colloid transport in a bifurcating fracture " ,Jour. of Coll. and Inter. Scien. ,vol.270,no.1 pp. 250–254,2004.doi:10.1016/j.jcis.2003.09.0332015-09-17
4707 C. V . Chrysikopoulos ,A . Vogler,"Acoustically Enhanced Multicomponent NAPL Ganglia Dissolution in Water Saturated Packed Columns " ,Environ. Sci. Technol. vol .38, pp. 2940-2945,2004.doi:10.1021/es034665n2015-09-17
4708 K. Y. Lee , C. V. Chrysikopoulos , " Dissolution of a multicomponent DNAPL pool in an experimental aquifer ",Jour. of Haza.Mater., pp 218–226.,2006, doi:10.1016/j.jhazmat.2005.08.005.2015-09-17
4709 A.Ch. Yiannopoulos , I. D. Manariotis , C. V. Chrysikopoulos, "Design and analysis of a solar reactor for anaerobic wastewater treatment" ,biotech. technol.,vol. 99 ,pp.7742–7749. Doi :10.1016/j.biortech.2008.01.0672015-09-17
4710 Δ. Χατζησάββα, "Συνέντευξη με τη Μαρία Γούλα," Τεχνογράφημα, τομ. 372, σ.20-21, 2009.2015-09-17
Pages: |...309 |310 |311 |312 |313 | 314 |315 |316 |