Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Δημοσιεύσεις σε Περιοδικά

Μπορείτε να πλοηγηθείτε στη συλλογή της κοινότητας ή μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία αναζήτησης

Τελευταίες Υποβολές

 46-60 από 4846 αποτελέσματα
46 E. Antoniou and N. Kalogerakis, “Laboratory testing of dispersant effectiveness at high pressures,” Can. J. Chem. Eng., vol. 101, no. 2, pp. 772–781, Feb. 2023, doi: 10.1002/cjce.24707.2024-02-09
47 E. Doundoulakis and S. Papaefthimiou, “Comparative analysis of fuel consumption and CO2 emission estimation based on ships activity and reported fuel consumption: the case of short sea shipping in Crete,” Greenhouse. Gas. Sci. Technol., vol. 12, no. 5, pp. 629–641, Oct. 2022, doi: 10.1002/ghg.2174.2024-02-08
48 E. Grigoroudis, V. S. Kouikoglou and Y. A. Phillis, “Transportation sustainability and relevant ranking of European countries,” J. Intell. Robot Syst., vol. 106, no. 2, Oct. 2022, doi: 10.1007/s10846-022-01736-8.2024-02-08
49 L. Triantis, “Normalising spatial vulnerability in the era of climate crisis? Private property, informality, and post-disaster planning in peri-urban east Attica/Greece,” Plan. Theory, vol. 22, no. 1, pp. 27-57, Feb. 2023, doi: 10.1177/14730952221098260.2024-02-08
50 C. Goumas, I. Trichakis, A.-I. Vozinaki and G. P. Karatzas, “Flood risk assessment and flow modeling of the Stalos stream area,” J. Hydroinf., vol. 24, no. 3, pp. 677–696, Apr. 2022, doi: 10.2166/hydro.2022.004.2024-02-08
51 D. T. Hristopulos, “Boltzmann–Gibbs random fields with mesh-free precision operators based on smoothed particle hydrodynamics,” Theor. Probability and Math. Statist., vol. 107, pp. 37-60, 2022, doi: 10.1090/tpms/1180.2024-02-08
52 K. Zervoudakis and S. Tsafarakis, “A global optimizer inspired from the survival strategies of flying foxes,” Eng. Comput., vol. 39, no. 2, pp. 1583–1616, Apr. 2023, doi: 10.1007/s00366-021-01554-w.2024-02-08
53 A. Tsipianitis and Y. Tsompanakis, “Improving the seismic performance of base-isolated liquid storage tanks with supplemental linear viscous dampers,” Earthq. Eng. Eng. Vib., vol. 21, no. 1, pp. 269–282, Jan. 2022, doi: 10.1007/s11803-022-2083-6.2024-02-08
54 S. Sarchani and A. G. Koutroulis, “Probabilistic dam breach flood modeling: the case of Valsamiotis dam in Crete,” Nat. Hazards, vol. 114, no. 2, pp. 1763–1814, Nov. 2022, doi: 10.1007/s11069-022-05446-0.2024-02-08
55 C. V. Chrysikopoulos and T. V. Fountouli, “Cotransport of titanium dioxide nanoparticles and formaldehyde in saturated and unsaturated columns packed with quartz sand,” Vadose Zone J., vol. 22, no. 1, Jan.-Feb. 2023, doi: 10.1002/vzj2.20175.2024-02-08
56 P.L. Sullivan, S.A. Billings, D. Hirmas, L. Li, X. Zhang, S. Ziegler, K. Murenbeeld, H. Ajami, A. Guthrie, K. Singha, D. Giménez, A. Duro l, V. Moreno, A. Flores, A. Cueva, Koop, E. L. Aronson, H. R. Barnard, S. A. Banwart, R. M. Keen, A. Nemes, N. P. Nikolaidis, J. B. Nippert, D. Richter, D. A. Robinson, K. Sadayappan, L. F. T. de Souza, M. Unruh, and H. Wen, “Embracing the dynamic nature of soil structure: a paradigm illuminating the role of life in critical zones of the Anthropocene,” Earth Sci. Rev., vol. 225, Feb. 2022, doi: 10.1016/j.earscirev.2021.103873.2024-02-03
57 A.-A. Panagopoulos, F. Christianos, M. Katsigiannis, K. Mykoniatis, G. Chalkiadakis, M. Pritoni, T. Peffer, O. P. Panagopoulos, E. S. Rigas, D. E. Culler, N. R. Jennings, and T. Lipman, “iPlugie: intelligent electric vehicle charging in buildings with grid-connected intermittent energy resources,” Simul. Modell. Pract. Theory, vol. 115, Feb. 2022, doi: 10.1016/j.simpat.2021.102439.2024-02-02
58 Á. I. López-Lorente, F. Pena-Pereira, S. Pedersen-Bjergaard, V. G. Zuin Zeidler, S. A. Ozkan, and E. Psillakis, “The ten principles of green sample preparation,” TrAC, Trends Anal. Chem., vol. 148, Mar. 2022, doi: 10.1016/j.trac.2022.116530.2024-02-02
59 G.I. Siakavelas, N. D. Charisiou, A. AlKhoori, V. Sebastian, S. J. Hinder, M. A. Baker, I. V. Yentekakis, K. Polychronopoulou, and M. A. Goula, “Cerium oxide catalysts for oxidative coupling of methane reaction: effect of lithium, samarium and lanthanum dopants,” J. Environ. Chem. Eng., vol. 10, no. 2, Apr. 2022, doi: 10.1016/j.jece.2022.107259.2024-02-02
60 S. Qiu, H. Yang, S. Zhang, S. Huang, S. Zhao, X. Xu, P. He, W. Zhou, Y. Zhao, N. Yan, N. Nikolaidis, P. Christie, and S. A. Banwart, “Carbon storage in an arable soil combining field measurements, aggregate turnover modeling and climate scenarios,” Catena, vol. 220, Jan. 2023, doi: 10.1016/j.catena.2022.106708.2024-02-01
Pages: |1 |2 |3 | 4 |5 |6 |7 |8 |9 |...