Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Δημοσιεύσεις σε Περιοδικά

Μπορείτε να πλοηγηθείτε στη συλλογή της κοινότητας ή μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία αναζήτησης

Τελευταίες Υποβολές

 46-60 από 4948 αποτελέσματα
46 P. Chazirakis, A. Giannis and E. Gidarakos, “Modeling the life cycle inventory of a centralized composting facility in Greece,” Appl. Sci., vol. 12, no. 4, Feb. 2022, doi: 10.3390/app12042047.2024-04-29
47 N. Economou, G. Kritikakis, E. Manoutsoglou, and A. Vafidis, “Fast and efficient void detection in carbonates by combined ERT and borehole data: a case study from Chania airport in Greece,” The Leading Edge, vol. 41, no. 5, pp. 322–330, May 2022, doi: 10.1190/tle41050322.1.2024-04-29
48 I. Lazos, S. Sboras, K. Chousianitis, D. Kondopoulou, C. Pikridas, S. Bitharis and S. Pavlides “Temporal evolution of crustal rotation in the Aegean region based on primary geodetically-derived results and palaeomagnetism,” Acta Geod. Geophys., vol. 57, no. 2, pp. 317– 334, June 2022, doi: 10.1007/s40328-022-00379-3.2024-04-25
49 A. Fathima, J. Y. B. Tang, A. Giannis, I.M.S.K. Ilankoon, and M. N. Chong, “Catalysing electrowinning of copper from E-waste: a critical review,” Chemosphere, vol. 298, July 2022, doi: 10.1016/j.chemosphere.2022.134340.2024-04-24
50 H. Wang, X. Peng, H. Li, A. Giannis and C. He, “Recent biotechnology advances in bio-conversion of lignin to lipids by bacterial cultures,” Front. Chem., vol. 10, Apr. 2022, doi: 10.3389/fchem.2022.894593.2024-04-24
51 F. Gherardi and P. N. Maravelaki, “Advances in the application of nanomaterials for natural stone conservation,” RILEM Tech. Lett., vol. 7, pp. 20–29, Aug. 2022, doi: 10.21809/rilemtechlett.2022.159.2024-04-23
52 N. A. Kyriakakis, T. Stamadianos, M. Marinaki, and Y. Marinakis, “The electric vehicle routing problem with drones: an energy minimization approach for aerial deliveries,” Cleaner Logist. Supply Chain, vol. 4, July 2022, doi: 10.1016/j.clscn.2022.100041.2024-04-23
53 E. Kastanaki, and A. Giannis, “Forecasting quantities of critical raw materials in obsolete feature and smart phones in Greece: a path to circular economy,” J. Environ. Manage., vol. 307, Apr. 2022, doi: 10.1016/j.jenvman.2022.114566.2024-04-23
54 N. G. Bourbakis, K. Michalopoulos, M. Antonakakis and M. Zervakis, “A new multi-resolution approach to EEG brain modeling using local-global graphs and stochastic petri-nets,” Int. J. Neur. Syst., vol. 32, no. 5, May 2022, doi: 10.1142/S012906572250006X.2024-04-22
55 P. Gkeka-Serpetsidaki, S. Papadopoulos, and T. Tsoutsos, “Assessment of the visual impact of offshore wind farms,” Renewable Energy, vol. 190, pp. 358-370, May 2022, doi: 10.1016/j.renene.2022.03.091.2024-04-22
56 D. Kolokotsa, K. Lilli, K. Gobakis, A. Mavrigiannaki, S. Haddad, S. Garshasbi, H. R. H. Mohajer, R. Paolini, K. Vasilakopoulou, C. Bartesaghi, D. Prasad and M. Santamouris, “Analyzing the impact of urban planning and building typologies in urban heat island mitigation,” Buildings, vol. 12, no. 5, Apr. 2022, doi: 10.3390/buildings12050537.2024-04-22
57 A. R. D. Rodrigues, F. A. F. Ferreira, F. J.C.S.N. Teixeira, and C. Zopounidis, “Artificial intelligence, digital transformation and cybersecurity in the banking sector: a multi-stakeholder cognition-driven framework,” Res. Int. Bus. Financ., vol. 60, Apr. 2022, doi: 10.1016/j.ribaf.2022.101616.2024-04-22
58 A. Lazidis, K. Tsakos, and E. G. M. Petrakis, “Publish–Subscribe approaches for the IoT and the cloud: functional and performance evaluation of open-source systems,” Internet Things, vol. 19, Aug. 2022, doi: 10.1016/j.iot.2022.100538.2024-04-19
59 E. Kastanaki, and A. Giannis, “Energy decarbonisation in the European Union: assessment of photovoltaic waste recycling potential,” Renewable Energy, vol. 192, pp. 1-13, June 2022, doi: 10.1016/j.renene.2022.04.098.2024-04-18
60 A. Marinakis, E. Dandouti, and A. Antoniadis, “CAD-based simulation model for the calculation of chip geometry and cutting force components in gear shaping,” J. Manuf. Sci. Eng., vol. 144, no. 8, Aug. 2022, doi: 10.1115/1.4053809.2024-04-18
Pages: |1 |2 |3 | 4 |5 |6 |7 |8 |9 |...