Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Δημοσιεύσεις σε Περιοδικά

Μπορείτε να πλοηγηθείτε στη συλλογή της κοινότητας ή μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία αναζήτησης

Τελευταίες Υποβολές

 61-75 από 4846 αποτελέσματα
61 Y. Wang, L. Wang, J. Guo, I. Papamichail, M. Papageorgiou, F.-Y. Wang, R. Bertini, W. Hua, and Q. Yang, “Ego-efficient lane changes of connected and automated vehicles with impacts on traffic flow,” Transp. Res. Part C Emerging Technol., vol. 138, May 2022, doi: 10.1016/j.trc.2021.103478.2024-02-01
62 M. Pantelidakis, A. A. Panagopoulos, K. Mykoniatis, S. Ashkan, R. Cherupillil Eravi, V. Pamula, E. Verduzco, O. Babich, O. P. Panagopoulos, and G. Chalkiadakis, “Identifying sunlit leaves using Convolutional Neural Networks: an expert system for measuring the crop water stress index of pistachio trees,” Expert Syst. Appl., vol. 209, Dec. 2022, doi: 10.1016/j.eswa.2022.118326.2024-02-01
63 H. Relvas, D. Lopes, J. Ferreira, A. Silva, S. Rafael, M. Lopes, S. Marta Almeida, V. Martins, E. Diapouli, A. Korhonen, O. Hänninen, M. Lazaridis, and A. I. Miranda, “Scenario analysis of strategies to control air pollution,” Urban Clim., vol. 44, July 2022, doi: 10.1016/j.uclim.2022.101201.2024-01-31
64 A. Pancielejko, J. Łuczak, W. Lisowski, G. Trykowski, D. Venieri, A. Zaleska-Medynska, and P. Mazierski, “Ionic liquid as morphology-directing agent of two-dimensional Bi2WO6: new insight into photocatalytic and antibacterial activity,” Appl. Surf. Sci., vol. 599, Oct. 2022, doi: 10.1016/j.apsusc.2022.153971.2024-01-31
65 N. P. Nikolaidis, G. Phillips, S. Poikane, G. Várbíró, F. Bouraoui, A. Malagó, and M. Α. Lilli, “River and lake nutrient targets that support ecological status: European scale gap analysis and strategies for the implementation of the Water Framework Directive,” Sci. Total Environ., vol. 813, Mar. 2022, doi: 10.1016/j.scitotenv.2021.151898.2024-01-31
66 L. Q. Machado, P. Alevras, D. Tcherniak, J. Wang, S. Zhou, and D. Yurchenko, “Optimisation of a forced multi-beam piezoelectric energy harvester,” Energy Convers. Manage., vol. 270, Oct. 2022, doi: 10.1016/j.enconman.2022.116257.2024-01-31
67 G. Mihalakakou, M. Souliotis, M. Papadaki, G. Halkos, J. Paravantis, S. Makridis, and S. Papaefthimiou, “Applications of earth-to-air heat exchangers: a holistic review,” Renewable Sustainable Energy Rev., vol. 155, Mar. 2022, doi: 10.1016/j.rser.2021.111921.2024-01-18
68 Y. Wang, X. Yu, J. Guo, I. Papamichail, M. Papageorgiou, L. Zhang, S. Hu, Y. Li, and J. Sun, “Macroscopic traffic flow modelling of large-scale freeway networks with field data verification: State-of-the-art review, benchmarking framework, and case studies using METANET,” Transp. Res. Part C Emerging Technol., vol. 145, Dec. 2022, doi: 10.1016/j.trc.2022.103904.2024-01-18
69 E. Ranieri, P. Gikas, F. Ranieri, G. D'Onghia, and A. C. Ranieri, “Phytoextraction by Moso Bamboo under high level chromium stress in mediterranean conditions,” J. Environ. Manage., vol. 317, Sep. 2022, doi: 10.1016/j.jenvman.2022.115479.2024-01-17
70 L. Zheng, L. Wang, S. C. James, and C. V. Chrysikopoulos, “Colloid transport through a variable-aperture fracture under unfavorable attachment conditions: characterization with a continuous time random walk model,” Colloids Surf., A, vol. 644, July 2022, doi: 10.1016/j.colsurfa.2022.128822.2024-01-17
71 N. N. Kourgialas, A. Hliaoutakis, A. V. Argyriou, G. Morianou, A. E. Voulgarakis, E. Kokinou, I. N. Daliakopoulos, D. Kalderis, K. Tzerakis, G. Psarras, N. Papadopoulos, T. Manios, A. Vafidis, and P. Soupios, “A web-based GIS platform supporting innovative irrigation management techniques at farm-scale for the Mediterranean island of Crete,” Sci. Total Environ., vol. 842, Oct. 2022, doi: 10.1016/j.scitotenv.2022.156918.2024-01-17
72 M. S. Gaballah, O. Abdelwahab, K. M. Barakat, and A. I. Stefanakis, “A pilot system integrating a settling technique and a horizontal subsurface flow constructed wetland for the treatment of polluted lake water,” Chemosphere, vol. 295, May 2022, doi: 10.1016/j.chemosphere.2022.133844.2024-01-16
73 T. A. Kurniawan, M. H. D. Othman, H. H. Goh, and P. Gikas, “Unlocking digital technologies for waste recycling in Industry 4.0 era: a transformation towards a digitalization-based circular economy in Indonesia,” J. Cleaner Prod., vol. 357, July 2022, doi: 10.1016/j.jclepro.2022.131911.2024-01-16
74 G. Giannarakis, A. Andronikidis, C. Zopounidis, N. Sariannidis, and K. P. Tsagarakis, “Determinants of Global Reporting Initiative report: a comparative study between USA and European companies,” Sustainable Prod. Consumption, vol. 35, pp. 376-387, Jan. 2023, doi: 10.1016/j.spc.2022.11.014.2024-01-16
75 S. P. Mertikas, C. Donlon, C. Mavrocordatos, D. Piretzidis, C. Kokolakis, R. Cullen, D. Matsakis, F. Borde, M. Fornari, F. Boy, A. Tripolitsiotis, T. Guinle, X. Frantzis, and B. Duesmann, “Performance evaluation of the CDN1 altimetry Cal/Val transponder to internal and external constituents of uncertainty,” Adv. Space Res., vol. 70, no. 8, pp. 2458-2479, Oct. 2022, doi: 10.1016/j.asr.2022.07.001.2024-01-16
Pages: |1 |2 |3 |4 | 5 |6 |7 |8 |9 |10 |...