Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Δημοσιεύσεις σε Περιοδικά

Μπορείτε να πλοηγηθείτε στη συλλογή της κοινότητας ή μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία αναζήτησης

Τελευταίες Υποβολές

 76-90 από 4727 αποτελέσματα
76 A. Tsipianitis and Y. Tsompanakis, “Multi-objective optimization of base-isolated tanks with supplemental linear viscous dampers,” Infrastructures, vol. 7, no. 11, Nov. 2022, doi: 10.3390/infrastructures7110157.2023-08-24
77 E. Doundoulakis and S. Papaefthimiou, “Estimation of air emissions externalities due to shipping: analytical methodological framework,” Climate, vol. 10, no. 7, Jul. 2022, doi: 10.3390/cli10070100.2023-08-23
78 E. Manoutsoglou, I. Lazos, E. Steiakakis, and A. Vafeidis, “The geomorphological and geological structure of the Samaria Gorge, Crete, Greece—geological models comprehensive review and the link with the geomorphological evolution,” Appl. Sci., vol. 12, no. 20, Oct. 2022, doi: 10.3390/app122010670.2023-08-23
79 A. Antonopoulos, M. G. Lagoudakis, and P. Partsinevelos, “A ROS multi-tier UAV localization module based on GNSS, inertial and visual-depth data,” Drones, vol. 6, no. 6, May 2022, doi: 10.3390/drones6060135.2023-08-23
80 C. Gryparis, T. Krasoudaki, and P.-N. Maravelaki, “Self-cleaning coatings for the protection of cementitious materials: the effect of carbon dot content on the enhancement of catalytic activity of TiO2,” Coatings, vol. 12, no. 5, Apr. 2022, doi: 10.3390/coatings12050587.2023-08-23
81 G. Skiniti, T. Daras, and T. Tsoutsos, “Analysis of the community acceptance factors for potential wind energy projects in Greece,” Sustainability, vol. 14, no. 23, Nov. 2022, doi: 10.3390/su142316009.2023-08-22
82 M. Lazaridis, “Study of the immersion freezing theory using the classical nucleation framework,” Atmosphere, vol. 13, no. 11, Oct. 2022, doi: 10.3390/atmos13111812.2023-08-22
83 V. D. Agou, A. Pavlides, and D. T. Hristopulos, “Spatial modeling of precipitation based on data-driven warping of Gaussian processes,” Entropy, vol. 24, no. 3, Feb. 2022, doi: 10.3390/e24030321.2023-08-22
84 G. Tsinarakis, N. Sarantinoudis, and G. Arampatzis, “A discrete process modelling and simulation methodology for industrial systems within the concept of digital twins,” Appl. Sci., vol. 12, no. 2, Jan. 2022, doi: 10.3390/app12020870.2023-08-22
85 N. Fernandez-Anez, A. Krasovskiy, M. Müller, H. Vacik, J. Baetens, E. Hukić, M. Kapovic Solomun, I. Atanassova, M. Glushkova, I. Bogunović, H. Fajković, H. Djuma, G. Boustras, M. Adámek, M. Devetter, M. Hrabalikova, D. Huska, P. Martínez Barroso, M. Daria Vaverková, D. Zumr, K. Jõgiste, M. Metslaid, K. Koster, E. Köster, J. Pumpanen, C. Ribeiro-Kumara, S. Di Prima, A. Pastor, C. Rumpel, M. Seeger, I. Daliakopoulos, E. Daskalakou, A. Koutroulis, M. P. Papadopoulou, K. Stampoulidis, G. Xanthopoulos, R. Aszalós, D. Balázs, M. Kertész, O. Valkó, D. C. Finger, T. Thorsteinsson, J. Till, S. Bajocco, A. Gelsomino, A. Minervino Amodio, A. Novara, L. Salvati, L. Telesca, N. Ursino, A. Jansons, M. Kitenberga, N. Stivrins, G. Brazaitis, V. Marozas, O. Cojocaru, I. Gumeniuc, V. Sfecla, A. Imeson, S. Veraverbeke, R. Fjellgaard Mikalsen, E. Koda, P. Osinski, A. C. Meira Castro, J. Pedro Nunes, D. Oom, D. Vieira, T. Rusu, S. Bojović, D. Djordjevic, Z. Popovic, M. Protic, S. Sakan, J. Glasa, D. Kacikova, L. Lic2023-07-31
86 B. Y. Gan, D. Leykam, and D. G. Angelakis, “Fock state-enhanced expressivity of quantum machine learning models,” EPJ Quantum Technol., vol. 9, no. 1, June 2022, doi: 10.1140/epjqt/s40507-022-00135-0.2023-07-19
87 G. J. Tsekouras, F. D. Kanellos and M. Kontosoros, "Sensitivity analysis of optimal power dispatch for all-electric ship," WSEAS Transactions on Power Systems, vol. 16, pp. 22-40, Mar. 2021, doi:10.37394/232016.2021.16.3.2023-07-07
88 S. Chaliasos, T. Sotiropoulos, G.-P. Drosos, C. Mitropoulos, D. Mitropoulos and D. Spinellis, “Well-typed programs can go wrong: a study of typing-related bugs in JVM compilers,” Proc. ACM Program. Lang., vol. 5, no. OOPSLA, Oct. 2021, doi: 10.1145/3485500.2023-06-13
89 F.-M. Pellera, P. Regkouzas, I. Manolikaki and E. Diamadopoulos, “Biochar production from waste biomass: characterization and evaluation for agronomic and environmental applications,” Detritus, vol. 17, pp. 15-29, Dec. 2021, doi: 10.31025/2611-4135/2021.15146.2023-05-08
90 B. M. R. Paiva, F. A. F. Ferreira, E. G. Carayannis, C. Zopounidis, J. J. M. Ferreira, L. F. Pereira and P. J. V. L. Dias, “Strategizing sustainability in the banking industry using fuzzy cognitive maps and system dynamics,” Int. J. Sustainable Dev. World Ecol., vol. 28, no. 2, pp. 93–108, Feb. 2021, doi: 10.1080/13504509.2020.1782284.2023-05-08
Pages: |1 |2 |3 |4 |5 | 6 |7 |8 |9 |10 |11 |...