Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Δημοσιεύσεις σε Περιοδικά

Μπορείτε να πλοηγηθείτε στη συλλογή της κοινότητας ή μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία αναζήτησης

Τελευταίες Υποβολές

 91-105 από 4706 αποτελέσματα
91 H. Wang, G. Liu, A. Veksha, X. Dou, A. Giannis, T.-T. Lim, and G. Lisak, "Iron ore modified with alkaline earth metals for the chemical looping combustion of municipal solid waste derived syngas," J. Cleaner Prod., vol. 282, Feb. 2021, doi: 10.1016/j.jclepro.2020.124467.2023-04-27
92 N. P. Raval, S. Mukherjee, N. K. Shah, P. Gikas, and M. Kumar, "Hexametaphosphate cross-linked chitosan beads for the eco-efficient removal of organic dyes: tackling water quality," J. Environ. Manage., vol. 280, Feb. 2021, doi: 10.1016/j.jenvman.2020.111680.2023-04-27
93 G. I. Siakavelas, N. D. Charisiou, S. AlKhoori, A. A. AlKhoori, V. Sebastian, S. J. Hinder, M. A. Baker, I. V. Yentekakis, K. Polychronopoulou, and M. A. Goula, "Highly selective and stable nickel catalysts supported on ceria promoted with Sm2O3, Pr2O3 and MgO for the CO2 methanation reaction," Appl. Catal., B, vol. 282, Mar. 2021, doi: 10.1016/j.apcatb.2020.119562.2023-04-27
94 H. Wang, G. Liu, A. Veksha, A. Giannis, T.-T. Lim and G. Lisak, "Effective H2S control during chemical looping combustion by iron ore modified with alkaline earth metal oxides," Energy, vol. 218, Mar. 2021, doi: 10.1016/j.energy.2020.119548.2023-04-26
95 K. Komnitsas, G. Bartzas, V. Karmali, and E. Petrakis, “Factors affecting alkali activation of laterite acid leaching residues,” Environments, vol. 8, no. 1, Jan. 2021, doi: 10.3390/environments8010004.2023-04-25
96 E. V. Liarakos and C. P. Providakis, “Concrete damage mapping combining laser scanning vibrometry, dynamic response modeling, and ordinary kriging regression,” Mat. Design Process. Comm., vol. 3, no. 2, Apr. 2021, doi: 10.1002/mdp2.153.2023-04-25
97 A. Kolosionis, E. Kastanaki, A. Veksha, H. Wang, C. He, G. Lisak and A. Giannis, “The effects of washing techniques on thermal combustion properties of sewage sludge chars,” Int. J. Environ. Res., vol. 15, no. 2, pp. 285–297, Apr. 2021, doi: 10.1007/s41742-021-00312-6.2023-04-25
98 C. Efstathiou, and N. Tapoglou, “A novel CAD-based simulation model for manufacturing of spiral bevel gears by face milling,” CIRP J. Manuf. Sci. Technol., vol. 33, pp. 277-292, May 2021, doi: 10.1016/j.cirpj.2021.04.004.2023-04-25
99 E. A. Varouchakis, “Gaussian transformation methods for spatial data,” Geosciences, vol. 11, no. 5, May 2021, doi: 10.3390/geosciences11050196.2023-04-20
100 H. Ma, Y. Li, C. Shen, C. V. Chrysikopoulos and H. Kim, “Editorial: advances in pollutant transport in critical zone environments,” Front. Water, vol. 3, May 2021, doi: 10.3389/frwa.2021.693102.2023-04-20
101 G. Bartzas, P. E. Tsakiridis, and K. Komnitsas, “Nickel industry: heavy metal(loid)s contamination - sources, environmental impacts and recent advances on waste valorization,” Curr. Opin. Environ. Sci. Health, vol. 21, June 2021, doi: 10.1016/j.coesh.2021.100253.2023-04-20
102 A. Ahamed, A. Veksha, A. Giannis, and G. Lisak, “Flexible packaging plastic waste – environmental implications, management solutions, and the way forward,” Curr. Opin. Chem. Eng., vol. 32, June 2021, doi: 10.1016/j.coche.2021.100684.2023-04-20
103 P. Nomikos, K. Kaklis, Z. Agioutantis and S. Mavrigiannakis, “Experimental characterization and numerical modeling of the fracture process in banded Alfas porous stone,” Mater. Des. Process. Commun., vol. 3, no. 3, June 2021, doi: 10.1002/mdp2.165.2023-04-20
104 G. Charitopoulos, D. N. Pnevmatikatos and G. Gaydadjiev, “MC-DeF: creating customized CGRAs for dataflow applications,” ACM Trans. Archit. Code Optim., vol. 18, no. 3, Sept. 2021, doi: 10.1145/3447970.2023-04-19
105 B. Santos, J. Gonçalves, A. M. Martins, M. T. Pérez-Cano, E. Mosquera-Adell, D. Dimelli, A. Lagarias, and P. G. Almeida, “GIS in architectural teaching and research: planning and heritage,” Educ. Sci., vol. 11, no. 6, June 2021, doi: 10.3390/educsci11060307.2023-04-19
Pages: |...2 |3 |4 |5 |6 | 7 |8 |9 |10 |11 |12 |...