Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Δημοσιεύσεις σε Περιοδικά

Μπορείτε να πλοηγηθείτε στη συλλογή της κοινότητας ή μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία αναζήτησης

Τελευταίες Υποβολές

 91-105 από 4948 αποτελέσματα
91 S. Tapkin, E. Tercan, S. M. Motsa, G. Drosopoulos, M. Stavroulaki, E. Maravelakis, and G. Stavroulakis, “Structural investigation of masonry arch bridges using various nonlinear finite-element models,” J. Bridge Eng., vol. 27, no. 7, July 2022, doi: 10.1061/(asce)be.1943-5592.0001870.2024-03-04
92 M. G. Stojanović, S. Gündoğdu, D. Leykam, D. G. Angelakis, M. Stojanović Krasić, M. Stepić and A. Maluckov “Nonlinear compact localized modes in flux-dressed octagonal-diamond lattice,” Phys. Scr., vol. 97, no. 3, Feb. 2022, doi: 10.1088/1402-4896/ac5357. 2024-03-04
93 N. J. Simos, K. Manolitsi, A. I. Luppi, A. Kagialis, M. Antonakakis, M. Zervakis, D. Antypa, E. Kavroulakis, T. G. Maris, A. Vakis, E. A. Stamatakis and E. Papadaki “Chronic mild Traumatic Brain Injury: aberrant static and dynamic connectomic features identified through machine learning model fusion,” Neuroinform., vol. 21, no. 2, pp. 427–442, Apr. 2023, doi: 10.1007/s12021-022-09615-1.2024-03-04
94 E. Papadaki, N. J. Simos, E. Kavroulakis, G. Bertsias, D. Antypa, A. Fanouriakis, T. Maris, P. Sidiropoulos and D. T. Boumpas “Converging evidence of impaired brain function in systemic lupus erythematosus: changes in perfusion dynamics and intrinsic functional connectivity,” Neuroradiology, vol. 64, no. 8, pp. 1593–1604, Aug. 2022, doi: 10.1007/s00234-022-02924-x.2024-03-04
95 G. Antoniou, K. Atkinson, G. Baryannis, S. Batsakis, L. di Caro, G. Governatori, L. Robaldo, G. Siragusa, and I. Tachmazidis, “Explainable reasoning with legal big data: a layered framework,” J. Appl. Log.- IfCoLoG, vol. 9, no. 4, pp. 1155-1170, July 2022. https://www.collegepublications.co.uk/ifcolog/?000562024-03-01
96 A. Rovithakis, M. G Grillakis, K. D Seiradakis, C. Giannakopoulos, A. Karali, R. Field, M. Lazaridis and A. Voulgarakis, “Future climate change impact on wildfire danger over the Mediterranean: the case of Greece,” Environ. Res. Lett., vol. 17, no. 4, Apr. 2022, doi: 10.1088/1748-9326/ac5f94. 2024-03-01
97 O. Gaidai, Y. Wu, I. Yegorov, P. Alevras, J. Wang and D. Yurchenko, “Improving performance of a nonlinear absorber applied to a variable length pendulum using surrogate optimization,” J. Vib. Control, vol. 30, no. 1–2, pp. 156–168, Jan. 2024, doi: 10.1177/10775463221142663.2024-03-01
98 N. Kalligeris, V. Skanavis, N. S. Melis, E. A. Okal, A. Dimitroulia, M. Charalampakis, P. J. Lynett, and C. E. Synolakis, “The Mw = 6.6 earthquake and tsunami of south Crete on 2020 May 2,” Geophys. J. Int., vol. 230, no. 1, pp. 480–506, July 2022, doi: 10.1093/gji/ggac052. 2024-02-29
99 I. Michaloudis, K. Papachristopoulou, F. El-Zein, S. Pruciak, P.-N. Maravelaki and K. Kanamori, “(M)other tongue: the optic and haptic scale for restAURAtion works made of silica aerogel,” J. Sol-Gel Sci. Technol., vol. 106, no. 2, pp. 480–494, May 2023, doi: 10.1007/s10971-022-05987-7. 2024-02-29
100 C. V. Chrysikopoulos, T. Baumann, M. Tong and C. Darnault, “Preface: Special section on emerging particles and biocolloids in terrestrial and aquatic systems,” Vadose Zone J., vol. 22, no. 1, Jan.- Feb. 2023, doi: 10.1002/vzj2.20247.2024-02-27
101 M. G. Tsionas, D. Philippas and C. Zopounidis, “Exploring uncertainty, sensitivity and robust solutions in mathematical programming through Bayesian analysis,” Comput. Econ., vol. 62, no. 1, pp. 205–227, June 2023, doi: 10.1007/s10614-022-10277-z.2024-02-27
102 M. Grillakis, A. Voulgarakis, A. Rovithakis, K. D Seiradakis, A. Koutroulis, R. D Field, M. Kasoar, A. Papadopoulos and M. Lazaridis, “Climate drivers of global wildfire burned area,” Environ. Res. Lett., vol. 17, no. 4, Apr. 2022, doi: 10.1088/1748-9326/ac5fa1.2024-02-27
103 E. A. Varouchakis, E. Kalaitzaki, I. Trichakis, G. A. Corzo Perez and G. P. Karatzas, “An integrated method to study and plan aquifer recharge,” Hydrol. Res., vol. 54, no. 1, Jan. 2023, doi: 10.2166/nh.2022.054.2024-02-27
104 O. Miliou, A. Ioannou, Y. Georgiou, I. Vyrides, N. Xekoukoulotakis, S. Willert, A. Andreou, P. Andreou, K. Komnitsas, P. Zaphiris, and S. Yiatros, “The design of a postgraduate vocational training programme to enhance engineering graduates' problem-solving skills through PBL,” Int. J. Eng. Educ., vol. 38, no. 5A, pp. 1257–1273, May 2022. https://doi.org/10.5281/zenodo.75895662024-02-27
105 A. Frank, D. Leykam, D. A. Smirnova, D. G. Angelakis and A. Ling, “Boosting topological zero modes using elastomer waveguide arrays,” Opt. Lett., vol. 47, no. 18, pp. 4620-4623, Sep. 2022, doi: 10.1364/ol.469657.2024-02-27
Pages: |...2 |3 |4 |5 |6 | 7 |8 |9 |10 |11 |12 |...