Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Δημοσιεύσεις σε Περιοδικά

Μπορείτε να πλοηγηθείτε στη συλλογή της κοινότητας ή μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία αναζήτησης

Τελευταίες Υποβολές

 91-105 από 4847 αποτελέσματα
91 S. E. Chatoutsidou, S. Papagiannis, D. F. Anagnostopoulos, K. Eleftheriadis, M. Lazaridis, and A. G. Karydas, “Application of a handheld X-ray fluorescence analyzer for the quantification of air particulate matter on Teflon filters,” Spectrochim. Acta, Part B, vol. 196, Oct. 2022, doi: 10.1016/j.sab.2022.106517.2024-01-05
92 M. Pantourakis, S. Tsafarakis, K. Zervoudakis, E. Altsitsiadis, A. Andronikidis, and V. Ntamadaki, “Clonal selection algorithms for optimal product line design: a comparative study,” Eur. J. Oper. Res., vol. 298, no. 2, pp. 585-595, Apr. 2022, doi: 10.1016/j.ejor.2021.07.006.2024-01-05
93 I. A. Poimenidis, N. Papakosta, A. Manousaki, A. Klini, M. Farsari, S. D. Moustaizis, and P. A. Loukakos, “Electrodeposited laser – nanostructured electrodes for increased hydrogen production,” Int. J. Hydrogen Energy, vol. 47, no. 16, pp. 9527-9536, Feb. 2022, doi: 10.1016/j.ijhydene.2022.01.062.2024-01-05
94 G. Giakoumakis, E. Papadogiannaki, G. Vasiliadis, and S. Ioannidis, “Scheduling of multiple network packet processing applications using Pythia,” Comput. Networks, vol. 212, July 2022, doi: 10.1016/j.comnet.2022.109006.2024-01-05
95 H. Dastres, S. Mohammadreza Ebrahimi, M. Malekzadeh, and F. Gordillo, “Robust adaptive parameter estimator design for a multi-sinusoidal signal with fixed-time stability and guaranteed prescribed performance boundary of estimation error,” J. Franklin Inst., vol. 360, no. 1, pp. 223-250, Jan. 2023, doi: 10.1016/j.jfranklin.2022.11.016.2024-01-05
96 I. Kostakis, and K. P. Tsagarakis, “The role of entrepreneurship, innovation and socioeconomic development on circularity rate: empirical evidence from selected European countries,” J. Cleaner Prod., vol. 348, May 2022, doi: 10.1016/j.jclepro.2022.131267.2024-01-05
97 V. Kouloumpis, and X. Yan, “Life cycle assessment of a novel metal recovery method from co-processing of coal mine waste and low-grade printed circuit boards,” J. Environ. Manage., vol. 314, July 2022, doi: 10.1016/j.jenvman.2022.115074.2024-01-04
98 R. Tichavský, A. Fabiánová, A. Koutroulis, and V. Spálovský, “Occasional but severe: past debris flows and snow avalanches in the Helmos Mts. (Greece) reconstructed from tree-ring records,” Sci. Total Environ., vol. 848, Nov. 2022, doi: 10.1016/j.scitotenv.2022.157759.2024-01-04
99 T. E. Kampouris, E. Syranidou, P. Seridou, K. Gagoulis, I. E. Batjakas, and N. Kalogerakis, “MPs and NPs intake and heavy metals accumulation in tissues of Palinurus elephas (J.C. Fabricius, 1787), from NW Aegean sea, Greece,” Environ. Pollut., vol. 316, Jan. 2023, doi: 10.1016/j.envpol.2022.120725.2024-01-04
100 K. Komnitsas, E. Petrakis, and G. Bartzas, “A novel and greener sequential column leaching approach for the treatment of two different Greek laterites,” Sci. Total Environ., vol. 854, Jan. 2023, doi: 10.1016/j.scitotenv.2022.158748.2024-01-04
101 A. Kokka, T. Ramantani, I.V. Yentekakis, and P. Panagiotopoulou, “Catalytic performance and in situ DRIFTS studies of propane and simulated LPG steam reforming reactions on Rh nanoparticles dispersed on composite MxOy-Al2O3 (M: Ti, Y, Zr, La, Ce, Nd, Gd) supports,” Appl. Catal., B, vol. 316, Nov. 2022, doi: 10.1016/j.apcatb.2022.121668.2024-01-04
102 L. Luo, J. Yu, L. Zhu, P. Gikas, Y. He, Y. Xiao, S. Deng, Y. Zhang, S. Zhang, W. Zhou, and O. Deng, “Nitrogen addition may promote soil organic carbon storage and CO2 emission but reduce dissolved organic carbon in Zoige peatland,” J. Environ. Manage., vol. 324, Dec. 2022, doi: 10.1016/j.jenvman.2022.116376.2024-01-04
103 E. Kubińska, M. Adamczyk-Kowalczuk, M. Andrzejewski, and S. Rozakis, “Incorporating the status quo effect into the decision making process: the case of municipal companies merger,” Socio-Econ. Plan. Sci., vol. 84, Dec. 2022, doi: 10.1016/j.seps.2022.101391.2024-01-03
104 I. D'Adamo, M. Ribichini, and K. P. Tsagarakis, “Biomethane as an energy resource for achieving sustainable production: economic assessments and policy implications,” Sustainable Prod. Consumption, vol. 35, pp. 13-27, Jan. 2023, doi: 10.1016/j.spc.2022.10.014.2023-12-22
105 A. Tiganis, E. Grigoroudis, and P. Chrysochou, “Customer satisfaction in short food supply chains: a multiple criteria decision analysis approach,” Food Qual. Preference, vol. 104, Mar. 2023, doi: 10.1016/j.foodqual.2022.104750.2023-12-22
Pages: |...2 |3 |4 |5 |6 | 7 |8 |9 |10 |11 |12 |...