Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Δημοσιεύσεις σε Περιοδικά

Μπορείτε να πλοηγηθείτε στη συλλογή της κοινότητας ή μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία αναζήτησης

Τελευταίες Υποβολές

 106-120 από 3989 αποτελέσματα
106 A. Veksha, J.G.S. Moo, V. Krikstolaityte, W.-D. Oh, W.D.C. Udayanga, A. Giannis and G. Lisak, "Synthesis of CaCr2O4/carbon nanoplatelets from non-condensable pyrolysis gas of plastics for oxygen reduction reaction and charge storage," J. Electroanal. Chem., vol. 849, Sept. 2019. doi: 10.1016/j.jelechem.2019.1133682020-04-23
107 S.E. Chatoutsidou and M. Lazaridis, "Assessment of the impact of particulate dry deposition on soiling of indoor cultural heritage objects found in churches and museums/libraries," J. Cult. Herit., vol. 39, pp. 221-228, Sept.-Oct. 2019. doi: 10.1016/j.culher.2019.02.0172020-04-23
108 A. Soultana, A. Valouma, G. Bartzas and K. Komnitsas, "Properties of inorganic polymers produced from brick waste and metallurgical slag," Minerals, vol. 9, no. 9, Sept. 2019. doi: 10.3390/min90905512020-04-23
109 G.K. Tairidis, "Vibration control of smart composite structures using shunted piezoelectric systems and neuro-fuzzy techniques," J. Vib. Control, vol. 25, no. 18, pp. 2397-2408, Sept. 2019. doi: 10.1177/10775463198545882020-04-23
110 K. Pelekanakis, R. Petroccia, Y. Fountzoulas, D. Green, S. Fioravanti, J. Alves, S. Blouin and S. Pecknold, "A Simulation Study for Long-Range Underwater Acoustic Networks in the High North," IEEE J. Ocean. Eng., vol. 44, no. 4, pp. 850-864, Oct. 2019. doi: 10.1109/JOE.2019.29318532020-04-22
111 V. Riva, F. Mapelli, E. Syranidou, E. Crotti, R. Choukrallah, N. Kalogerakis and S. Borin, "Root bacteria recruited by phragmites australis in constructed wetlands have the potential to enhance azo-dye phytodepuration," Microorganisms, vol. 7, no. 10, Sept. 2019. doi: 10.3390/microorganisms71003842020-04-22
112 J. Hunink, G. Simons, S. Suárez-Almiñana, A. Solera, J. Andreu, M. Giuliani, P. Zamberletti, M. Grillakis, A. Koutroulis, I. Tsanis, F. Schasfoort, S. Contreras, E. Ercin and W. Bastiaanssen, "A simplified water accounting procedure to assess climate change impact on water resources for agriculture across different European river basins," Water, vol. 11, no. 10, Sept. 2019. doi: 10.3390/w111019762020-04-22
113 M. Vakinti, S.-M. Mela, E. Fernández and E. Psillakis, "Room temperature and sensitive determination of haloanisoles in wine using vacuum-assisted headspace solid-phase microextraction," J. Chromatogr. A, vol. 1602, pp. 142-149, Sept. 2019. doi: 10.1016/j.chroma.2019.03.0472020-04-22
114 S. Christofilopoulos., A. Kaliakatsos, K. Triantafyllou, I. Gounaki, D. Venieri and N. Kalogerakis, "Evaluation of a constructed wetland for wastewater treatment: addressing emerging organic contaminants and antibiotic resistant bacteria," New Biotechnol., vol. 52, pp. 94-103, Sept. 2019. doi: 10.1016/j.nbt.2019.05.0062020-04-22
115 M. Giamalaki and T. Tsoutsos, "Sustainable siting of solar power installations in Mediterranean using a GIS/AHP approach," Renew. Energy, vol. 141, pp. 64-75, Oct. 2019. doi: 10.1016/j.renene.2019.03.1002020-04-10
116 M. Kontorinaki, I. Karafyllis and M. Papageorgiou, "Local and coordinated ramp metering within the unifying framework of an adaptive control scheme," Transp. Res. A Policy Pract., vol. 128, pp. 89-113, Oct. 2019. doi: 10.1016/j.tra.2019.07.0092020-04-10
117 T. Kontogiannis and S. Malakis, "A system dynamics approach to the efficiency thoroughness tradeoff," Saf. Sci., vol. 118, pp. 709-723, Oct. 2019. doi: 10.1016/j.ssci.2019.06.0112020-04-10
118 N. Glaveli, E. Grigoroudis and P. Manolitzas, "Practical application of MSQ and MUSA methodology in determining critical job satisfaction factors of seasonal employees in summer destination luxury resorts," Tour. Manag., vol. 74, pp. 426-437, Oct. 2019. doi: 10.1016/j.tourman.2019.04.0202020-04-10
119 B. Bojko, B. Onat, E. Boyaci, E. Psillakis, T. Dailianis and J. Pawliszyn, "Application of in situ solid-phase microextraction on mediterranean sponges for untargeted exometabolome screening and environmental monitoring," Front. Mar. Sci., vol. 6, Oct. 2019. doi: 10.3389/fmars.2019.006322020-04-09
120 F. Teoh, A. Veksha, V.W.K. Chia, W.D.C. Udayanga, D.K.B. Mohamed, A. Giannis, T.-T. Lim and G. Lisak, "Nickel-based catalysts for steam reforming of naphthalene utilizing gasification slag from municipal solid waste as a support," Fuel, vol. 254, Oct. 2019. doi: 10.1016/j.fuel.2019.05.1442020-04-09
Pages: |...3 |4 |5 |6 |7 | 8 |9 |10 |11 |12 |13 |...