Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Δημοσιεύσεις σε Περιοδικά

Μπορείτε να πλοηγηθείτε στη συλλογή της κοινότητας ή μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία αναζήτησης

Τελευταίες Υποβολές

 106-120 από 3824 αποτελέσματα
106 D. Frascari, G. Zanaroli, M.A. Motaleb, G. Annen, K. Belguith, S. Borin, R. Choukr‐Allah, C. Gibert, A. Jaouani, N. Kalogerakis, F. Karajeh, P.A. Ker Rault, R. Khadra, S. Kyriacou, W.‐T. Li, B. Molle, M. Mulder, E. Oertlé and C.V. Ortega, "Integrated technological and management solutions for wastewater treatment and efficient agricultural reuse in Egypt, Morocco, and Tunisia," Integr. Environ. Assess. Manag., vol. 14, no. 4, pp. 447-462, Jul. 2018. doi: 10.1002/ieam.40452019-09-09
107 D. Manolis, C. Diakaki, I. Papamichail and M. Papageorgiou, "Simulation investigations of the coordinated traffic-responsive signal control strategy TUC with actuation at the local junction level," Eur. Transp. Res. Rev., vol. 10, no. 2, Jun. 2018. doi: 10.1186/s12544-018-0302-z2019-09-06
108 G. Georgiou, G.A. Foutsitzi and G.E. Stavroulakis, "Nonlinear discrete-time multirate adaptive control of non-linear vibrations of smart beams," J. Sound and Vib., vol. 423, pp. 484-519, Jun. 2018. doi: 10.1016/j.jsv.2017.11.0302019-09-06
109 G. Vougioukas. A. Dimitriou, A. Bletsas and J. Sahalos, "Practical energy harvesting for batteryless ambient backscatter sensors," Electronics (Switzerland), vol. 7, no. 6, Jun. 2018. doi: 10.3390/electronics70600952019-09-05
110 Μ. Souliotis, G. Panaras, P.A. Fokaides, S. Papaefthimiou and S.A. Kalogirou, "Solar water heating for social housing: energy analysis and life cycle assessment," Energ. Buildings, vol. 169, pp. 157-171, Jun. 2018. doi: 10.1016/j.enbuild.2018.03.0482019-09-05
111 K. Moustakas, P. Gikas, S. Malamis and E. Ranieri, "Editorial - Sustainable waste and wastewater management," J. Environ. Manage., vol. 216, pp. 1-3, Jun. 2018. doi: 10.1016/j.jenvman.2018.04.024 2019-09-05
112 E. Marguí, M. Hidalgo, A. Migliori, J.J. Leani, I. Queralt, N. Kallithrakas-Kontos, C. Streli, J. Prost and A.G. Karydas, "A first evaluation of the analytical capabilities of the new X-ray fluorescence facility at International Atomic Energy Agency-Elettra Sincrotrone Trieste for multipurpose total reflection X-ray fluorescence analysis," Spectrochim. Acta B, vol. 145, pp. 8-19, Jul. 2018. doi: 10.1016/j.sab.2018.03.0162019-09-04
113 A.L. Pisello, M. Saliari, K. Vasilakopoulou, S. Hadad and M. Santamouris, "Facing the urban overheating: recent developments. Mitigation potential and sensitivity of the main technologies," Wiley Interdiscip. Rev. Energy Environ., vol. 7, no. 4, July/Aug 2018. doi: 10.1002/wene.2942019-09-04
114 D. Kremmydas, I. N. Athanasiadis and S. Rozakis, "A review of agent based modeling for agricultural policy evaluation," Agric. Syst., vol. 164, pp. 95-106, Jul. 2018. doi: 10.1016/j.agsy.2018.03.0102019-09-04
115 C. Zopounidis, M. Doumpos and K. Kosmidou, "Preface: analytical models for financial modeling and risk management," Ann. Oper. Res., vol. 266, no. 1-2, Jul. 2018. doi: 10.1007/s10479-018-2892-12019-09-04
116 A.C. Kakas, P. Moraitis and N. Spanoudakis, "Gorgias: applying argumentation," Argument & Computation, vol. 10, no. 1, pp. 55-81, Dec. 2019. doi: 10.3233/AAC-1810062019-09-03
117 V. Markogianni, D. Kalvas, G.P. Petropoulos and E. Dimitriou, "An appraisal of the potential of Landsat 8 in estimating chlorophyll-a, ammonium concentrations and other water quality indicators," Rem. Sens., vol. 10, no. 7, Jul. 2018. doi: 10.3390/rs100710182019-09-03
118 N. Giatrakos, A. Deligiannakis, M. Garofalakis, D. Keren and V. Samoladas, "Scalable approximate query tracking over highly distributed data streams with tunable accuracy guarantees," Inf. Syst., vol. 76, pp. 59-87, Jul. 2018. doi: 10.1016/j.is.2018.05.0012019-09-03
119 N. Makris, F. Jazaeri, J.-M. Sallese, R.K. Sharma and M. Bucher, "Charge-based modeling of long-channel symmetric double-gate junction FETs-Part I: drain current and transconductances," IEEE Trans. Electron Devices, vol. 65, no. 7, pp. 2744-2750, Jul. 2018. doi: 10.1109/TED.2018.28381012019-09-03
120 S. Foteinis, A. Antoniadis-Gavriil and T. Tsoutsos, "Life cycle assessment of algae-to-biodiesel shallow pond production systems in the Mediterranean: influence of species, pond type, by(co)-product valorisation and electricity mix," Biofuels, Bioprod. Biorefin., vol. 12, no. 4, pp. 542-558, Jul/Aug 2018. doi: 10.1002/bbb.18712019-09-03
Pages: |...3 |4 |5 |6 |7 | 8 |9 |10 |11 |12 |13 |...