Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Δημοσιεύσεις σε Συνέδρια

Μπορείτε να πλοηγηθείτε στη συλλογή της κοινότητας ή μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία αναζήτησης

Τελευταίες Υποβολές

 1-15 από 3036 αποτελέσματα
1 D. Bajovic, A. Bakhtiarnia, G. Bravos, A. Brutti, F. Burkhardt, D. Cauchi, A. Chazapis, C. Cianco, N. Dall’Asen, V. Delic, C. Dimou, D. Djokic, A. Escobar-Molero, L. Esterle, F. Eyben, El. Farella, T. Festi, A. Geromitsos, G. Giakoumakis, G. Hatzivasilis, S. Ioannidis, A. Iosifidis, T. Kallipolitou, G. Kalogiannis, A. Kiousi, D. Kopanaki, M. Marazakis, S. Markopoulou, A. Muscat, F. Paissan, T. Pariente Lobo, D. Pavlovic, T. P. Raptis, E. Ricci, B. Saez, F. Sahito, K. Scerri, B. Schuller, N. Simic, G. Spanoudakis, A. Tomasi, A. Triantafyllopoulos, L. Valerio, J. Villaz´an, Y. Wang, A. Xuereb, and J. Zammit,, "MARVEL: multimodal extreme scale data analytics for smart cities environments," in 2021 International Balkan Conference on Communications and Networking (BalkanCom), Novi Sad, Serbia, 2021, pp. 143-147, doi: 10.1109/BalkanCom53780.2021.9593258.2023-08-02
2 K. Perrakis, S. D. Moustaizis, and P. Lalousis, "Numerical investigations on high flux neutron production from a high-current pulsed ion device," in 47th European Physical Society Conference on Plasma Physics (EPS 2021), virtual event, 2021, vol. 2021-June, pp. 1191–1194.2023-07-24
3 P. Dania, H. G. Theodoropoulou, A. Karagianni, V. Geropanta, and P. Parthenios, "Enhancing user experience through interaction design - rethinking the municipal agora of Chania through AR narratives," in Towards a new, configurable architecture - Proceedings of the 39th eCAADe Conference, Novi Sad, Serbia, 2021, vol. 2, pp. 263-272, doi: 10.52842/conf.ecaade.2021.2.263.2023-07-18
4 H. Hamdan, G. Kritikakis, M. Harb, and A. Vafidis, "Preliminary results from real and synthetic data using the MASW-Dual Streamer (DS) technique," presented at the 27th European Meeting of Environmental and Engineering Geophysics, held at Near Surface Geoscience Conference and Exhibition 2021 (NSG 2021), Bordeaux, France, virtual event, 2021, vol. 2021, doi: 10.3997/2214-4609.202120066.2023-07-18
5 N. Moumoutzis, C. Xanthaki, S. Perrakis, M. Manousakas and L. Pavlova, “Promoting Python code clubs in Greece: a teacher training program and a case study,” in Digital Presentation and Preservation of Cultural and Scientific Heritage, D. Paneva-Marinova, R. Pavlov, P. Stanchev, D. Luchev, Eds., Sofia, Bulgaria: Bulgarian Academy of Sciences, 2021, vol. 11, pp. 187–202, 2021, doi: 10.55630/dipp.2021.11.16.2023-07-17
6 N. Moumoutzis, N. Pappas, C. Xanthaki, S. Perrakis, Y. Maragkoudakis, S. Christodoulakis, D. Paneva-Marinova, “Coursevo: a multimedia online learning platform to support onlife communities and its extension with gamification facilities,” in Digital Presentation and Preservation of Cultural and Scientific Heritage, D. Paneva-Marinova, R. Pavlov, P. Stanchev, D. Luchev, Eds., Sofia, Bulgaria: Bulgarian Academy of Sciences, 2021, vol. 11, pp. 159–174, 2021, doi: 10.55630/dipp.2021.11.14.2023-07-17
7 A. Deligiannakis, N. Giatrakos, Y. Kotidis, V. Samoladas, and A. Simitsis, “Extreme-scale interactive cross-platform streaming analytics - the INFORE approach,” in Proceedings of the 2nd Workshop on Search, Exploration, and Analysis in Heterogeneous Datastores (SEA-Data 2021), Copenhagen, Denmark, 2021, vol. 2929, pp. 7–13, 2021. https://ceur-ws.org/Vol-2929/paper2.pdf2023-07-14
8 E. Streviniotis, A. Georgara and G. Chalkiadakis, “A succinct representation scheme for cooperative games under uncertainty,” in Proceedings of the 20th International Conference on Autonomous Agents and Multiagent Systems (AAMAS 2021), virtual event, 2021, pp. 1661–1663. https://dl.acm.org/doi/10.5555/3463952.34641932023-07-13
9 R. Beal, G. Chalkiadakis, T. J. Norman, and S. D. Ramchurn, “Optimising long-term outcomes using real-world fluent objectives: an application to football,” in Proceedings of the 20th International Conference on Autonomous Agents and Multiagent Systems (AAMAS 2021), virtual event, 2021, vol. 1, pp. 196-204, doi: 10.48550/arXiv.2102.09469.2023-07-13
10 A. I. Tsiotsias, N. D. Charisiou, I. V. Yentekakis, and M. A. Goula, “The effect of Fe promotion in Ni-based catalysts for the methanation of CO2,” in Proceedings of the 29th European Biomass Conference and Exhibition (EUBCE 2021), virtual event, 2021, pp. 1371 - 1376.2023-07-13
11 G. I. Siakavelas, N. D. Charisiou, V. Sebastian, S. J., Hinder, M. A. Baker, I. V. Yentekakis, K. Polychronopoulou, and M. A. Goula, “Remarkable activity, selectivity and stability of innovative Ni catalysts for the CO2 methanation process,” in Proceedings of the 29th European Biomass Conference and Exhibition (EUBCE 2021), virtual event, 2021, pp. 1384 - 1391.2023-07-13
12 C. Grueau, R. Laurini, and L. Ragia, “Preface,” in Geographical Information Systems Theory, Applications and Management, Communications in Computer and Information Science, Cham, Switzerland: Springer Nature, 2021, p. vi, doi: 10.1007/978-3-030-76374-9.2023-07-12
13 A. Klothakis, S. S. Sawant, H. Quintanilha, V. Theofilis and D. A. Levin, “Slip effects on the stability of supersonic laminar flat plate boundary layer,” presented at the AIAA Science and Technology Forum and Exposition (AIAA SciTech Forum 2021), virtual event, 2021, doi: 10.2514/6.2021-1659.2023-07-12
14 M. Braza, Y. Hoarau, Y. Zhou, A.D. Lucey, L. Huang, G.E. Stavroulakis, “Preface,” in Fluid-Structure-Sound Interactions and Control, Lecture Notes in Mechanical Engineering, Singapore: Springer Nature, 2021, pp. v–vi, doi: 10.1007/978-981-33-4960-5_48.2023-07-11
15 P. Dedousis, G. Stergiopoulos, G. Arampatzis and D. Gritzalis, "Towards integrating security in industrial engineering design practices," in Proceedings of the 18th International Conference on Security and Cryptography (SECRYPT 2021), virtual event, 2021, pp. 161-172, doi: 10.5220/0010544001610172.2023-07-11
Pages: 1 |2 |3 |4 |5 |6 |...