Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Ορυκτολογική-πετρογραφική μελέτη και διερεύνηση εμπλουτισιμότητας του λατεριτικού σιδηρονικελιούχου μεταλλεύματος του κοιτάσματος Hudenisht της περιοχής Pogradec (Αλβανία)

Tselebis Romanos

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/570C1E79-9B80-45E2-BB25-6DDC8B520058
Έτος 2016
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Ρωμανός Τσελεμπής, "Ορυκτολογική-πετρογραφική μελέτη και διερεύνηση εμπλουτισιμότητας του λατεριτικού σιδηρονικελιούχου μεταλλεύματος του κοιτάσματος Hudenisht της περιοχής Pogradec (Αλβανία)", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2016 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.67169
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Το αντικείμενο της διπλωματικής εργασίας είναι η ορυκτολογική και πετρογραφική διερεύνηση του σιδηρονικελιούχου μεταλλεύματος του Hudenisht, η γεωχημική κατανομή των στοιχείων κατά μήκος της τομής δειγματοληψίας καθώς και σ’ ένα μεγάλο μέρος η δυνατότητα εμπλουτισμού του με τις μεθόδους του βαρυτομετρικού και μαγνητικού διαχωρισμού. Σύμφωνα με τη γεωλογία της περιοχής του Pogradec το σιδηρονικελιούχο κοίτασμα αναπτύσσεται με μορφή στρωμάτων επάνω σε υπερβασικά πετρώματα μεταβαλλόμενης σύστασης (από χαρτσβουργίτες μέχρι σερπεντινίτες) και επικαλύπτεται από ασβεστολίθους του ανώτερου Κρητιδικού. Σημαντικότερα ορυκτά του μεταλλεύματος είναι ο αιματίτης, ο γκαιτίτης και ο χρωμίτης και τα οποία βρίσκονται σε μεγαλύτερο ποσοστό. Σε μικρότερο ποσοστό έχουμε νικελιούχο χλωρίτη (νιμίτη), λιζαρδίτη, ασβεστίτη και σπινέλλιο. Κύριος φορέας του νικελίου είναι ο νικελιούχος χλωρίτης . Με βάση τη γεωχημική κατανομή του μεταλλεύματος οι μεγαλύτερες περιεκτικότητες του νικελίου βρίσκονται στο στρώμα του εξαλλοιωμένου οφιολίθου και του αργιλικού στρώματος με ποσοστά 2,81% και 1,77% αντιστοίχως.Κατά τον εμπλουτισμό του μεταλλεύματος με τη μέθοδο των βαρέων υγρών, χρησιμοποιήθηκαν τα κοκκομετρικά κλάσματα -8+4 mm, -4+1 mm, -1+0,250 mm και -0,250+0,063 mm, όπου διαπιστώθηκε ότι η περιεκτικότητα του νικελίου είναι μεγαλύτερη στα ελαφριά προϊόντα του, αλλά η κατανομή του νικελίου είναι ως επί το πλείστον στα βαριά προϊόντα. Το παραπάνω αποτέλεσμα συμβαίνει κατά το βαρυτομετρικό διαχωρισμό με βαρέα υγρά, ενώ με βαρέα διάμεσα σε δύο κλάσματα το -8+4 mm και το-4+1 mm, όπου έλαβε χώρα η μέθοδος αυτή, επετεύχθη και κατανομή του νικελίου στα ελαφριά προϊόντα.Κατά το μαγνητικό διαχωρισμό, χρησιμοποιήθηκαν και πάλι οι ίδιες κοκκομετρίες. Για τα δύο χονδρύτερα κλάσματα χρησιμοποιήθηκε ο ταινιοφόρος μαγνητικός διαχωριστής (perm roll), ενώ για τα δύο λεπτότερα ο ξηρός επαγωγικός μαγνητικός διαχωριστής υψηλής έντασης (high intensity induced magnetic separator). Διαπιστώθηκε ότι το νικέλιο παρουσιάζει μεγαλύτερη περιεκτικότητα στα κλάσματα -8+4 mm, -4+1 mm, -1+0,250 mm στα μαγνητικά προϊόντα, ενώ στο κλάσμα -0,250+0,063 mm εμφανίζει μεγαλύτερη περιεκτικότητα στα μη μαγνητικά προϊόντα. Η κατανομή του νικελίου είναι σε όλες τις περιπτώσεις στα μαγνητικά προϊόντα. Από τις δύο μεθόδους εμπλουτισμού, που χρησιμοποιήθηκαν, ο βαρυτομετρικός διαχωρισμός έδειξε σχετικά καλύτερα αποτελέσματα.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά