Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Δυναμικοί μηχανισμοί προσωρινής αποθήκευσης τμηματοποιημένης πληροφορίας βίντεο σε κρυφή μνήμη για παροχή κατ’ απαίτηση υπηρεσιών βίντεο

Alexiou Aristeidis

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/2C0BA932-9661-4979-A38E-F1C8B7D76097
Έτος 2016
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Αριστείδης Αλεξίου, "Δυναμικοί μηχανισμοί προσωρινής αποθήκευσης τμηματοποιημένης πληροφορίας βίντεο σε κρυφή μνήμη για παροχή κατ’ απαίτηση υπηρεσιών βίντεο", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2016 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.67177
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Η εκτεταμένη ανάπτυξη των δικτύων και η εύκολη πρόσβαση σε αυτά έχει οδηγήσει στη συμφόρηση και στην καθυστέρηση που υπόκεινται διάφορες εφαρμογές που απαιτούν την έγκαιρη μετάδοση δεδομένων. Μερικοί χρήστες παρακολουθούν online βίντεο με ταινίες, διαλέξεις, ποδοσφαιρικούς αγώνες κτλ. Οι συγκεκριμένες αιτήσεις απαιτούν τη μετάδοση δεδομένων από το δίκτυο χωρίς καθυστέρηση. Αν υπάρχει χρονική καθυστέρηση στη μεταφορά των δεδομένων ο χρήστης θα παρακολουθεί το βίντεο με συχνές παύσεις, πράγμα το οποίο είναι αρκετά ενοχλητικό. Για να μπορούν να εξυπηρετηθούν οι χρήστες οι οποίοι απαιτούν μετάδοση δεδομένων σε πραγματικό χρόνο έχουν ενσωματωθεί στο δίκτυο οι διακομιστές μεσολάβησης (proxy servers). Η παρούσα διπλωματική εργασία προτείνει μηχανισμούς προσωρινής αποθήκευσης τμηματοποιημένης πληροφορίας βίντεο στην κρυφή μνήμη του διακομιστή μεσολάβησης για παροχή κατ’ απαίτηση υπηρεσιών βίντεο. Οι προτεινόμενοι μηχανισμοί στοχεύουν στην διατήρηση των δημοφιλών βίντεο στη κρυφή μνήμη. Οι μηχανισμοί εξετάζονται κάτω από την υπόθεση ότι οι χρήστες παρακολουθούν σειριακά ολόκληρα τα βίντεο. Για κάθε βίντεο ορίζεται μια μεταβλητή η οποία μας βοηθά να εκτιμήσουμε την δημοτικότητα του (caching value), με βάση την τιμή της οποίας παίρνονται αποφάσεις για την επιλογή των κατωφλίων διαχωρισμού ζήτησης των διαφόρων τμημάτων του βίντεο. Η επιλογή των κατάλληλων κατωφλίων διαχωρισμού για τους δύο προτεινόμενους μηχανισμούς είναι σημαντικό ζήτημα για την λειτουργία του συστήματος. Σε σχέση με προηγούμενη μελέτη κάτω από τις ίδιες συνθήκες και σύστημα, η μέθοδος που προτείνουμε πετυχαίνει σημαντική βελτίωση σε ότι αφορά τις παρακάτω μετρικές απόδοσης του συστήματος: (i) Byte-Hit Ratio και (ii) αριθμός τμημάτων που αντικαθίστανται στην κρυφή μνήμη του συστήματος (Number of Segment Replacements), η τελευταία μετρική αντιστοιχεί σε overhead του συστήματος.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά