Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Αστικό πράσινο και πάρκα. Η ευρωπαϊκή και η ελληνική εμπειρία και η δυνατότητα υιοθέτησης καλών πρακτικών

Marini Emmanouela

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/9D819FF0-AC35-4DF1-B38B-740BB7D4CBC5
Έτος 2016
Τύπος Ερευνητική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Εμμανουέλα Μαρίνη, "Αστικό πράσινο και πάρκα. Η ευρωπαϊκή και η ελληνική εμπειρία και η δυνατότητα υιοθέτησης καλών πρακτικών", Ερευνητική Εργασία, Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2016 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.67197
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Η παρούσα εργασία διαπραγματεύεται το ρόλο του αστικού πρασίνου, δίνοντας έμφαση στα πάρκα της πόλης μέσα από παραδείγματα σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο. Στόχος της έρευνας είναι η εξέταση των στοιχείων που συμβάλλουν στη καλή λειτουργία και αξιοποίηση του δικτύου πρασίνου των πόλεων και κατ' επέκταση των πάρκων τους. Η παρούσα ερευνητική εργασία διερευνά τις καλές πρακτικές που εφαρμόζουν κάποιες πόλεις και τις δυνατότητες υιοθέτησης τους από τις ελληνικές πόλεις οι οποίες αντιμετωπίζουν σημαντικά προβλήματα και ελλείψεις. Αναλυτικότερα, εξετάζονται κάποιες περιπτώσεις πόλεων και πάρκων όπου έχουν εφαρμοσθεί καλές πρακτικές τόσο στο σύνολο του πρασίνου της πόλης όσο και στα επιμέρους πάρκα. Στα παραδείγματα αυτά, το πράσινο προσεγγίζει τα πρότυπα για τον πληθυσμό των πόλεων, είναι εύκολα προσβάσιμο από όλους του κατοίκους ενώ τα αστικά πάρκα παρουσιάζουν αυξημένη επισκεψιμότητα. Στη τρίτη ενότητα, εξετάζεται το ζήτημα της ανάπτυξης χώρων πρασίνου στα ελληνικά αστικά κέντρα, στα οποία σημειώνονται σημαντικές ελλείψεις. Για την καλύτερη κατανόηση της έκτασης του προβλήματος στον ελλαδικό χώρο, επιλέχθηκε προς ανάλυση η περίπτωση της πρωτεύουσας ως της πλέον προβληματικής περιοχής σε επίπεδο πρασίνου. Μέσα από τις περιπτώσεις μελέτης των πάρκων της Αθήνας που επιλέχθηκαν, διερευνώνται τα προβλήματα καθώς και το μέγεθος της δυσκολίας ως προς την υλοποίηση των προτάσεων που γίνονται κατά καιρούς. Στην εργασία διαπιστώνεται, η σημασία του σχεδιασμού των χώρων πρασίνου για την πόλη η οποία μπορεί να εξασφαλίσει τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων της. Στην ενότητα των συμπερασμάτων, αναπτύσσεται η δυνατότητα υιοθέτησης των καλών πρακτικών που διαπιστώθηκε ότι εφαρμόζονται στις άλλες ευρωπαϊκές πόλεις από την Ελλάδα, ώστε να επιτευχθεί η βέλτιστη αξιοποίηση των χώρων αυτών στον αστικό ιστό.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά