Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Έξυπνος φωτισμός εσωτερικών και εξωτερικών χώρων με χρήση οπτικών ινών και διόδων εκπομπής φωτός

Saounatsou Eleni

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/C6C1F1BA-1AF4-4C9F-B3E5-0A3CE3A95F77
Έτος 2016
Τύπος Μεταπτυχιακή Διατριβή
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Ελένη Σαουνάτσου, "Έξυπνος φωτισμός εσωτερικών και εξωτερικών χώρων με χρήση οπτικών ινών και διόδων εκπομπής φωτός", Μεταπτυχιακή Διατριβή, Εργαστήριο Δομής της Ύλης και Φυσικής Laser - Γενικό Τμήμσ, Χανιά, Ελλάς, 2016 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.67203
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Στόχος της παρούσας μεταπτυχιακής διατριβής είναι να παρουσιάσει αναλυτικά έξυπνα συστήματα φωτισμού με χρήση οπτικών ινών και πηγών φωτισμού LED, τις ιδιότητες και τα σημαντικότερα πλεονεκτήματά τους καθώς και τις εφαρμογές που έχουν στο φωτισμό μεγάλων κτηρίων και ειδικών κατασκευών. Επιπλέον, να εξερευνήσει τη δυνατότητα εφαρμογής των σύγχρονων τεχνολογιών με χρήση οπτικών ινών και πηγών φωτισμού τύπου LED για τον αποδοτικό φωτισμό απλών κατοικιών, με ταυτόχρονη εξοικονόμηση ενέργειας και ελαχιστοποίηση κόστους. Για το σκοπό αυτό, προχωρήσαμε στον σχεδιασμό και στην κατασκευή μακέτας απλής κατοικίας καθώς και στην εγκατάσταση συστήματος φωτισμού με χρήση οπτικών ινών και πηγών φωτισμού LED στους εσωτερικούς και τους εξωτερικούς χώρους (πισίνα, κήπος, γκαράζ) της κατοικίας. Επίσης, αναπτύξαμε μια μεθοδολογία κατασκευής συστήματος φωτισμού σε μακέτα που περιλαμβάνει μεταξύ άλλων τη μελέτη φωτισμού όλων των χώρων της κατοικίας, την αναγωγή των τιμών στην κλίμακα της μακέτας, τον υπολογισμό και την επιλογή του αριθμού και του τύπου των πηγών φωτισμού και των δεσμών οπτικών ινών που θα χρησιμοποιηθούν καθώς και του τρόπου εγκατάστασης και κατανομής των οπτικών ινών στην κατασκευή.Για την τοποθέτηση των συστημάτων φωτισμού στη μακέτα υλοποιήθηκαν κατασκευαστικές καινοτομίες όπως για π.χ. η κατασκευή μακέτας με συναρ-μολογούμενα κομμάτια, η διπλή τοιχοποιία, η χρήση βοηθητικών στηριγμάτων μεταξύ της τοιχοποιίας, η κατακόρυφη τοποθέτηση των πηγών ρεύματος για την ελαχιστοποίηση των «δυνάμεων» που ασκούν οι δέσμες οπτικών ινών πάνω στην κατασκευή, η ειδική κατασκευή σύνδεσης των πηγών φωτισμού με τις δέσμες οπτικών ινών για μέγιστη απόδοση μεταφοράς φωτισμού κ.α. Στη μακέτα που υλοποιήθηκε, χρησιμοποιήθηκαν διαφορετικοί τύποι πηγών φωτισμού και διαφορετικοί τύποι οπτικών ινών, έγινε αναλυτική καταγραφή και κωδικοποίηση των στοιχείων κάθε συστατικού της κατασκευής ενώ παρέχεται η δυνατότητα ενεργοποίησης/απενεργοποίησης των πηγών φωτισμού και ο έλεγχος της ισχύος τους μέσω ροοστατών.Το συνολικό αποτέλεσμα φωτισμού κρίνεται ιδιαίτερα πρωτότυπο και εντυπωσιακό, κάτι το οποίο αποδεικνύεται και στις τελικές εικόνες της κατασκευής. Επιπλέον, με βάση τα δεδομένα φωτισμού της μακέτας μπορούμε να υπολογίσουμε αναλογικά την μέγιστη απαιτούμενη ισχύ στους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους του πραγματικού κτηρίου.Έτσι, η μακέτα παρέχει την απαραίτητη ευελιξία για να χρησιμοποιηθεί ως βοηθητικό εργαλείο για τη μελέτη εφαρμογής του φωτός οπτικών ινών σε κατοικία αλλά και να αποτελέσει οδηγό για κάποιον αρχιτέκτονα μηχανικό που θα θελήσει να κάνει μελέτη φωτισμού κτηρίου ή να κατασκευάσει εγκατάσταση φωτισμού στις δικές του μακέτες.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά