Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Ανίχνευση αντικειμένων με συσκευή χαμηλού κόστους τύπου SONAR με χρήση τεχνικής φίλτρου Kalman

Marakakis Georgios

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/9AD004A0-F106-4EF6-9182-54A10163C7D1
Έτος 2016
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Γεώργιος Μαρακάκης, "Ανίχνευση αντικειμένων με συσκευή χαμηλού κόστους τύπου SONAR με χρήση τεχνικής φίλτρου Kalman", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2016 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.67231
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Στην παρούσα διπλωματική εργασία σχεδιάζεται και αναπτύσσεται μία συσκευή τύπου SONAR με χαμηλού κόστους υπερηχητικούς αισθητήρες και χρησιμοποιούνται εμπορικά διαθέσιμα εξαρτήματα για την κατασκευή του συστήματος ενώ παράλληλα καταβάλλεται προσπάθεια έτσι ώστε το τελικό σύστημα να έχει τα χαρακτηριστικά για τέτοιου είδους εφαρμογές.Γίνεται βαθμονόμηση για την αντιμετώπιση των συστηματικών σφαλμάτων που παρουσιάζουν οι αισθητήρες και χρήση του Φίλτρου Kalman για την αντιμετώπιση των τυχαίων σφαλμάτων. Δημιουργείται γραφικό περιβάλλον στη γλώσσα προγραμματισμού Processing.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά