Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Επίδραση της αλατότητας άρδευσης και του μύκητα T. harzianum στα ποιοτικά χαρακτηριστικά του εδάφους για θερμοκηπιακή καλλιέργεια

Deligianni Anastasia

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/DEC3C5D8-73F6-45DA-8975-0AC118AF6DE9
Έτος 2016
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Αναστασία Δεληγιάννη, "Επίδραση της αλατότητας άρδευσης και του μύκητα T. harzianum στα ποιοτικά χαρακτηριστικά του εδάφους για θερμοκηπιακή καλλιέργεια", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2016 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.67251
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Η αλάτωση των εδαφών αποτελεί μια σημαντική απειλή υποβάθμισης του εδάφους, ιδιαίτερα για τις παράκτιες περιοχές με ξηρό κλίμα, όπως αυτές της Μεσογείου. Η περιοχή μελέτης, Τυμπάκι, Νότιο Ηράκλειο, Κρήτη, αποτελεί μια γεωργική περιοχή υψηλής εκμετάλλευσης με αυξημένες ανάγκες σε νερό άρδευσης. Ωστόσο, λόγω της περιορισμένης παρουσίας επιφανειακών υδάτων στην περιοχή οι ανάγκες άρδευσης καλύπτονται από τα υπόγεια ύδατα με αποτέλεσμα την ταπείνωση του υδροφόρου ορίζοντα και την επακόλουθη υφαλμύριση του. Σήμερα, οι καλλιέργειες της περιοχής αρδεύονται με υφάλμυρο νερό, που οδηγεί σε μείωση της παραγωγής και ως εκ τούτου σε περεταίρω αύξηση των αναγκών άρδευσης για τη διατήρησης της. Με στόχο την προστασία και τη διατήρηση της γονιμότητας των εδαφών πραγματοποιήθηκε πείραμα για την διαπίστωση της επίδρασης της άρδευσης με υφάλμυρο νερό και τη χρήση του ωφέλιμου μύκητα T. harzianum στην καλλιέργεια φυτών ντομάτας (Solanum lycopersicum L.) υπό συνθήκες που προσομοιώνουν την περιοχή μελέτης. Εφαρμόστηκαν δύο ποιότητες αρδευτικού νερού με ηλεκτρική αγωγιμότητα (Electrical conductivity, EC) EClow=1,1 dS/m και EChigh=3,5 dS/m σε δέκα φυτά ανά μεταχείριση, εκ των οποίων τα μισά εμβολιάστηκαν με το μύκητα T. harzianum. Η επίδραση της αλατότητας και της παρουσίας του μύκητα T. harzianum στις χημικές ιδιότητες του εδάφους, όπως ηλεκτρική αγωγιμότητα (EC), συγκέντρωση κατιόντων ασβεστίου (Ca2+), νατρίου (Na+), μαγνησίου (Mg2+) και καλίου (K+) και pH διερευνήθηκε μέσα από την πραγματοποίηση τεσσάρων εδαφικών δειγματοληψιών. Παράλληλα, η πορεία των θρεπτικών ουσιών στο έδαφος παρακολουθούνταν για την εξασφάλιση βέλτιστων και συγκρίσιμων μεταξύ των μεταχειρίσεων συνθηκών. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι υποβιβάστηκαν περισσότερο τα εδάφη υπό άρδευση υψηλής EC, καθώς παρουσίασαν μεγαλύτερες τιμές δεικτών ποιότητας EC, SAR, pH, ενώ ο εμβολιασμός των φυτών οδήγησε σε βελτιωμένα ποιοτικά χαρακτηριστικά.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά