Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Γεωηλεκτρική γεωφυσική διασκόπηση για την κατασκευή λιμνοδεξαμενής στο Οροπέδιο Ασκύφου Χανίων

Grigoriadis Alexandros

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/609342ED-1418-494A-983C-57A76BA0D232
Έτος 2016
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Αλέξανδρος Γρηγοριάδης, "Γεωηλεκτρική γεωφυσική διασκόπηση για την κατασκευή λιμνοδεξαμενής στο Οροπέδιο Ασκύφου Χανίων", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2016 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.67281
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Στην παρούσα διπλωματική εργασία παρουσιάζονται τα αποτελέσματα από τη γεωφυσική διασκόπηση που πραγματοποιήθηκε στις ανατολικές παρυφές του οροπεδίου Ασκύφου, βόρεια του οικισμού Γωνί του Νομού Χανίων Κρήτης, με τη χρήση της ηλεκτρικής τομογραφίας. Στόχος της γεωφυσικής έρευνας είναι ο προσδιορισμός του πάχους των υπερκειμένων και επιφανειακών γεωλογικών σχηματισμών πάνω στους οποίους θα εδραστεί λιμνοδεξαμενή, η εκτίμηση της ποιότητας του ανθρακικού υποβάθρου, ο εντοπισμός ρηγμάτων και μεγάλων ζωνών διάβρωσης ή σπηλαίων, καθώς και η υπόδειξη κατάλληλων θέσεων δειγματοληπτικών γεωτρήσεων. Πάντως, σύμφωνα με το γεωλογικό χάρτη του Ι.Γ.Μ.Ε., εμφανίζονται στην ευρύτερη περιοχή μελέτης, αργιλοαμμώδεις αποθέσεις και ανακρυσταλλωμένοι ασβεστόλιθοι και μάρμαρα, τα οποία χρονολογούνται από τεταρτογενές - ολόκαινο και ανώτερο τριαδικό – λιάσιο, αντίστοιχα.Αρχικά, στο θεωρητικό μέρος της εργασίας γίνεται αναφορά των ηλεκτρικών μεθόδων επικεντρώνοντας στην μέθοδο της ειδικής ηλεκτρικής αντίστασης, καθώς και στις διατάξεις των ηλεκτροδίων που ενδείκνυται να χρησιμοποιούνται ανάλογα με το σκοπό της γεωφυσικής έρευνας και την μορφολογία της περιοχής μελέτης. Ειδικότερα, αναφέρονται οι πιο συνηθισμένες διατάξεις, ενώ αξιολογούνται οι διατάξεις διπόλου – διπόλου και Gradient. Παράλληλα, αναλύονται τα σημαντικότερα σφάλματα κατά τη φάση διεξαγωγής των μετρήσεων της ειδικής ηλεκτρικής αντίστασης. Ακολούθως, παρουσιάζεται η τεχνική της ηλεκτρικής τομογραφίας, παραθέτοντας επιλεγμένα ερευνητικά άρθρα από την πιο πρόσφατη επιστημονική βιβλιογραφία που σχετίζεται με την εφαρμογή αυτής της τεχνικής για αντίστοιχους με την παρούσα εργασία στόχους.Τέλος, η εφαρμογή της μεθόδου της ηλεκτρικής τομογραφίας πραγματοποιείται στο οροπέδιο Ασκύφου του Νομού Χανίων, προκειμένου να προσδιοριστεί η ειδική ηλεκτρική αντίσταση των πετρωμάτων των επιφανειακών γεωλογικών σχηματισμών και να διερευνηθεί η καταλληλότητα της εν λόγω θέσης για την υλοποίηση του έργου της λιμνοδεξαμενής. Στα πλαίσια αυτής της μελέτης, η γεωφυσική έρευνα περιλαμβάνει 6 γραμμές ηλεκτρικής τομογραφίας συνολικού μήκους 1.620 m. Για τις μετρήσεις της φαινόμενης ειδικής ηλεκτρικής αντίστασης στην περιοχή μελέτης χρησιμοποιήθηκαν οι διατάξεις διπόλου – διπόλου και Gradient. Η επεξεργασία των δεδομένων πραγματοποιήθηκε με τη χρήση κατάλληλων λογισμικών πακέτων, ήτοι Res2Dinv, ΕarthImager2D και EarthImager3D, απεικονίζοντας σε δισδιάστατες και τρισδιάστατες χρωματικές κατανομές την πραγματική ειδική ηλεκτρική αντίσταση στο υπέδαφος. Τέλος, εξάγονται χρήσιμα συμπεράσματα που ενθαρρύνουν την περαιτέρω έρευνα της περιοχής μελέτης για την κατασκευή λιμνοδεξαμενής. Ειδικότερα, το πάχος των υπερκειμένων σχηματισμών αναπτύσσεται μέχρι τα 20 m με πιθανότητα ύπαρξης μικρού ρήγματος. Το επαρκές πάχος των υπερκειμένων σε συνδυασμό με την μη εμφάνιση εγκοίλων είναι ενθαρρυντικά αποτελέσματα, οδηγώντας στην ανάγκη για περαιτέρω έρευνα και την υπόδειξη θέσεων για την διάνοιξη γεωτρήσεων.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά