Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Εγκατάσταση πειραματικής θερμοκηπιακής καλλιέργειας τομάτας και μελέτη επίδρσης του συμβιωτικού μύκητα Trichoderma harzianum υπό συνθήκες αλάτωσης

Vagner Karl-Bazil

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/E9C4E5FA-096D-44D6-8413-B9AB6CDD3E3D
Έτος 2016
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Καρλ-Μπαζίλ Βάγκνερ, "Εγκατάσταση πειραματικής θερμοκηπιακής καλλιέργειας τομάτας και μελέτη επίδρσης του συμβιωτικού μύκητα Trichoderma harzianum υπό συνθήκες αλάτωσης", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2016 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.67311
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Η εργασία πραγματεύεται τη μελέτη θερμοκηπιακής καλλιέργειας της τομάτας (Solanum lycopersicum) «Ελπίδα» και την επίδραση της εφαρμογής του συμβιωτικού μύκητα Trichoderma harzianum (TH) υπό συνθήκες άρδευσης με νερό μέσης και υψηλής αγωγιμότητας. Για τη διερεύνηση των παραπάνω, σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε μια πειραματική θερμοκηπιακή διάταξη στο Πολυτεχνείου Κρήτης (ΠΚ) που προσομοιώνει τις καλλιεργητικές πρακτικές της περιοχής του Τυμπακίου (ΝΔ του Ν. Ηρακλείου Κρήτης) όπου παρουσιάζεται το πρόβλημα της υφαλμύρινσης υδροφόρου ορίζοντα. Το έδαφος προήλθε από την περιοχή μελέτης και οι τιμές ηλεκτρικής αγωγιμότητας (EC) του νερού άρδευσης ήταν παρόμοιες με αυτές που συναντούνται στο πεδίο. Η διάταξη του πειράματος χωρίστηκε σε 4 μεταχειρίσεις που ανά δύο αρδεύονταν με αντιπροσωπευτικές τιμές μέσης και υψηλής EC στα 1,1 dS/m και 3,5 dS/m, αντίστοιχα, και ανά δύο είχαν παρουσία ή απουσία μύκητα TH στο ριζικό τους σύστημα. Κατά τη διάρκεια του πειράματος μελετήθηκαν η ανάπτυξη και η εξέλιξη των φυτών και υπολογίστηκε ο δείκτης συγκομιδής. Επιπλέον καταγράφηκε το ύψος της συνολικής και εμπορεύσιμης παραγωγής. Όσον αφορά τους καρπούς, εκτιμήθηκε η ομοιομορφία τους όπως και η ποιότητα τους μέσω χημικών αναλύσεων. Ακόμα, πραγματοποιήθηκαν τέσσερις εδαφικές δειγματοληψίες για τη διερεύνηση της πορείας βασικών παραμέτρων που σχετίζονται με την αλάτωση των εδαφών, όπως EC, SAR, pH και η παρουσία μετάλλων, η εδαφική υγρασία και η πορεία των θρεπτικών. Τα αποτελέσματα που προκύπτουν αποτυπώνουν τις απώλειες στην τοπική παραγωγή αλλά και τις επιπτώσεις στο έδαφος λόγω της αλάτωσης. Σχετικά με την εφαρμογή του TH, τα αποτελέσματα είναι ενθαρρυντικά, ιδιαίτερα σε σχέση με την πρώιμη παραγωγή, την ομοιομορφία των καρπών, αλλά και την κατάστασης του εδάφους μετά το πέρας της καλλιέργειας, όπου υπήρξε βελτίωση του δείκτη SAR πάνω από 35%. Τα αποτελέσματα του πειράματος χρησιμοποιούνται για την ανάδειξη του προβλήματος την αλάτωσης καθώς και για την προώθηση μεθόδων αειφορικής καλλιέργειας στην περιοχή του Τυμπακίου. Στα πλαίσια της εργασία έγιναν 4 παρουσιάσεις σε διεθνή επιστημονικά συνέδρια.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά