Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Επεξεργασία στερεών υπολειμμάτων σφαγείου με χρήση αναερόβιας χώνευσης

Moukazis Ioannis

Απλή Εγγραφή


URIhttp://purl.tuc.gr/dl/dias/4AECC8ED-3D22-494D-9BED-030319C55C91-
Αναγνωριστικόhttps://doi.org/10.26233/heallink.tuc.67323-
Γλώσσαel-
Μέγεθος117 σελίδεςel
ΤίτλοςΕπεξεργασία στερεών υπολειμμάτων σφαγείου με χρήση αναερόβιας χώνευσηςel
ΤίτλοςSlaughterhouse solid residues treatment using anaerobic digestionen
ΔημιουργόςMoukazis Ioannisen
ΔημιουργόςΜουκαζης Ιωαννηςel
Συντελεστής [Επιβλέπων Καθηγητής]Gidarakos Evaggelosen
Συντελεστής [Επιβλέπων Καθηγητής]Γιδαρακος Ευαγγελοςel
Συντελεστής [Μέλος Εξεταστικής Επιτροπής]Diamantopoulos Evaggelosen
Συντελεστής [Μέλος Εξεταστικής Επιτροπής]Διαμαντοπουλος Ευαγγελοςel
Συντελεστής [Μέλος Εξεταστικής Επιτροπής]Xekoukoulotakis Nikosen
Συντελεστής [Μέλος Εξεταστικής Επιτροπής]Ξεκουκουλωτακης Νικοςel
ΕκδότηςΠολυτεχνείο Κρήτηςel
ΕκδότηςTechnical University of Creteen
Ακαδημαϊκή ΜονάδαTechnical University of Crete::School of Environmental Engineeringen
Ακαδημαϊκή ΜονάδαΠολυτεχνείο Κρήτης::Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντοςel
ΠερίληψηΑντικείμενο της παρούσας μελέτης είναι η αξιολόγηση της χρήσης των υπολειμμάτων σφαγείου ως υποστρώματα για αναερόβια χώνευση με στόχο την παραγωγή μεθανίου. Για τον σκοπό αυτό, αρχικά εκτιμήθηκε το βιοχημικό δυναμικό μεθανίου διαφορετικών υπολειμμάτων σφαγείου, τα οποία σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό ΕΚ 1069/2009, κατατάσσονται στις Κατηγορίες 2 και 3. Οι παραπάνω δοκιμές, που διήρκησαν 30 ημέρες, διεξήχθησαν υπό μεσόφιλες συνθήκες (35 °C) σε αντιδραστήρες διαλείποντος έργου ονομαστικού όγκου 250 mL και λειτουργικού όγκου 100 mL. Ως εμβόλιο χρησιμοποιήθηκε ιλύς προερχόμενη από αναερόβιο μεσοφιλικό χωνευτήρα Εγκατάστασης Επεξεργασίας Αστικών Λυμάτων. Το εμβόλιο αναμείχθηκε με τα υποστρώματα διατηρώντας σταθερό το λόγο, υπόστρωμα/εμβόλιο (Substrate/Inoculum Rate, SIR) και ίσο με 0,25, βάσει πτητικών στερεών. Οι παραπάνω δοκιμές κατέδειξαν ότι τα δείγματα μαστών και γεννητικών οργάνων (SH3), ουροδόχων κύστεων και εντέρων (SH5) και στομάχων και προστομάχων (SH1) οδήγησαν στην παραγωγή μεγαλύτερων ποσοτήτων μεθανίου με τιμές απόδοσης ίσες με 815, 787 και 759 mLCH4STP/gVS, αντίστοιχα. Στη συνέχεια, μελετήθηκε η δυνατότητα εφαρμογής της αναερόβιας συν-χώνευσης των υπολειμμάτων σφαγείου που κατέδειξαν τα υψηλότερα βιοχημικά δυναμικά μεθανίου με δύο αγροτοβιομηχανικά υπολείμματα, πιο συγκεκριμένα φλούδες πορτοκαλιού και φύλλα ελιάς. Οι δοκιμές αναερόβια συν-χώνευσης διεξήχθησαν σε μεσόφιλες συνθήκες (35 °C) και σε αντιδραστήρες ημι-συνεχούς λειτουργίας. Σκοπός αυτών των δοκιμών ήταν να διερευνηθεί η επίδραση της μεταβολής του ρυθμού οργανικής φόρτισης (Organic Loading Rate, ΟLR) στην απόδοση της παραγωγής μεθανίου. Η πειραματική διαδικασία, συν τοις άλλοις, προέβλεπε τον προσδιορισμό των κύριων χαρακτηριστικών των υπό μελέτη υπολειμμάτων σφαγείου, συμπεριλαμβανομένων των ολικών και πτητικών στερεών, της στοιχειακής ανάλυσης, της θερμογόνου δύναμης, της σύστασης σε μη διαλυτές ίνες και του περιεχομένου σε εξαγώγιμη ύλη με εξάνιο. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των δοκιμών σε ημι-συνεχείς συνθήκες, μέγιστες ειδικές αποδόσεις μεθανίου, μεταξύ 253 - 727 mLCH4/gVSfed ελήφθησαν από τα διάφορα μίγματα αποβλήτων, όταν η τροφοδοσία πραγματοποιούταν με OLR 0,8 gVS/L/d. Επιπλέον, η παραγωγή μεθανίου από τη συν-χώνευση των υπολειμμάτων σφαγείου με φλούδες πορτοκαλιού έδειξε καλύτερα αποτελέσματα από την αντίστοιχη συν-χώνευση με φύλλα ελιάς. Η μόνη περίπτωση στην οποία παρατηρήθηκαν φαινόμενα αναστολής της μεθανιογένεσης λόγω αυξημένης συγκέντρωσης αμμωνίας ήταν η δοκιμή που τροφοδοτούταν με μίγμα δείγματος SH3 και φλουδών πορτοκαλιού, στο μέγιστο ρυθμό τροφοδοσίας. Η αναστολή αυτή αποδόθηκε σε ακατάλληλο λόγο C/N του υποστρώματος. el
ΠερίληψηThe objective of the present study is to evaluate the use of slaughterhouse residues as substrates for anaerobic digestion, aiming at methane production. To this purpose, the biochemical methane potential of slaughterhouse residues of Category 2 and 3, according to European Regulation EC 1069/2009, was initially determined. These assays lasted 30 days and were conducted under mesophilic conditions (35 °C) in batch reactors with nominal volume of 250 mL and working volume of 100 mL. The inoculum used for these assays consisted of anaerobic sludge originating from the anaerobic digesters of the Municipal Wastewater Treatment Plant of Chania. The inoculum was mixed with the substrates, keeping a constant, Substrate/Inoculum Ratio (SIR) equal to 0,25, on volatile solid basis. The above mentioned assays showed that using the sample containing breasts and reproductive organs (SH3), bladders and intestine (SH5) and stomach and rumen (SH1), led to the production of larger methane quantities, yielding 815, 787 and 759 mLCH4STP/gVS, respectively. Subsequently, the applicability of anaerobic co-digestion of the types of slaughterhouse waste which showed higher dynamic biochemical methane potentials, with two agro-residues, particularly orange peel and olive leaves was studied. Anaerobic co-digestion assays were carried out in semi-continuously operated reactors under mesophilic conditions (35°C). The effect of the variation in Organic Loading Rate (OLR) on methane production was investigated. During the experimental procedure, the main characteristics of the collected samples, including total and volatile solids contents, elemental composition, pH, higher calorific value, fiber composition and crude fat content, were also determined. According to the results of the semi-continuous assays, maximum methane yields between 253 - 727 mLCH4/gVSfed were obtained from different waste mixtures, when the feeding took place with an OLR of 0,8 gVS/L/d. Moreover, methane production from the co-digestion of slaughterhouse by-products with orange peels showed better results than the co-digestion with olive leaves. The only case in which methanogenesis inhibition phenomena were observed, due to increased ammonia concentrations, was the assay being fed with a mixture of SH3 and orange peels, at the highest OLR. This inhibition phenomenon was attributed to an inappropriate C/N ratio. en
ΤύποςΜεταπτυχιακή Διατριβήel
ΤύποςMaster Thesisen
Άδεια Χρήσηςhttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/en
Ημερομηνία2017-01-31-
Ημερομηνία Δημοσίευσης2017-
Θεματική ΚατηγορίαSlaughterhouseen
Θεματική ΚατηγορίαΣφαγείαel
Θεματική ΚατηγορίαAnaerobic digestionen
Θεματική ΚατηγορίαΑναερόβια χώνευσηel
Θεματική ΚατηγορίαCo-digestionen
Θεματική ΚατηγορίαΣυν-χώνευσηel
Θεματική ΚατηγορίαSolid wasteen
Θεματική ΚατηγορίαΣτερεά απόβληταel
Θεματική ΚατηγορίαAnimal by-productsel
Θεματική ΚατηγορίαΖωικά υποπροϊόνταel
Βιβλιογραφική ΑναφοράIoannis Moukazis, "Slaughterhouse solid residues treatment using anaerobic digestion", Master Thesis, School of Environmental Engineering, Technical University of Crete, Chania, Greece, 2017en
Βιβλιογραφική ΑναφοράΙωάννης Μουκάζης, "Επεξεργασία στερεών υπολειμμάτων σφαγείου με χρήση αναερόβιας χώνευσης", Μεταπτυχιακή Διατριβή, Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2017el

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά