Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Από το λατομείο στην ενατένιση του υψηλού

Sbonia Konstantina

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/D3D917CE-DD8E-466E-B3CC-64AB2BCEFDBC
Έτος 2017
Τύπος Ερευνητική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Κωνσταντίνα Σμπόνια, "Από το λατομείο στην ενατένιση του υψηλού", Ερευνητική Εργασία, Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2017 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.67336
Εμφανίζεται στις Συλλογές
Συσχετίσεις με Άλλα Τεκμήρια

Περίληψη

H παρούσα εργασία προσπαθεί μέσα από μια διαδρομή απτών μορφωμάτων του χώρου, να ερευνήσει την έννοια του Υψηλού και πώς αυτή την έννοια την βρίσκουμε στην γεωλογία, στη φύση και στην αρχιτεκτονική. Έτσι θα μπορέσουν να δημιουργηθούν τα δίπολα σχέσεων: “γεωλογία ως υπόβαθρο”, “φύση ως σύστημα”, “αρχιτεκτονική ως επέμβαση”. Καταλήγοντας, η μορφή του λατομικού χώρου, ως χώρου με αξία αρχιτεκτονικού έργου. Το ανάγλυφο προκύπτει εξαιτίας της εσώτερης δομής των πετρωμάτων που με την σειρά τους κατευθύνουν και διαμορφώνουν τον τρόπο εξόρυξης. Ο φυσικός χώρος σε τομή, ως απόρροια η ίδια η φύση, φανερώνεται, υπερβαίνοντας τον χαρακτήρα της επιβολής της ανθρώπινης επέμβασης στο τοπίο αναδεικνύοντας την ικανότητά του να διαπραγματεύεται την έννοια του Υψηλού.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά