Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Development of a framework and a decision support system for the sustainable exploitation of rare earth elements

Kamenopoulos Sotirios

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/495AA085-E32B-4789-ACB9-DBC051781200
Έτος 2017
Τύπος Διδακτορική Διατριβή
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Sotirios Kamenopoulos, "Development of a framework and a decision support system for the sustainable exploitation of rare earth elements", Doctoral Dissertation, School of Mineral Resources Engineering, Technical University of Crete, Chania, Greece, 2017 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.67349
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Στην παρούσα διατριβή πραγματοποιήθηκε η διερεύνηση της σχετικής σημασίας των σπάνιων γαιών (ΣΓ) σε σχέση με το εμπόριο, τον αριθμό των σχετικών πολιτικών και ερευνητικών πρωτοβουλιών που έχουν αναληφθεί τα τελευταία 6 έτη στις ΗΠΑ και στην ΕΕ, τον αριθμό των σχετικών γεωπολιτικών γεγονότων/αναφορών, και των προσπαθειών για το μετριασμό από την εξάρτηση από τις ΣΓ. Επίσης αναπτύχθηκε το διάγραμμα ροής (stream mapping) της παραγωγικής διαδικασίας για την εκμετάλλευση των ΣΓ, η αναγνώριση των εμπλεκομένων μερών (stakeholders) και η ανίχνευση των κινδύνων και των τρωτών σημείων της παραγωγικής διαδικασίας των ΣΓ. Στη συνέχεια προτείνεται το πλαίσιο για τη βιώσιμη εκμετάλλευση των ΣΓ και δημιουργήθηκε ένα καινοτόμο (state-of-the-art) Σύστημα Υποστήριξης Αποφάσεων-ΣΥΑ (Decision Support System-DSS) με την ονομασία «ACROPOLIS DSS» με τη χρήση του οποίου θα υποβοηθούνται οι αποφασίζοντες και τα εμπλεκόμενα μέρη (stakeholders) να αξιολογήσουν ένα έργο εκμετάλλευσης ΣΓ και να λαμβάνουν αποφάσεις του τύπου «GO-NO-GO» υπό την οπτική της Βιώσιμης Ανάπτυξης.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά