Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Ανάλυση φυσικού αναγλύφου του νομού Χανίων με χρήση γεωγραφικών συστημάτων πληροφοριών

Georgiopoulou Chrysanthi

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/8150A6DB-7EE4-4CEB-AB82-A302C6229D0C
Έτος 2017
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Χρυσάνθη Γεωργιοπούλου, "Ανάλυση φυσικού αναγλύφου του νομού Χανίων με χρήση γεωγραφικών συστημάτων πληροφοριών ", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2017 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.67411
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Η παρούσα διπλωματική εργασία με θέμα «Ανάλυση Φυσικού Αναγλύφου του Νομού Χανίων με Χρήση Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών» έχει ως σκοπό την ανάλυση των υψομέτρων, των κλίσεων, των εκθέσεων και των σκιάσεων στο νομό Χανίων, καθώς και της ορατότητα από συγκεκριμένες θέσεις παρατήρησης.Αρχικά γίνεται αναφορά στα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών και πιο συγκεκριμένα στο ArcGIS το οποίο χρησιμοποιήθηκε, τις λειτουργίες τους και τη συμβολή τους στην ανάλυση αναγλύφου. Έπειτα οριοθετείται η περιοχή μελέτης και δίνονται γενικές πληροφορίες για τη γεωγραφία, την χλωρίδα και την πανίδα της. Με βάση τις ισοϋψείς καμπύλες (γραμμές του εδάφους που όλα τα σημεία της κάθε μιας έχουν το ίδιο υψόμετρο ) δημιουργείται το Ψηφιακό Μοντέλο Υψομέτρων σε μορφή ΤΙΝ αλλά και raster.Στη συνέχεια αφού γίνει μελέτη και καταγραφή των αλγορίθμων για την εξαγωγή των κλίσεων, των εκθέσεων, των σκιάσεων και της ορατότητας γίνεται εφαρμογή στο νομό Χανίων. Τέλος παρουσιάζονται οι τελικοί χάρτες για κάθε δήμο που προέκυψαν από την εφαρμογή και τα συμπεράσματα για το ανάγλυφο του νομού καθώς και για το πώς επηρεάζεται η ορατότητα.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά