Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Υπολογισμός συντελεστή ευστάθειας πρανών με τη βοήθεια της οριακής ανάλυσης

Baradakis Efprepios

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/360DC150-3724-425D-B2B0-32544F1CDBD1
Έτος 2016
Τύπος Μεταπτυχιακή Διατριβή
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Ευπρέπιος Μπαραδάκης, "Υπολογισμός συντελεστή ευστάθειας πρανών με τη βοήθεια της οριακής ανάλυσης", Μεταπτυχιακή Διατριβή, Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2016 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.67435
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Στη συγκεκριμένη εργασία αναπτύσσεται αγόριθμος υπολογισμού του συντελεστή ασφάλειας πρανούς με εφαρμογή της θεωρίας Οριακής Ανάλυσης της Ιδεατής Πλαστικότητας. Η προτεινόμενη μέθοδος είναι καλύτερη από τις μεθόδους Οριακής Ισορροπίας που δεν μπορούν να αποφύγουν τις παραδοχές για τις πλευρικές δυνάμεις μεταξύ των σωμάτων και συνεπώς και τα σφάλματα που σχετίζονται με αυτές τις παραδοχές. Κατ’ αρχάς αναφέρονται οι βασικές αρχές της θεωρίας της Τέλειας Πλαστικότητας, και οι μέθοδοι που χρησιμοποιούν την υπόψη θεωρία. Στη συνέχεια γίνεται μια σύντομη περιγραφή αυτών των μεθόδων με ιδιαίτερη έμφαση στην μέθοδο Οριακής Ανάλυσης. Κατόπιν κατασκευάζεται αλγόριθμος επίλυσης ευστάθειας ενός ομογενούς και συνεχούς πρανούς με την μέθοδο Οριακής Ανάλυσης. Για την επαλήθευση της σωστής λειτουργίας του κώδικα που αναπτύχθηκε τα αποτελέσματα του συγκρίνονται με την επίλυση του ίδιου πρανούς από το λογισμικό πεπερασμένων στοιχείων Phase2® και το λογισμικό επίλυσης με Οριακή Ισορροπία Slide®. Τελικά εφαρμόζεται ο αλγόριθμος για την επίλυση της κατολίσθησης της Μαλακάσας το 1995.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά