Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Ανάπτυξη εργαστηριακών μεθοδολογιών δημιουργίας και χαρακτηρισμού πετρελαϊκών γαλακτωμάτων

Ntalakou Theodora

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/77FF5CB2-FF2F-40E0-9C55-6AA01959D372
Έτος 2017
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Θεοδώρα Νταλάκου, "Ανάπτυξη εργαστηριακών μεθοδολογιών δημιουργίας και χαρακτηρισμού πετρελαϊκών γαλακτωμάτων", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2017 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.67495
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Τα γαλακτώματα νερού σε πετρέλαιο σχηματίζονται σχεδόν σε όλες τις φάσεις της παραγωγής και επεξεργασίας πετρελαίου δημιουργώντας πολλά λειτουργικά προβλήματα ενώ η απομάκρυνση τους είναι εξαιρετικά δύσκολη. Επίσης, σχηματίζονται στις πετρελαιοκηλίδες όπου δυσκολεύουν την αντιμετώπιση τους. Για τους λόγους αυτούς η μελέτη των γαλακτωμάτων και των τρόπων αντιμετώπιση τους είναι σημαντική για τη βιομηχανία του πετρελαίου.Στην παρούσα διπλωματική εργασία αναπτύχθηκαν εργαστηριακές μεθοδολογίες δημιουργίας γαλακτωμάτων νερού σε πετρέλαιο και μελετήθηκαν οι ιδιότητες τους (πυκνότητα, περιεκτικότητα σε νερό, ιξώδες, σταθερότητα). Ιδιαίτερα διερευνήθηκε η σχέση ανάμεσα στις ιδιότητες αυτές και στην δυνατότητα αποσταθεροποίησης των γαλακτωμάτων. Για τον προγραμματισμό των εργαστηριακής δοκιμών χρησιμοποιήθηκε η τεχνική του πειραματικού σχεδιασμού. Με βάση τα πειραματικά δεδομένα αναπτύχθηκαν ποσοτικές σχέσεις που περιγράφουν την αλληλεξάρτηση των ιδιοτήτων των γαλακτωμάτων και την σχέση τους με την σταθερότητα τους.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά